Zakázané uvolnenie
Sen svätojánskej noci
Idiot

 


Dokumenty Divadla Astorka Korzo '90

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti podľa Zásad uplatňovania zákona č.307/2014 Z.z,  vydaných BSK.

Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór BSK

Spôsob podávania podnetov:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Takto označený podnet podateľňa Úradu musí bez jeho otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok divadla je zobrazené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam. Dokumenty sú pridané od 1.1.2012.

Vyberte si požadovaný typ dokumentov: Faktúry | Objednávky | Zmluvy

Faktúry od 1.1.2012

Filter (zadajte min. dva znaky):  

Číslo faktúryDodávateľCena s DPHIdentifikovanieDoručené
NázovAdresaIČOObjdnávkaZmluva
1/2012Slzy a úsmev, s.r.o.Mickiewiczova 2, Bratislava 135743786332,00 €46/200911.01.2012
Za plnenie nájom. sklad nebyt. priestorov
2/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513247,12 €92/201111.01.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch, tlač plagátu A1,graf. návrh
3/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €128/201016.01.2012
Za plnenie program február 2012
04/2012Poradca podnikateľa spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina3159250321,19 €na zákl. ponuky17.01.2012
Za plnenie Fin. spravodajca
05/2012Min. Kultúry SR Nám.SNP 33001651822 717,06 €MK 122/11/M18.01.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
06/2012Min. Kultúry SRNám.SNP 330016518236,70 €MK-122/11/M18.01.2012
Za plnenie likvidácia odpadu, vodné, stočné
07/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200818.01.2012
Za plnenie internet 1/12
08/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829282,76 €2/201219.01.2012
Za plnenie čistiace prostr.
09/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200720.01.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
10/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200720.01.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
11/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava0016461565,11 €1/201220.01.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
12/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €1/201220.01.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
13/2012AllianzDostojevského rad 4, Bratislva00151700691,45 €44/201123.01.2012
Za plnenie havarijné poistenie
14/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182927,84 €02/201227.01.2012
Za plnenie stretch fólia
15/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469107,15 €45/200931.01.2012
Za plnenie tel.popl.
16/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346941,94 €44/200931.01.2012
Za plnenie tel.popl.
17/2012Vema, s.r.o.Prievozská 14/a, Bratislava3135537444,40 €na základe pozvánky31.01.2012
Za plnenie školenie
18/2012Agentúra JUHRačianska 79, Bratislava13981269236,64 €3/201201.02.2012
Za plnenie foto, tlač, DVD
19/2012HAvlík AndrejPiesočná 25, Bratislava44390548100,00 €18/201101.02.2012
Za plnenie správa siete
20/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 Bohrova 11, Bratislava30843901370,00 €48/200801.02.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
21/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200701.02.2012
Za plnenie energetické služby
22/2012divadelné združenie KORBÁČJablonská 200/1, Myjava42022703158,00 €o odohratí div. predst. 24/201101.02.2012
Za plnenie doúčtovanie DPH
23/2012Gavora MarošTranovského 12, Bratislava40964540192,00 €30/200701.02.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
24/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €43/201102.02.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch
25/2012Ševt a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131825,85 €6/201203.02.2012
Za plnenie tonery
26/2012Ševt a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131394,73 €07/201203.02.2012
Za plnenie kanc.potreby
27/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454147,00 €autorskej zmluvy07.02.2012
Za plnenie maskérske práce
28/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201107.02.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
29/2012Ecopress a.s.Seberíniho 1, Bratislava31333524187,50 €91/201107.02.2012
Za plnenie hospodárske noviny
30/2012Understand s.r.o., Gorkého 12, Pezinok44390874248,53 €5/201207.02.2012
Za plnenie preklad zmluvy
31/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200807.02.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
32/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201107.02.2012
Za plnenie tlač mes. progr.
33/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346989,86 €22/200408.02.2012
Za plnenie tel.popl.
34/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727073,69 €25/200808.02.2012
Za plnenie tel.popl.
35/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200808.02.2012
Za plnenie tel.popl.
36/2012Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286955 128,20 €8/201209.02.2012
Za plnenie str. poukážky
37/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200709.02.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
38/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200709.02.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
39/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €4/201209.02.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
40/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava0016461565,11 €4/201209.02.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
41/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200909.02.2012
Za plnenie administratívne práce
42/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €4/200909.02.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
43/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava3668145810 333,20 €4/200909.02.2012
Za plnenie dodávka služieb
44/2012Anna MagrušováDudvážska 15, Bratislava4014049140,00 €autorskej zmluvy10.02.2012
Za plnenie vizážistické práce
45/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698314,29 €48/200413.02.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
46/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.02.2012
Za plnenie internet 2/12
47/2012Viliam KoškaŠtefunkova 13, BA41154134125,00 €1/201215.02.2012
Za plnenie kostymy Sen noci...
48/2012Ševt a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131183,19 €11/201216.02.2012
Za plnenie hygienické potr.
49/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €93/201117.02.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
50/2012Sorea s.r.o.Odborárske nám.3, Bratislava31339204319,05 €9/201221.02.2012
Za plnenie ubytovanie
51/2012Poradca podnikateľa spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina3159250349,73 €na základe ponuky21.02.2012
Za plnenie vyúčtovanie predplatného
52/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200721.02.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
53/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200721.02.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
54/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava0016461565,11 €5/201221.02.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
55/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €5/201221.02.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
56/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281879,02 €52/200822.02.2012
Za plnenie spotreba elektrina-vyúčtovanie
57/2012Autodoprava Michal KarasconyŠvabinského 8, Bratislava11816091100,00 €94/201123.02.2012
Za plnenie preprava
58/2012Interlux Lighting, s.r.o.Tomášikova 30, Bratislava3580475114,26 €12/201224.02.2012
Za plnenie pogumovaná vidlica
59/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201128.02.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
60/2012Koloria s.r.o.Syslia 40, Bratislava313317511 033,08 €4/201228.02.2012
Za plnenie nákup do hry Sen..
61/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901360,00 €48/200801.03.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
62/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €92/201101.03.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch
63/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346937,61 €44/200901.03.2012
Za plnenie tel.popl.
64/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469128,72 €45/200901.03.2012
Za plnenie tel.popl.
65/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200705.03.2012
Za plnenie energetické služby
67/2012LitaMozartova 9, Bratislava00420166264,00 €autorskej zmluvy07.03.2012
Za plnenie tantiémy
68/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346993,10 €22/200407.03.2012
Za plnenie tel.popl.
69/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727059,76 €25/200807.03.2012
Za plnenie tel.popl.
70/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.03.2012
Za plnenie tel.popl.
71/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454147,00 €autorskej zmluvy07.03.2012
Za plnenie maskérske práce
72/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200807.03.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
73/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201108.03.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
74/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829320,08 €14/201209.03.2012
Za plnenie hygienické potr.
75/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200909.03.2012
Za plnenie administratívne práce
76/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.03.2012
Za plnenie internet 3/12
77/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €4/200913.03.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
78/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava3668145811 544,00 €4/200913.03.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
79/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €93/201114.03.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
80/2012N V designSlepá 3, Bratislava31349030820,00 €90/201114.03.2012
Za plnenie bulletiny, plagáty+tlač Sen..
81/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698119,87 €48/201115.03.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
82/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava366772811 301,45 €52/200815.03.2012
Za plnenie nedopl. el.en.
83/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182952,09 €14/201220.03.2012
Za plnenie pap.utierky
84/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 822,48 €autorskej zmluvy23.03.2012
Za plnenie licenčné odmeny
85/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201127.03.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
86/2012Fotofinish, s.r.o.Sibírska 38/ Bratislava36684554391,76 €autorskej zmluvy29.03.2012
Za plnenie honoráre Kovár
87/2012TJ SokolSokolská 1,Bratislava00896071159,59 €7/200230.03.2012
Za plnenie daň z nehnuteľností, el.en, voda..
88/2012LitaMozartova 9, Bratislava00420166965,46 €autorskej zmluvy30.03.2012
Za plnenie licenčné odmeny
89/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901552,00 €48/200802.04.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
90/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €92/201102.04.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch
91/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469128,16 €27/200002.04.2012
Za plnenie tel.popl.
92/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346938,16 €32/200202.04.2012
Za plnenie tel.popl.
93/2012Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286955 128,20 €17/201204.04.2012
Za plnenie str. poukážky
94/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615781,45 €1/2012,4/2012,5/201203.04.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.- nedoplatok
95/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200803.04.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
96/2012Juraj KiliánSládkovičova 5, Bratislava44873522200,00 €13/201204.04.2012
Za plnenie video dokumentácia "Sen.."
97/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201110.04.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
98/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727045,64 €25/200811.04.2012
Za plnenie tel.popl.
99/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,58 €26/200811.04.2012
Za plnenie tel.popl.
100/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346998,86 €22/200411.04.2012
Za plnenie tel.popl.
101/2012Poradca podnikateľa spol.s.r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina3159250350,00 €na základe ponuky11.04.2012
Za plnenie zbierka zákonov
102/2012Slzy a úsmev, s.r.o.Mickiewiczova 2, Bratislava 135743786332,00 €23/200811.04.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
103/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200712.04.2012
Za plnenie energetické služby
104/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €2/200913.04.2012
Za plnenie administratívne práce
105/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €4/200913.04.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
106/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €93/201113.04.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
107/2012Agentúra JUHRačianska 79, Bratislava13981269551,16 €16/201213.04.2012
Za plnenie fotenie
108/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava3668145811 409,60 €4/200913.04.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
109/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698123,23 €48/200416.04.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
110/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200816.04.2012
Za plnenie internet
111/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281603,17 €52/200817.04.2012
Za plnenie nedopl. el.en.
112/2012Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469119,35 €39/200317.04.2012
Za plnenie výstrižková služba
113/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200717.04.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
114/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200717.04.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
115/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €10/201217.04.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
116/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €10/201217.04.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
117/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458452,40 €4/200917.04.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
118/2012Anna MagrušováDudvážska 15, Bratislava4014049180,00 €autorskej zmluvy19.04.2012
Za plnenie vizážistické práce
119/2012Fotofinish, s.r.o.Sibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy20.04.2012
Za plnenie honoráre Kovár
120/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201662 111,87 €autorskej zmluvy20.04.2012
Za plnenie licenčné odmeny
121/2012LitaMozartova 9, Bratislava0042016651,70 €autorskej zmluvy23.04.2012
Za plnenie doplatok dane "Na koho.."
122/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469164,12 €45/200927.04.2012
Za plnenie tel.popl.
123/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346952,42 €44/200927.04.2012
Za plnenie tel.popl.
124/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829267,07 €27/201202.05.2012
Za plnenie hygienické potr.
125/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901292,00 €48/200802.05.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
126/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201102.05.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
127/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513279,00 €92/201102.05.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch
128/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201103.05.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
129/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava35747501814,68 €18/201203.05.2012
Za plnenie autobus. doprava- zájazd Martin
130/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475011 622,70 €23/201203.05.2012
Za plnenie autobus. doprava- zájazd Zvolen
131/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava35747501531,90 €24/201203.05.2012
Za plnenie autobus. doprava- zájazd Zlaté Moravce
132/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475011 672,20 €24/201203.05.2012
Za plnenie autobus. doprava- zájazd Žilina
133/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454147,00 €autorskej zmluvy04.05.2012
Za plnenie maskérske práce
134/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727042,96 €25/200804.05.2012
Za plnenie tel.popl.
135/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200804.05.2012
Za plnenie tel.popl.
136/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €4/200907.05.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
137/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814588 124,48 €4/200907.05.2012
Za plnenie dodávka služieb
138/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €2/200907.05.2012
Za plnenie administratívne práce
139/2012Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286955 128,20 €29/201210.05.2012
Za plnenie str. poukážky
140/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200810.05.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
141/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200710.05.2012
Za plnenie energetické služby
142/2012Mediatel s.r.o.Pri starej prachárni 14, Bratislava 35859415172,80 €7/201010.05.2012
Za plnenie obnova 3D návštevy
143/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346991,78 €22/200411.05.2012
Za plnenie tel.popl.
144/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.05.2012
Za plnenie internet
145/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €16/201214.05.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
146/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200714.05.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
147/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200714.05.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
148/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €16/201214.05.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
149/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €93/201115.05.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
150/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281307,22 €52/200816.05.2012
Za plnenie spotreba elektrina-vyúčtovanie
151/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava3585069896,19 €48/200416.05.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
152/2012Kostroň PeterŠarišská 1, Bratislava343357902 340,00 €31/201217.05.2012
Za plnenie scéna "Zámok"
153/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615561,37 €38/200717.05.2012
Za plnenie tel.popl.
