Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Sen svätojánskej noci
Idiot