Sen svätojánskej noci
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Idiot