Pred odchodom na odpočinok
Sen svätojánskej noci
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho