Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Idiot
Sen svätojánskej noci