Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Gazdova krv
Sen svätojánskej noci