Gazdova krv
Sen svätojánskej noci
Pred odchodom na odpočinok