Idiot
Sen svätojánskej noci
Gazdova krv

 

Divadelné ocenenia pre Astorku

2015:

Zita Furková získala Výročnú cenu Litfondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za herecký výkon v divadelnej inscenácii Einsteinova žena

za vytvorenie postavy prvej manželky Alberta Einsteina, Milevy Marićovej. Zita Furková bravúrne vytvorila zložitú povahu hrdej, vzdelanej a logicky mysliacej ženy, avšak už na konci síl; sklamanú z lásky a bezradnú v cudzom svete, odkázanú len na seba. Vo výtvarne a hudobne zaujímavo komponovanom javiskovom pásme založenom na Pavlacovom dramaticky silnom texte, pre divadlo netradične obohatenom výrokmi z oblasti fyziky, samozrejme s metaforickým presahom, zaujíma dominantné miesto svojou hereckou osobnosťou a podáva obraz ženy a matky, ktorá si aj v tieni génia zachováva hrdosť a osobitosť.

 

Zuzana Porubjaková získala Prémiu Litfondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015

za herecký výkon v divadelnej inscenácii Zakázané uvoľnenie v Divadle ASTORKA Korzo ´90, kde vytvorila postavu nevesty Kláry

 

Michal Vajdička získal Prémiu Liftondu 2015 za divadelnú inscenáciu Jama deravá za divadelnú sezónu 2014/2015

za mimoriadny prínos do repertoáru Divadla ASTORKA Korzo ´90 a dokonca i za novátorský krok v rámci divadelnej poetiky. Pod jeho vedením a vďaka jeho nápadu, prvýkrát vo svojej histórii, vytvoril súbor Divadla ASTORKA Korzo ´90 kolektívne autorské dielo.

 

Peter Šimun získal Prémiu Literárneho fondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za vynikajúci herecký výkon – stvárnenie viacerých postáv v divadelnej inscenácii Einsteinova žena. Peter Šimun vypointovane a s  presnou mierou expresivity vytvára v troch zásadných polohách postavu Einsteina, postavu Herca, ktorý hrá Einsteina a sám ako reálny herec vystupuje z obidvoch postáv a improvizuje na scéne. Ide o mimoriadne nápaditý herecký výkon, ktorý Peter Šimun podáva so špecifickým humorom a nadhľadom (Herec, herec), ale zároveň s psychologickou drobnokresbou, až minimalizmom (Einstein). 

 

 

 

 

2014:

Divadelná inscenácia Kométa získala Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma / New Drama 2014 v máji 2014.

 

Miroslav Noga získal Výročnú cenu Litfondu 2014 za herecký výkon v divadelnej inscenácii Kamene vo vreckách:

za vynikajúci herecký výkon, ktorý podáva v divadelnej inscenácii Kamene vo vreckách, kde stvárňuje desať postáv a psa. Ide o rýchle strihy z jednej postavy do druhej s prevlekmi priamo na scéne. Pri stvárňovaní tejto „multicharakterovej postavy“ využíva Noga mimoriadne širokú škálu hereckých prostriedkov postavených na množstve rôznych invenčných prvkov pri charakterizácii množstva vekovo i postavením rôznych postáv. Pričom  každá z nich (muži, žena) je osobitá. O to viac, že ide často o vykreslenie svojských a emotívnych charakterov sveta filmu, filmových hviezd i štábu. A popri nich podáva plastický obraz i v postavách dedinčanov, pre ktorých je filmovačka doslova zázrak.  Miroslav Noga, už dlhé roky vynikajúci predstaviteľ dramatických i komických rolí, vykresľuje v Kameňoch vo vreckách ďalší herecký výkon (ďalšie herecké výkony), ktorým podobne ako predtým potvrdzuje renomé jedného z najlepších hercov na Slovensku.

 

Marta Sládečková získala Prémiu Litfondu 2014 za herecký výkon v divadelných inscenáciách Kométa, Láska na Kryme:

za vynikajúci herecký výkon v divadelnej inscenácii Láska na Kryme, v ktorej vytvorila tri morálne rovnaké charaktery predstaviteľky strednej vrstvy, ktorá sa má dobre a vie prežiť v troch diametrálne rozdielnych štátnych zriadeniach. Sugestívne tak vytvorila obraz typickej (malo)meštiackej povahy - v každej dobe sa vie materiálne zabezpečiť bez morálnych zábran a škrupúľ. Marta Sládečková s mimoriadnou hereckou invenciou a širokou škálou tvorivosti vytvorila postavu Čelcovovej ako energický, dominantný typ ženy, ktorá nemá spoločenské správanie na prijateľnej úrovni, no peniazmi a hrošou kožou preklenie svoje prehrešky voči etikete či obyčajnej ľudskej slušnosti. S prihliadnutím na jej rovnako výborný herecký výkon v postave Anny v divadelnej inscenácii Kométa, kde s výnimočným emocionálnym nasadením, s použitím dramatických i komických prvkov stvárňuje postavu filmovej herečky, ktorá nedokáže starnúť.

