Zakázané uvolnenie
Gazdova krv
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho