Pred odchodom na odpočinok
Gazdova krv
Sen svätojánskej noci