Zakázané uvolnenie
Pred odchodom na odpočinok
Gazdova krv

 


Dokumenty Divadla Astorka Korzo '90

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti podľa Zásad uplatňovania zákona č.307/2014 Z.z,  vydaných BSK.

Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór BSK

Spôsob podávania podnetov:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Takto označený podnet podateľňa Úradu musí bez jeho otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok divadla je zobrazené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam. Dokumenty sú pridané od 1.1.2012.

Vyberte si požadovaný typ dokumentov: Faktúry | Objednávky | Zmluvy

Zmluvy od 1.1.2012

55720806-2016.10-orange.pdf18.04.2016
48618098-2016.11-orange.pdf18.04.2016
86977488-2015.33-present.pdf02.12.2015
06258899-2015.25-div.nazabradli.pdf24.09.2015
15569868-2015.21-present.pdf10.09.2015
90500083-2015.20-vajgel.pdf31.08.2015
52530269-2015.18-vigsinhaz.pdf06.07.2015
56261917-mediatel-14.15.pdf23.06.2015
03163426-svandovo-12.15.pdf16.06.2015
08126985-dejvicke-divadlo-13.15.pdf16.06.2015
55561065-sazavsky-11.15.pdf05.06.2015
34735250-svandovo-divadlo-9.15.pdf04.06.2015
16936389-zse-10.15.pdf04.06.2015
21360846-tcom-1.15.pdf07.01.2015
34714654-pre-sent-42.2014.pdf19.12.2014
81094589-orange-41.2014.pdf16.12.2014
44149396-lic-34.2014.pdf24.09.2014
63756481-teatr-lubski-33.2014.pdf22.09.2014
40433398-pre-sent-32.2014.pdf17.09.2014
20398756-telekom-31.2014.pdf03.09.2014
89511138-ungelt-30.2014.pdf18.08.2014
43384336-autorotos.-zml.212014.pdf27.06.2014
27484909-mediatel-zml6.2014.pdf03.02.2014
96520676-present.-zml.1.2014.pdf16.12.2013
76220257-33.2013-divadlo-pri-nikitskej-brane.pdf12.10.2013
93395625-34.2013-vigszinhaz.pdf19.09.2013
51797464-32.2013.-hamlet-production.pdf18.09.2013
55362526-31.2013-dejvicke-divadlo.pdf16.09.2013
00449379-30.2013-present.pdf20.08.2013
79820990-20.2013-svandovo-divadlo.pdf07.06.2013
10700289-21.2013-svandovo-divadlo.pdf07.06.2013
92323321-16.2013-telekom.pdf20.05.2013
40758278-17.2013-telekom.pdf20.05.2013
88867482-19.2013-telekom.pdf20.05.2013
45241198-4.2013-zse-dodatok.pdf25.03.2013
53204238-57-2012-orange.pdf20.12.2012
13275951-55-2012-pre-sent.pdf11.12.2012
95242874-54-2012-union-zdr.p.pdf08.11.2012
33205782-48-2012-teatro-rondo.pdf18.10.2012
43010181-46-2012-experimentalne-divadlo-brno.pdf15.10.2012
77934725-44-2012-dejvicke-divadlo.pdf08.10.2012
12767743-40-2012-svandovo-divadlo.pdf24.09.2012
93436531-37-2012-budapest.pdf19.09.2012
21523572-27-2012-eon.pdf04.09.2012
46486289-17-2012-zlate-stranky.pdf22.05.2012
73887081-14-2012-t-com.pdf11.04.2012
86716080-08-2012-t-com.pdf27.02.2012