154/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615873,40 €38/200717.05.2012
Za plnenie spotreba el. energie
155/2012Agentúra JUHRačianska 79, Bratislava13981269348,00 €32/201218.05.2012
Za plnenie koláže
156/2012PK DEKORŠarišská 1, Bratislava358537434 052,16 €15/201218.05.2012
Za plnenie dekorácie do hry "Zámok"
157/2012Autodoctor Peter ŠvarcKôstková 331/17, Bratislava460416811 055,62 €25/201221.05.2012
Za plnenie oprava auta
158/2012Divadlo Nová scénaŽivnostenská 1, Bratislava001648612 806,06 €19/201222.05.2012
Za plnenie kostýmy do hry "Zámok"
159/2012Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469129,00 €33/201222.05.2012
Za plnenie predplatné časopisu SaD
160/2012Mária Mikóczy Made in HandFláviovská 51, Bratislava46029052150,00 €28/201224.05.2012
Za plnenie obuv do inscenácie"Zámok"
161/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 049,39 €autorskej zmluvy25.05.2012
Za plnenie licenčné odmeny
162/2012Drahoš Fashion, s.r.o.H.Meličkovej 28, Bratislava438112485 186,62 €20/201225.05.2012
Za plnenie kostýmy do hry "Zámok"
163/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901292,00 €48/200801.06.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
164/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469226,48 €27/0001.06.2012
Za plnenie tel.popl.
165/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346937,93 €32/0201.06.2012
Za plnenie tel.popl.
166/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454200,00 €autorskej zmluvy01.06.2012
Za plnenie maskérske práce
167/2012SozaRastislavova 3, Bratislava 00178454380,40 €licenčná zmluva 50/0801.06.2012
Za plnenie autorská odmena za licenciu
168/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €92/201105.06.2012
Za plnenie prenáj. inf. plôch
169/2012Viktor FilakovskýPri Trati 5, Bratislava321120502 800,00 €22/201205.06.2012
Za plnenie kulisy do hry "Zámok"
170/2012Štefan Prelovsky PrescontOdeska 68, Bratislava116796542 292,00 €21/201205.06.2012
Za plnenie kulisy do hry "Zámok"
171/2012Prelcomp- Oto PrelovskyČernyševského 9, Bratislava322164831 600,00 €30/201205.06.2012
Za plnenie kulisy do hry "Zámok"
172/2012Jozef IvaničVážska 19, Bratislava345585351 120,00 €24/201205.06.2012
Za plnenie vyroba a inst. zavesov do divadla- komatex
173/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava4424945480,00 €autorskej zmluvy05.06.2012
Za plnenie maskérske práce
174/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200805.06.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
175/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201106.06.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
176/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727059,11 €25/200806.06.2012
Za plnenie tel.popl.
177/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.06.2012
Za plnenie tel.popl.
178/2012Agentúra JUHRačianska 79, Bratislava13981269681,60 €37/201206.06.2012
Za plnenie fotky Zámok
179/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346998,14 €22/200407.06.2012
Za plnenie tel.popl.
180/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475011 294,55 €36/201207.06.2012
Za plnenie autobus. doprava- zájazd Zlín
181/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €2/200908.06.2012
Za plnenie administratívne práce
182/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200908.06.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
183/2012Módne doplnky- O. JanderlováLaurínska 6, Bratislava17356385517,00 €38/201208.06.2012
Za plnenie klobúky do hry Zámok
184/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava3585069875,40 €48/200411.06.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
185/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281299,04 €52/200812.06.2012
Za plnenie nedopl. el.en.
186/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.06.2012
Za plnenie internet
187/2012N V designTešedíkova 23, Bratislava313490301 598,64 €26/201215.06.2012
Za plnenie vytvarný návrh, graf. úprava, dizajn a tlač bulletiny a plagát "Zámok"
188/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201115.06.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
189/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814586 141,60 €4/200915.06.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
190/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814588 272,80 €4/200915.06.2012
Za plnenie organizačno-technické zabezpečenie
191/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829305,70 €40/201218.06.2012
Za plnenie hygienické potr.
