Zakázané uvolnenie
Sen svätojánskej noci
Gazdova krv

 

Medzinárodná divadelná prehliadka FESTIVAL ASTORKA 2007

III. Festival Astorka 2007 predstavila komorné divadelné inscenácie - postavené na výnimočných hereckých výkonoch - častokrát ocenené prestížnymi cenami. Bratislavskí diváci tak mali možnosť vidieť herecký koncert Jiřího Bartošku a Karla Heřmánka v legendárnej inscenácii hry Milana Kunderu JAKUB A JEHO PÁN, či mnohými cenami a uznaniami ovenčený projekt Humbug Theatre San Franciso s Ronom Severdiom v adaptácii diela Charlesa Dickensa. FESTIVAL ASTORKA 2007 ponúkol aj unikátnu poľskú inscenáciu hry súčasných ruských autorov s atraktívnym názvom VEĽKÁ ŽRANICA v podaní súboru Ad Spectatores z Wroczlawy, vizuálne a herecky jedinečnú adaptáciu románu súčasného maďarského románu NOŠTEKY v réžii Jozsefa Czajlíka.

Slovensko zastupovala domovská Astorka s hereckým koncertom PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK v podaní Petra Šimuna, Zuzany Kronerovej a Zity Furkovej, ocenený mnohými významnými divadelnými cenami a rovnako vynikajúca interpretácia Griškovcovej hry PRÁVE TERAZ, v ktorej vystupuje výnimočná osobnosť najmladšej hereckej generácie, Peter Oszlík. Švandovo divadlo, ktoré sa v Bratislave už niekoľko rokov stretáva s mimoriadnym diváckym ohlasom, predstavilo hru asi najslávnejšieho súčasného európskeho autora, Martina Mc Donagha LEBKA Z CONEMARY a klasickú Macchiavelliho komédiu MANDRAGORA


Hlavný program:

 • 12. 11. Jakub a jeho pán
 • 13. 11. Veľká žranica
 • 14. 11. Vianočná koleda
 • 15. 11. Práve teraz!

Nošteky:

 • 16. 11 Lebka z Conemary
 • 17. 11. Mandragora

FESTIVAL ASTORKA 2007 priniesol pre bratislavský región jedinečnú a neopakovateľnú možnosť spoznať predstavenia vynikajúcich zahraničných súborov. Spolu so sprievodnými podujatiami a spoločenskými stretnutiami výrazne obohatí kultúrno-spoločenský život Bratislavy a okolia. Stretávanie divadiel a ich vzájomný kontakt upozorňuje na tradíciu jednotlivých divadelných kultúr strednej a východnej Európy a na potrebu spolupráce európskych divadiel

Festival sa uskutočnil pod záštitou predsedu BSK, pána Vladimíra Bajana


HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU v roku 2007

 • jún - november - prípravné obdobie
 • október november - reklamná kampaň
 • 12. - 17. novembra - realizácia projektu
 • november - december - vyhodnotenie projektu


POČET ÚČASTNÍKOV FESTIVALU ASTORKA 2007:

 • Účastníci projektu: Divadlo Astorka Korzo´90 (SR), Švandovo divadlo (ČR), Divadlo bez zábradlí (ČR), Teatr Ad. Spectatores Wroczlaw (PR), Stúdio K Szinház Budapest (MR). Humbug Theatre San Francisco (USA): 76 osôb
 • Zahraniční hostia z Nemecka, Poľska, Čiech, USA: 8 osôb
 • Zástupcovia slovenskej divadelnej obce: 20 osôb


POČET NÁVŠTEVNÍKOV (DIVÁKOV) FESTIVALU ASTORKA 2007:

 • predstavení (8, počet divákov cca 212/ 1 predstavenie) cca: 1 696 divákov
 • koncerty (4, počet divákov cca 50/ 1 predstavenie) cca: 200 divákov
 • výstavy (2, 7 dní, počet divákov cca 212/ 1 deň) cca: 1 484 divákov
 • premietanie dokumentárneho filmu (1) cca: 30 divákov
 • panelové diskusie (8, počet divákov cca 50/ 1 diskusia) cca: 400 divákov

Medzi najvzácnejších hostí politického života patrili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan, minister kultúry Marek Maďarič, podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, poslanec Ivan Mikloš.

Festival navštívili aj americký, pôvodom český scenárista a spisovateľ Jan Novak, ktorého film OBČAN VÁCLAV HAVEL JEDE NA DOVOLENOU sme premietali v rámci Sprievodného programu pri príležitosti výročia osláv 17. novembra 1989, zástupcovia slovenskej umeleckej obce, prekladatelia, herci, režiséri, teatrológovia. Častými návštevníkmi boli aj študenti prevažne Divadelnej fakulty VŠMU.


INFORMÁCIA O POČTE REALIZOVANÝCH AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTU

 • Hlavný program: predstavenia 8
 • Sprievodný program: koncerty mladých slovenských hudobníkov 4
 • výstavy 2
 • premietanie dokumentárneho filmu 1
 • panelové diskusie 8