Gazdova krv
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Sen svätojánskej noci