Zakázané uvolnenie
Gazdova krv
Sen svätojánskej noci