Sen svätojánskej noci
Pred odchodom na odpočinok
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho

 

Ľudovít Moravčík

(podľa knihy Zuzany Bakošovej Hlavenkovej Kolotoč herectva)

Dlhoročný člen DPDM v Trnave prišiel do Astorky v čase jej plného rozbehu (1994). Jeho prvou postavou tu bol Tubal v Kupcovi benátskom v réžii Romana Poláka. Veľmi skor nasledovali pozoruhodné postavy v Pitínského Matke, Ostrovského Lese, Gorkého Meštiakoch (Scény z domu Bessemenovovcov),

Horváthových Historkách z Viedenského lesa, Eliotovom Večierku, Grosmanovom a Vášovej Obchode na korze či prebratá rola v Armagedone na Grbe.

K najpozoruhodnejším patril Dedko v Matke pod režijným vedením Juraja Nvotu. Dedko a jeho výroky v podaní Lajka Moravčíka na dlhé roky zľudoveli
a stali sa kultovými v ľudovom jazykovom podaní. Rovnako výnimočne zobrazil postavy v hrách ruskej klasiky u režiséra Romana Poláka - Vosmibratova
v Lese a Bessemenova v Scénach z domu Bessemenovovcov, kde využíval svoj ostrý, úsečný spôsob dikcie a tragigroteskný nadhľad vyplývajúci
z osobnostného zmyslu pre humor a špecifického pohľadu na svet.