Idiot
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Zakázané uvolnenie