Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Sen svätojánskej noci
Pred odchodom na odpočinok