Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Gazdova krv
Pred odchodom na odpočinok