Pred odchodom na odpočinok
Idiot
Sen svätojánskej noci