Sen svätojánskej noci
Gazdova krv
Zakázané uvolnenie