 

Zuzana Konečná získala Prémiu Litfondu 2014 za herecký výkon v divadelných inscenáciách Kométa, Láska na Kryme:

za znamenitý herecký výkon v divadelnej inscenácii Láska na Kryme. Stvárňuje tu neúspešnú herečku, ktorá nemá šťastie na postavy ani za cára, ani za Stalina. Za cára sa snaží preraziť vzťahom so slávnym básnikom a po páde monarchie si zištným vstupom medzi komunistov dokáže vybudovať aké-také renomé... Jej postava prechádza od roku 1910 do súčasnosti a Konečná sa musí vysporiadať s fiktívnym (metaforicky prežíva celé storočie) i reálnym starnutím, kedy na konci odchádza ako staručká babička a nevieme, či stále „hrá“, alebo sa  skutočne vo svete už nevie orientovať. S presnou mierou expresivity,  sugestívne a s veľkým zápalom stvárňuje Zuzana Konečná tri polohy predstaviteľky herectva - nežnú herečku á la Čajka, ráznu predstaviteľku Mejerchoľdovej biomechaniky i starú, pomätenú ženu. S prihliadnutím na jej výborný herecký výkon v postave Very v divadelnej inscenácii Kométa, kde stvárňuje nešťastnú a tým nevyspytateľnú sestru nevesty. Konečná vytvára aj túto komplikovanú postavu nápadito, s vnútornou sugesciou a žiadaným groteskným nadhľadom.

 

Marián Miezga získal Prémiu Litfondu 2014 za herecký výkon v divadelnej inscenácii Láska na Kryme:

za vynikajúci herecký výkon Mariána Miezgu v divadelnej inscenácii Láska na Kryme, v ktorej vytvoril tri rozdielne charaktery racionálneho podnikateľa. S ohnivým zápalom vytvára postavu Wolfa, ktorý nemá emotívnu slovanskú náturu, no v láske sa prejavuje viac ako Slovan než chladný západniar.

Jeho citovo rozporuplný Wolf prechádza v troch obdobiach od roku 1910 do súčasnosti a aj Miezga svojou postavou starne fiktívne (metaforicky prežíva celé storočie) i reálne, v každom období hry je o generáciu starší.

Vypointovane a s  presnou mierou expresivity vytvára Marián Miezga tri polohy podnikateľa v troch režimoch – elegantného cudzinca v cárskom Rusku, žiarlivosťou zmietaného prívrženca stalinizmu a starého, hluchého, nemohúceho starčeka v súčasnosti.

 

Peter Pavlac vyhral Cenu A. Radoka (2. miesto) v dramatickej súťaži za Einsteinovu ženu.

 

 

Ceny Literárneho fondu 2013 za sezónu 2012/2013:

Rebeka Poláková - Výročná cena Litfondu za divadelnú sezónu 2012/2013

Za vytvorenie postavy Nastasie Filipovnej v divadelnej inscenácii Idiot,ktorou preukazuje plasticitu a zrelosť svojho hereckého prejavu. Poláková vytvorila zložitý obraz rozporuplnej ženy v zajatí spoločenských predsudkov a klamstiev, do ktorých sa dostala nie vlastnou vinou. Živelnú, nespútanú a predsa vnútorné neistú a citlivú mladú ženu vytvorila Rebeka Poláková s mimoriadnou hereckou sugesciou a citom pre navonok striedmy, no javiskovo pôsobivý emocionálny prejav.

Lukáš Latinák - Prémia Litfondu za divadelnú sezónu 2012/2013

Za vytvorenie zvláštnej a zaujímavej postavy Rogožina v divadelnej inscenácii Idiot. Lukáš Latinák invenčne vytvoril osobitý svet človeka, ktorý z pozície bohatého aristokrata skrýva svoju existenciálnu nudu za navonok blazeované chovanie a kruté výpady voči slabším. Charakter svetáka „večne pod parou“ rozkrýva s dôrazom na postupné odhaľovanie vnútorných stavov zatrpknutého človeka.

Juraj Kemka - Prémia Litfondu za divadelnú sezónu 2012/2013

Za výnimočné vypracovanie tragickej postavy Ippolita v divadelnej inscenácii Idiot. Postavu mladého, na tuberkulózu chorého človeka, ktorý svoj strach a hrôzu z blízkeho konca skrýva za cynizmus a nihilizmus, vytvára na základe dôsledne herecky prepracovaných situácii, s využívaním verbálnych i neverbálnych prostriedkov, založených na tragikomických prvkoch.

Marián Labuda ml. - Prémia Litfondu za divadelnú sezónu 2012/2013

Za vytvorenie zložitej postavy v divadelnej inscenácii Idiot. Marián Labuda zaujal v DAK ´90 už svojimi predchádzajúcimi hereckými výkonmi v inscenáciách Červená princezná, Gazdova krv, Sen svätojánskej noci, Zámok. V postave egocentrického, výbušného a nevypočítateľného Gaňu dokazuje, že popri komediálnych či tragikomických postavách sa postupne vypracováva na hereckú osobnosť, ktorá majstrovsky zvláda i dramatické a vážne postavy. Cenu navrhujeme práve s prihliadnutím na viditeľne pozitívny posun v jeho hereckom prejave.

 

Ceny Literárneho fondu 2012 za sezónu 2011/2012

 • Ondrej Spišák - za invenčné režijné poňatie svadobnej komédie Williama Shakespeara Sen svätojánskej noci v Divadle Astorka KORZO ´90.
 • Roman Polák - za výnimočné réžiu divadelnej adaptácie románu Franza Kafku Zámok v  Divadle ASTORKA Korzo ´90.
 • Za mimoriadne herecké výkony získali Prémie Litfondu 2012 za sezónu 2011/2012 členovia Divadla Astorka KORZO ´90: Marta Sládečková (Sen svätojánskej noci), Peter Šimun (Sen svätojánskej noci), Miroslav Noga (Sen svätojánskej noci), Rebeka Poláková (Sen svätojánskej noci, Zámok), Juraj Loj (Zámok).

 

 

 • Zuzana Kronerová získala Krištálové krídlo 2012

Ceny Literárneho fondu 2011 za sezónu 2010/2011

 • Miroslav Noga získal Cenu Literárneho fondu 2011 za postavu Gazdu v divadelnej inscenácii hry Ondreja Šulaja Gazdova krv podľa prózy Rudolfa Slobodu
 • Juraj Nvota získal Cenu Literárneho fondu 2011 za réžiu  divadelnej inscenácii hry Ondreja Šulaja Gazdova krv podľa prózy Rudolfa Slobodu
 • Szidi Tobias získala Cenu Literárneho fondu 2011 za postavu Ženy v divadelnej inscenácii hry Ondreja Šulaja Gazdova krv podľa prózy Rudolfa Slobodu
 • Zuzana Kronerová získala Cenu Literárneho fondu 2011 za postavu Violet Westonovej v inscenácii hry Tracyho Lettsa August na konci Ameriky, s prihliadnutím k postave Mary Tyronovej v inscenácii hry Eugena O´Neilla Cesta dlhého dňa do noci
 • Prémie LF 2011 za herecké výkony v sezóne 2010/2011 získali aj Boris Farkaš, Juraj Kemka, Lukáš Latinák za divadelnú inscenáciu Eugena O´Neilla Cesta dlhého dňa do noci a Zita Furková, Rebeka Poláková, Petra Vajdová, Matej Landl, Zuzana Konečná, Marián Labuda ml. za divadelnú inscenáciu hry Ondreja Šulaja Gazdova krv podľa prózy Rudolfa Slobodu

 

DOSKY 2011 Ceny divadelných kritikov a teoretikov za sezónu 2010/2011

 • Szidi Tobias získala Cenu za najlepší ženský herecký výkon sezóny - Dosky 2011 za postavu Ženy v divadelnej inscenácii Gazdova krv
 • Miroslav Noga získal Cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny - Dosky 2011 za postavu Gazdu v divadelnej inscenácii Gazdova krv

 • Inscenáciu Gazdova krv nominovali na Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny - Dosky 2011
 • Juraj Nvota získal nomináciu  na Cenu za najlepšiu réžiu sezóny.

 

Výročná cena Samuela Zochu 2010

 • Zita Furková získala Výročnú cenu Samuela Zochu.
 • Juraj Nvota a Roman Polák získali Pamätný list predsedu BSK

Cena Samuela Zochu je každoročne udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.

 

Ceny Literárneho fondu 2010 za sezónu 2009/2010

 • Szidi Tóbiás za vytvorenie javiskovej postavy Anny Vojnickej v divadelnej inscenácii hry A. P. Čechova Platonov.
 • Juraj Kemka. Za vytvorenie titulnej postavy v divadelnej inscenácii hry A. P. Čechova Platonov.


Prémie LF získali Marta Sládečková Zuzana Konečná, Ady Hajdu za postavy v divadelnej inscenácii hry    J. W. Goetheho Stella.

DOSKY 2010 - ceny ankety divadelných kritikov a teoretikov

V roku 2010 získalo Divadlo ASTORKA Korzo ´90  dve nominácie na Dosky - ceny ankety divadelných kritikov a teoretikov za divadelnú inscenáciu Platonov v réžii Romana Poláka:

 • Szidi Tóbiás za vynikajúci herecký výkon v postave Anny Vojnickej.
 • Karola Cermak-Šimáková za prekrásne a invenčné kostýmy.

----------------------------------------------

 • Szidi Tóbiás získala za vynikajúce stvárnenie postavy  Sophie Tolstej  v inscenácii Tolstoj a peniaze Výročnú cenu SLF 2009
 • Vlado Černý získal za vynikajúce stvárnenie postavy  Leva Nikolajeviča Tolstého v inscenácii Tolstoj a peniaze Výročnú cenu SLF 2009
 • Zita Furková získala Výročnú cenu SLF 2009 za vynikajúce stvárnenie postavy Galiny Brežnevovej v inscenácii Červená princezná
 • Juraj Nvota získal Prémiu SLF 2009 za réžiu Túlavého srdca
 • Patrik Lančarič získal Prémiu SLF 2009 za réžiu divadelnej inscenácie Červená princezná
 • Rebeka Poláková, Petra Vajdová, Juraj Kemka, Róbert Jakab získali Prémie SLF 2009 za stvárnenie postáv v divadelných inscenáciách Tolstoj a peniaze a Túlavé srdce.
 • Výročná cena Slovenského literárneho fondu 2008 Romanovi Polákovi za prínos v inscenovaní klasickej dramatickej literatúry, osobitne ruskej klasiky v Astorke, divadelnou inscenáciou Mesiac na dedine
 • Výročná cena Slovenského literárneho fondu 2008 Marte Sládečkovej za vytvorenie postavy Natálie Petrovny v divadelnej inscenácii hry I. S. Turgeneva Mesiac na dedine
 • Výročná cena Slovenského literárneho fondu 2008 Zuzane Kronerovej za vytvorenie postavy matky v inscenácii Zlomatka. Zuzana Kronerová bola aj nominovaná na cenu Dosky v kategórii Najlepší ženský herecký výkon za vytvorenie tejto postavy.
 • Výročná cena Slovenského literárneho fondu 2008 Matejovi Landlovi za postavu Rakitina v divadelnej inscenácii Mesiac na dedine
 • Prémia Slovenského literárneho fondu 2008 Mariánovi Miezgovi za vytvorenie titulnej postavy Othella v súvislosti s vynikajúcim stvárnením titulnej postavy v divadelnej inscenácii hry Ladislava Smočeka Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho
 • Prémia Slovenského literárneho fondu 2008 Petrovi Šimunovi za vytvorenie postavy Jaga s prihliadnutím na vytvorenie postavy Arkadija Islajeva v divadelnej inscenácii Mesiac na dedine
 • Výročná cena Slovenského literárneho fondu 2008 Romanovi Polákovi za prínos v inscenovaní klasickej dramatickej literatúry, osobitne ruskej klasiky v Astorke, divadelnou inscenáciou Mesiac na dedine
 • Prémia Slovenského literárneho fondu 2008 Borisovi Farkašovi za režijnú prácu na vytvorení javiskovej grotesky Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, s prihliadnutím na vynikajúce herecké výkony v divadelných inscenáciách Othello a Mesiac na dedine
 • Prémia Slovenského literárneho fondu 2008 Jurajovi Kemkovi za vytvorenie postavy Tichého v divadelnej inscenácii hry Ladislava Smočeka Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho
 • Prémia Slovenského literárneho fondu 2008 Róbertovi Jakabovi za vytvorenie postavy Václava Václava v divadelnej inscenácii hry Ladislava Smočeka Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho s prihliadnutím na postavu Beľajeva v divadelnej inscenácii Mesiac na dedine
 • Lukášovi Latinákovi za vytvorenie ženskej postavy Útechovej s prihliadnutím na herecký výkon v postave Druhého vojaka v divadelnej inscenácii Zima
