Sen svätojánskej noci
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Gazdova krv