Sen svätojánskej noci
Gazdova krv
Pred odchodom na odpočinok