Gazdova krv
Zakázané uvolnenie
Sen svätojánskej noci