Gazdova krv
Idiot
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho