Sen svätojánskej noci
Zakázané uvolnenie
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho