Pred odchodom na odpočinok
Zakázané uvolnenie
Idiot

 

Slovensko... aká je tá naša krajina?

Aký je typický Slovák a aká je typická Slovenka?

Je u nás bezpečne?

Ako to vyzerá na našich úradoch?

Vieme sa dovolať spravodlivosti?

 

... a teda, ako sa nám žije na našom Slovensku?

Inscenácia vychádza z reálnych štatistík, prieskumov verejnej mienky, sčítania ľudu a novinových článkov. Vďaka stavu našej ekonomiky, politickej kultúry, morálky, smerovania našej spoločnosti, podávame sarkastický obraz o Slovensku. No to by nebola Astorka, keby sa aj na najvážnejšie problémy nevedela pozrieť s groteskným nadhľadom. A tak sled krátkych sekvencií o našom národe je smiešny, veselý, smutný, trpký. Ako napokon život sám.

 

Pod vedením režiséra Michala Vajdičku účinkujú:

Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková

Boris Farkaš, Ady Hajdu, Marián Labuda ml., Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Lukáš Latinák, Tomáš Mrekaj

 

Dramaturgia: Andrea Domeová. Kostýmy Katarína Holla. Scéna Pavol Andraško. Hudba Marián Čekovský. Na bicie hrá Martin Valihora.

Premiéra 29. 4. 2015.

Inšpiráciou pre nás bola divadelná inscenácia Čierna krajina (A FEKETE ORSZÁG) divadla Krétakör v réžii Árpáda Schillinga, ako aj práca so štatistikami Rimini Protokollu. (Slovenskí diváci mali možnosž vidieť tieto inscenácie na Divadelnej Nitre a Wiener Festwochene.)

Foto Ctibor Bachratý

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Empty Hole

The sequence of short scenes may be perceived as “a crash course” of life in Slovakia intended for both the locals and foreigners and parodying the Slovak politics and culture.

Slovaks do not like waiting patiently in queues; ninety percent of them think that corruption is a common thing. Thanks to the fact that they understand Czech, they lead the EU ranking in language knowledge, but most of them do not speak a word of English. Fifty-two percent of Slovaks do not want to live in Slovakia and only eleven percent are truly happy at home. Is it the same eleven percent of Slovaks who are addicted to alcohol, or is it a different eleven percent? What are we, “normal” Slovak actually like? The production titled Empty Hole is presented as the first devised production of ASTORKA Korzo ’90 Theatre – a stage traditionally rather inclined towards productions of Chekhov than politically pronounced theatre. For his first production in ASTORKA, director Michal Vajdička, current artistic director of the Dejvice Theatre in Prague, chose a rehearsal process based on collective improvisation which he knows well from his home scene. He considers this production to be an homage to the Hungarian theatre group Krétakör Színház and its production Black Country which took its cue from newspaper article headlines. In contrast to the Hungarian production, Vajdička used statistics, real opinion polls and census data. He and the theatre ensemble then interpreted the collected data in a theatrical style. Each theme has its own story and form. The sequence of short scenes may be perceived as “a crash course” of life in Slovakia intended for both the locals and foreigners and parodying the Slovak politics and culture.

Directed by: Michal Vajdička, dramaturgy: Andrea Dömeová, costume design: Katarína Hollá, set: Pavol Andraško, music: Marián Čekovský, cast: Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková, Boris Farkaš, Ady Hajdu, Marián Labuda Jr., Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Lukáš Latinák, Tomáš Mrekaj

photo by Ctibor Bachratý