Pred odchodom na odpočinok
Sen svätojánskej noci
Idiot

 

Moderná európska dráma

Astorka už od svojho vzniku cieľavedome predstavuje autorov a hry, ktorých na Slovensku doteraz nikto neuviedol.

Súčasná slovenská dráma

Ambíciou každého dobrého divadelného domu je pestovať pôvodnú domácu tvorbu, získavať renomovaných "dvorných" dramatikov, objavovať nové talenty.. Prostredníctvom textov súčasných autorov vypovedať o dnešku, charakterizovať a zachytávať atmosféru našej doby. Astorke sa podarilo jedinečným spôsobom osloviť Ruda Slobodu na napísanie dvoch divadelných hier - bez tejto aktivity by Slovensko nikdy nezískalo také klenoty ako sú Armagedon na Grbe a Macocha. Macocha, ktorá vznikla v roku 1996 je na repertoári dodnes a patrí k obľúbených diváckym titulom. Spolupráca so slovenskými dramatikmi pokračuje a v súčasnosti sa môžeme pochváliť niekoľkými úspešnými titulmi.

Moderná klasika v astorke

Vynikajúce spracovanie klasickej látky je neoceniteľným učebným materiálom pri štúdiu na strednej i vysokej škole a navodzuje mnoho otázok pri objavovaní krás a záhad literárnych diel veľkých majstrov pera.