Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Idiot
Pred odchodom na odpočinok