192/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200718.06.2012
Za plnenie energetické služby
193/2012LitaMozartova 9, Bratislava0042016630,00 €autorskej zmluvy19.06.2012
Za plnenie autorská odmena za licenciu
194/2012LitaMozartova 9, Bratislava0042016630,00 €autorskej zmluvy19.06.2012
Za plnenie autorská odmena za licenciu
195/2012LitaMozartova 9, Bratislava00420166673,28 €autorskej zmluvy19.06.2012
Za plnenie autorská odmena za licenciu
196/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901360,00 €48/200827.06.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
197/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €19/201229.06.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
198/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €19/201229.06.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
199/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200729.06.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
200/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200729.06.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
201/2012Slzy a úsmev, s.r.o.Mickiewiczova 2, Bratislava 135743786332,00 €46/200902.07.2012
Za plnenie nájomné - sklad
202/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454120,00 €autorskej zmluvy02.07.2012
Za plnenie maskérske práce
203/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava3568851355,80 €92/201102.07.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
204/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200803.07.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
205/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469237,56 €45/200903.08.2012
Za plnenie tel.popl.
206/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346951,40 €44/200903.07.2012
Za plnenie tel.popl.
207/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727048,36 €25/200806.07.2012
Za plnenie tel.popl.
208/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.07.2012
Za plnenie tel.popl.
209/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €22/201009.07.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
210/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200909.07.2012
Za plnenie administratívne práce
211/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €3/200909.07.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
212/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458760,80 €04/200909.07.2012
Za plnenie dodávka služieb
213/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814582 686,80 €04/200909.07.2012
Za plnenie dodávka služieb
214/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814587 615,68 €04/200909.07.2012
Za plnenie dodávka služieb
215/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469102,19 €22/200410.07.2012
Za plnenie tel.popl.
216/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava3585069859,08 €48/200411.07.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
217/2012Sorea s.r.o.Odborárske nám.3, Bratislava3133920463,65 €39/201212.07.2012
Za plnenie ubytovanie
218/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281466,14 €52/200812.07.2012
Za plnenie spotreba el. energie- nedpolatok
219/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200713.07.2012
Za plnenie energetické služby
220/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.07.2012
Za plnenie internet
221/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615791,40 €53/200713.07.2012
Za plnenie spotreba el. energie
222/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615571,74 €53/200713.07.2012
Za plnenie tel.popl.
223/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475012 423,70 €35/201218.07.2012
Za plnenie preprava dekorácií, zájazd Zvolen, Martin
224/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava35747501255,60 €36/201218.07.2012
Za plnenie preprava zájazd Malacky
225/2012SozaRastislavova 3, Bratislava00178454220,80 €licenčná zmluva 23.07.2012
Za plnenie licenčné odmeny
226/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 084,90 €licenčná zmluva25.07.2012
Za plnenie licenčné odmeny
227/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €20/201231.07.2012
Za plnenie nájomné nebyt. priestorov
228/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €20/201231.07.2012
Za plnenie nájomné nebyt. priestorov
229/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €53/200731.07.2012
Za plnenie nájomné nebyt. priestorov
230/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €53/200731.07.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
231/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200801.08.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
232/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469223,79 €45/200901.08.2012
Za plnenie tel.popl.
233/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346934,06 €44/200901.08.2012
Za plnenie tel.popl.
234/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €22/201003.08.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
235/2012Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469122,15 €15/201203.08.2012
Za plnenie výstrižková služba
236/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727040,30 €25/200807.08.2012
Za plnenie tel.popl.
237/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.08.2012
Za plnenie tel.popl.
238/2012Aura pontRadlická 99, Praha00174866968,51 €autorskej zmluvy07.08.2012
Za plnenie autorské poplatky
239/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346953,93 €22/200408.08.2012
Za plnenie tel.popl.
240/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200709.08.2012
Za plnenie energetické služby
241/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615364,27 €53/200709.08.2012
Za plnenie vyúčtovanie prev. nákl.
242/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281-170,06 €52/200813.08.2012
Za plnenie preplatok el.en.
