Pred odchodom na odpočinok
Idiot
Zakázané uvolnenie

 

Spomíname na Václava Havla

• Zora Kolínská

Ako stála spolupracovníčka prepájala puto medzi Divadlom na korze a novým Korzom. Do postáv v Astorke vlievala noblesu, humor a osobitý prístup tvarovania postáv prameniaci z dlhoročnej osobnej skúsenosti s režisérom Vladimírom Strniskom.

• Peter Debnár

Nezabudnuteľná a originálna osobnosť slovenského divadla, filmu televízie s vyhraneným zmyslom pre charakterovú drobnokresbu a groteskný nadhľad.

Ľudovít Moravčík

Láskavy, dobrosrdečný, s neuveriteľným zmyslom pre humor. Taký bol Lajko Moravčík a také boli aj jeho postavy....

Marián Zednikovič

Marián Zednikovič, meno, ktoré je neodmysliteľne späté so vznikom Astorky a jej najlepšími inscenáciami. Havlovo Vyrozumenie, Horváthov Kazimír a Karolína, Rostandov Cyrano, Slobodov Armagedon na Grbe a Macocha, Ostrovského Les, Grosmanov a Vášovej Obchod na korze, Gorkého a Polákov Play Gorkiy alebo Letni hostia - sú tituly, pri ktorých spoluurčoval umeleckú úroveň predstavení a získaval obrovskú priazeň divákov.