Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Idiot
Zakázané uvolnenie