243/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.08.2012
Za plnenie internet
244/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221176,13 €93/201120.08.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
245/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €53/200703.09.2012
Za plnenie nájomné nebyt. priestorov
246/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €53/200703.09.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
247/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €31/201203.09.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
248/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €30/201203.09.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
249/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469228,96 €45/200903.09.2012
Za plnenie tel.popl.
250/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346930,76 €45/200903.09.2012
Za plnenie tel.popl.
251/2012LitaMozartova 9, Bratislava0042016619,55 €licenčná zmluva03.09.2012
Za plnenie licenčné odmeny
252/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200703.09.2012
Za plnenie energetické služby
253/2012TJ SokolSokolská1, Bratislava89607143,93 €7/200203.09.2012
Za plnenie služby a energie v nebyt. priest.
254/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201103.09.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
255/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200903.09.2012
Za plnenie administratívne práce
256THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €3/200903.09.2012
Za plnenie vedenie agendy
257/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €2/200903.09.2012
Za plnenie administratívne práce
258/2012THC, s.r.oKovácsová 401, Bratislava36681458816,56 €3/200903.09.2012
Za plnenie vedenie agendy
259/2012VoxelNám. hraničiarov 29, Ba35948451132,00 €88/201105.09.2012
Za plnenie aktualiácia int. stránky
260/2012OrangePrievozská 6, Ba3569727048,83 €25/200806.09.2012
Za plnenie tel.popl.
261/2012OrangePrievozská 6, Ba3569727034,26 €26/200806.09.2012
Za plnenie tel.poplatky
262/2012Slovak TelekomKaradžičova 10, Ba3576346957,24 €22/200407.09.2012
Za plnenie tel.poplatky
263/2012GG tabakPrístavná 1, Ba35791829273,84 €41/201207.09.2012
Za plnenie čistiace prostriedky
264/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182926,05 €41/201212.09.2012
Za plnenie papierové utierky
265/2012TicketportalRadlinského 6, Bratislava358506983,02 €48/200413.09.2012
Za plnenie popl. za využite siete
266/2012ZSE energiaČulenova 6, Bratislava36677281-346,53 €47/200714.09.2012
Za plnenie el. energia- preplatok
267/2012Bokrošová OľgaDomovina9, Šenkvice43176372900,00 €41/200814.09.2012
Za plnenie vedenie učtovníctva
268/2012SlovanetZáhradnícka 151, Ba35765143187,21 €31/200817.09.2012
Za plnenie internet
269/2012TicketportalRadlinského 6, Ba 358506981,34 €48/200418.09.2012
Za plnenie popl. za využitie siete
270/2012PolyserviceKoľajná 3, Ba13985221266,13 €93/201118.09.2012
Za plnenie programy, plagáty
271/2012NaV designSlepá 3, Ba31349030870,00 €90/201119.09.2012
Za plnenie plagáty Sen..
272/2012NaVDesignSlepá 3 ,Ba31349030639,60 €26/201219.09.2012
Za plnenie plagát Zámok
273/2012Margušová Anna- agentúra AntiMargoZborov n. Bystricou, Čadca4014049140,00 €autorská zmluva20.09.2012
Za plnenie maskérske práce
274/2012Národné osvet. centrum Nám. SNP 12, BA00164615325,60 €27/201020.09.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
275/2012Národné osvetové centrumNám SNP 12, Ba00164615303,20 €30/201220.09.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
276/2012Národné osvetové centrumNám SNP 1200164615463,92 €38/200720.09.2012
Za plnenie prev. náklady
277/2012Národné osvetové centrumNám SNP 12, Ba00164615625,05 €38/200720.09.2012
Za plnenie Prevádzkové náklady
278/2012AllianzDostojevského rad4, BA31748741356,98 €801857329820.09.2012
Za plnenie poistenie auto
279/2012Pre sentSúťažná 10, Ba35688513250,80 €92/201225.09.2012
Za plnenie tlač mes. progr.
280/2012Poradca podnikateľaNárodná 18, Žilina3159250350,00 €ponuky26.09.2012
Za plnenie zbierka zákonov
281/2012Poradca PodnikateľaNárodná 18, Žilina31592503112,86 €ponuky26.09.2012
Za plnenie Predplatné Zb. Zákonov 2013
282/2012Poradca sroPri celulozke 40, Žilina3637127128,40 €ponuky26.09.2012
Za plnenie predplatné 2013
283/2012VemaPrievozská 14/a, BA3135537444,40 €pozvánky28.09.2012
Za plnenie školenie
284/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469232,96 €27/200001.10.2012
Za plnenie tel.popl.
