Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Pred odchodom na odpočinok
Zakázané uvolnenie