Pred odchodom na odpočinok
Gazdova krv
Zakázané uvolnenie