258/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346953,27 €32/200201.10.2012
Za plnenie tel.popl.
286/2012Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286955 128,20 €48/201201.10.2012
Za plnenie str. poukážky
287/2012Slzy a úsmev, s.r.o.Mickiewiczova 2, Bratislava 135743786332,00 €46/200902.10.2012
Za plnenie nájomné - sklad
289/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €92/201103.10.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
290/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513167,40 €92/201103.10.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
291/2012Andrej HavlíkPiesočná 25, 821 04 Bratislava44390548200,00 €43/201205.10.2012
Za plnenie PC+ príslušenstvo
288/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901334,00 €48/200802.10.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
292/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200805.10.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
293/2012FotofinishSibírska 38, Bratislava36684855497,94 €autorskej zmluvy05.10.2012
Za plnenie honorár
294/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201105.10.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
295/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200908.10.2012
Za plnenie administratívne práce
296/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200908.10.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
297/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727037,44 €25/200808.10.2012
Za plnenie tel.popl.
298/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200808.10.2012
Za plnenie tel.popl.
299/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829155,76 €49/201209.10.2012
Za plnenie čistiace potreby
300/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469110,35 €22/200409.10.2012
Za plnenie tel.popl.
301/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava3668145812 835,20 €04/200909.10.2012
Za plnenie technické zabezpečenie
302/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281266,56 €47/200710.10.2012
Za plnenie spotreba el. energie- nedpolatok
303/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513279,00 €92/201110.10.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
304/2012MediatelPri starej prachárni 14, BA35859415306,00 €17/201210.10.2012
Za plnenie nafotenie 3D Návštevy
305/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200711.10.2012
Za plnenie energetické služby
306/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182968,06 €53/201212.10.2012
Za plnenie papier. utierky
307/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200815.10.2012
Za plnenie internet
308/2012Poradca, s.r.o.Pri celulozke 40, Žilina3637127128,40 €ponuky15.10.2012
Za plnenie doúčtovanie predplatného 2013
309/2012ŠevtPlynárenská 6, BA3133113167,44 €54/201216.10.2012
Za plnenie dr. nákup
310/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislava13985221246,13 €93/201116.10.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
311/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615582,00 €38/200717.10.2012
Za plnenie spotreba el.
312/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615485,35 €38/200717.10.2012
Za plnenie tel.popl.
3013/2012Harmónia- Martin HupkaMamateyova 14, BA3514446750,00 €56/201218.10.2012
Za plnenie ladenie piána
314/2012Brandex, s.r.o.Trnavska 6/C, BA0035789280672,84 €46/201219.10.2012
Za plnenie tričká- festival
315/2012Antalová AnnaRužový háj 1369/34, Dunajská Streda36899470130,00 €55/201222.10.2012
Za plnenie simultálne tlmočenie
316/2012AllinazDostojevského rad 4, BA00151700691,42 €70040263822.10.2012
Za plnenie poistky auto- 2013
317/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469122,45 €39/200323.10.2012
Za plnenie výstrižková služba
318/2012Slupski Osrodek kulturyBraci Gierymskich 1, 76200 Slupsk, Poľsko1 300,00 €autorskej zmluvy23.10.2012
Za plnenie odohratie predstavenia "Festival ASTORKA 2012"
319/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €27/201024.10.2012
Za plnenie nájomné nebyt. priestorov
320/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €27/201024.10.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
321/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200724.10.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
322/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200724.10.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
323/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698279,36 €48/200425.10.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
324/2012Centrum experimentálneho divadla Zelený trh 9, 60200 Brno167,00 €autorskej zmluvy29.10.2012
Za plnenie odohratie predstavenia "Festival ASTORKA 2012"
325/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200802.11.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
326/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201102.11.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
327/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513223,20 €92/201102.11.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
328/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469245,75 €27/200005.11.2012
Za plnenie tel.popl.
329/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346953,29 €32/200205.11.2012
Za plnenie tel.popl.
