Pred odchodom na odpočinok
Sen svätojánskej noci
Gazdova krv