Gazdova krv
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Zakázané uvolnenie