Pred odchodom na odpočinok
Zakázané uvolnenie
Gazdova krv