Sen svätojánskej noci
Pred odchodom na odpočinok
Gazdova krv