 • Prémia Slovenského literárneho fondu pre Romana Poláka za hru KENTAURI
 • VÝROČNÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU 2007 - Zita Furková za postavu Herečky v divadelnej inscenácii hry Romana Poláka KENTAURI
 • VÝROČNÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU 2007 - Ján Kožuch za postavu Jula v divadelnej inscenácii hry Romana Poláka KENTAUR
 • DOSKY 2006 - Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny (Peter Šimun za postavu Rudolfa Hollera v divadelnej inscenácii hry Thomasa Bernharda PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK)
 • VÝROČNÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU 2006 - Juraj Nvota za réžiu divadelnej inscenácie hry Thomasa Bernharda PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
 • VÝROČNÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU 2006 - Peter Šimun za postavu Rudolfa Hollera v divadelnej inscenácii hry Thomasa Bernharda PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
 • VÝROČNÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU 2006 - Zuzana Kronerová za postavu Viery v divadelnej inscenácii hry Thomasa Bernharda PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
 • Hlavná cena GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA ZA NAJLEŠIU INSCENÁCIU 2006 NA "2. ročníku festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2006" - za divadelnú inscenáciu hry PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
 • 2005 - ZLATÝ GUNÁR - cena za najlepšiu inscenáciu na festivale Kremnické gagy 2005
 • V roku 2005 udelil predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ľubo Roman Divadlu Astorka Korzo´90 Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2004. Cena sa udeľuje kandidátom, ktorí svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.
 • Výročná cena SLF 2004 – Marta Sládečková za stvárnenie postavy Heleny v inscenácii MILOVNÍCI
 • DOSKY 2003 - Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny (Anna Šišková za postavu Mladej ženy v inscenácii BASH)
 • DOSKY 2001 - cena za najlepší mužský herecký výkon (Boris FARKAŠ) z postavu Porfirija Petroviča.
 • Výročná cena SLF 2000 – Marián Zednikovič za stvárnenie postavy Brtka v inscenácii OBCHOD NA KORZE
 • Výročná cena SLF 2000 – Zita Furková za stvárnenie postavy vdovy Lautmanovej v inscenácii OBCHOD NA KORZE
 • DOSKY 2000 - Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny (Anna Šišková za postavu Celie v inscenácii VEČIEROK)
 • DOSKY 2000 - Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny (Vladimír Hajdu za postavu Valmonta v inscenácii KVARTETO)
 • DOSKY 1999 - Cena za najlepšiu hudbu sezóny (Michal Ničík za hudbu k inscenácii HISTORKY Z VIEDENSKÉHO LESA)
 • DOSKY 1998 - Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny SCÉNY Z DOMU BESSEMENOVOVCOV – MEŠTIACI
 • DOSKY 1998 - Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny (Zora Kolínska za postavu Akuliny v inscenácii SCÉNY Z DOMU BESSEMENOVOVCOV – MEŠTIACI)
 • DOSKY 1998 - Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny (Boris Farkaš za postavu Tetereva v inscenácii SCÉNY Z DOMU BESSEMENOVOVCOV – MEŠTIACI)
 • V roku 1998 udelil Peter Kresánek divadlu Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy – rytiera Rolanda.
 • DOSKY 1997 - Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny LES
 • DOSKY 1997 - Cena za najlepšiu réžiu sezóny (Roman Polák)
 • DOSKY 1997 - Cena za najlepší ženský herecký výkon (Zuzana Kronerová za postavu Matky v inscenácii MATKA)
 • DOSKY 1997 - Cena za najlepšiu scénografiu sezóny (Aleš Votava za scénografiu k inscenácii LES)
 • Čestné uznanie na Medzinárodnom divadelnom festivale „Na hranici“ Český Těšín/Cziesyn 1994 za inscenáciu ARMAGEDON NA GRBE
 • Hlavná cena – Zlomená závora na Medzinárodnom divadelnom festivale „Na hranici“ Český Těšín/Cziesyn 1993 za inscenáciu CYRANO
 • Výročná cena SLF 1993 – Zita Furková za réžiu inscenácie DOM BERNHARDY ALBY


...a mnoho ďalších