Gazdova krv
Pred odchodom na odpočinok
Sen svätojánskej noci