Sen svätojánskej noci
Zakázané uvolnenie
Gazdova krv