Pred odchodom na odpočinok
Idiot
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho