Sen svätojánskej noci
Gazdova krv
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho