Pred odchodom na odpočinok
Gazdova krv
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho