Pred odchodom na odpočinok
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Sen svätojánskej noci