Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Idiot
Gazdova krv