Pred odchodom na odpočinok
Zakázané uvolnenie
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho