Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Zakázané uvolnenie
Idiot