330/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200906.11.2012
Za plnenie administratívne práce
331/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200906.11.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
332/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901484,00 €48/200806.11.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
333/2012BB PrintMiletičova 3/A, BA357256814 920,00 €44/201206.11.2012
Za plnenie tlačiarenské výrobky- vstupenky
334/2012SozaRastislavova 3, Bratislava0017845471,90 €licenčná zmluva06.11.2012
Za plnenie autorské poplatky
335/2012SozaRastislavova 3, Bratislava0017845489,88 €licenčná zmluva06.11.2012
Za plnenie autorské poplatky
336/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814586 950,40 €04/200906.11.2012
Za plnenie dodávka služieb
337/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469109,73 €22/200407.11.2012
Za plnenie tel.popl.
338/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200708.11.2012
Za plnenie energetické služby
339/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814581 905,60 €04/200908.11.2012
Za plnenie dodávka služieb
340/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814583 795,60 €04/200908.11.2012
Za plnenie dodávka služieb
341/2012NV designSlepá 3, Bratislava31349030782,10 €45/201208.11.2012
Za plnenie tlač plagátu "Festival"
342/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727053,42 €25/200808.11.2012
Za plnenie tel.popl.
343/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200808.11.2012
Za plnenie tel.popl.
344/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201109.11.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
345/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475012 904,70 €50/201209.11.2012
Za plnenie preprava Praha
346/2012ŠevtPlynárenská 6, BA31331131480,10 €59/201213.11.2012
Za plnenie tonery a dr. nákup
347/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182952,09 €61/201213.11.2012
Za plnenie dr. nákup
348/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281366,76 €47/200713.11.2012
Za plnenie spotreba el. energie- nedpolatok
349/2012Breier PavolJurigovo nám 15, BA500,00 €51/201213.11.2012
Za plnenie foto+CD Festival
350/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.11.2012
Za plnenie internet
351/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475011 454,40 €58/201215.11.2012
Za plnenie Preprava RV, RS, VK
352/2012PolyserviceKoľajná 3, Bratislavatlač mes. prgramov246,13 €93/201115.11.2012
Za plnenie
353/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698154,38 €48/200416.11.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
354/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava0016461533,00 €53/201216.11.2012
Za plnenie prenájom klubu
355/2012Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286953 094,74 €48/201222.11.2012
Za plnenie str. poukážky
356/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 092,38 €80/201222.11.2012
Za plnenie licenčné odmeny
357/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 284,79 €č.j.81/201222.11.2012
Za plnenie licenčné odmeny
358/2012GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829340,60 €63/201222.11.2012
Za plnenie dr. nákup
359/2012FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy26.11.2012
Za plnenie honorár
360/2012FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy26.11.2012
Za plnenie honorár
361/2012Česká televizeKavčí hory 1, Praha, ČR127,47 €zmluvy s ČT26.11.2012
Za plnenie prepis téma Franz Kafka
362/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €92/201127.11.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
363/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469270,55 €27/200028.11.2012
Za plnenie tel.popl.
364/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346951,41 €32/200228.11.2012
Za plnenie tel.popl.
365/2012Slovenská Poštapartizánska Cesta 9, Banská Bystrica36631124293,86 €ponuky 201329.11.2012
Za plnenie predplatné Pravda, Nový čas
366/2012SozaRastislavova 3, Bratislava00178454120,00 €licenčná zmluva29.11.2012
Za plnenie licenčné odmeny
367/2012Sorea s.r.o.Odborárske nám.3, Bratislava313392042 593,45 €47/201230.11.2012
Za plnenie ubytovanie "Festival ASTORKA 2012"
368/2012Margušová Anna- AntiMargoDudvážska 5108/15, BA4014049140,00 €autorskej zmluvy30.11.2012
Za plnenie maskérske práce
369/2012Petit PressLazaretská 12, BA35790253165,00 €ponuky03.12.2012
Za plnenie predplatné SME
370/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200803.12.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
371/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901440,00 €48/200803.12.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
272/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615625,05 €38/200703.12.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
373/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615463,92 €38/200703.12.2012
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priest.
374/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615303,20 €27/201003.12.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
375/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615325,60 €27/201003.12.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
376/2010PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513279,00 €92/201104.12.2012
Za plnenie prenájom rekl.plôch
377/2012Dejvické diavadlo PrahaZelená 1084/15a, Praha1 583,78 €autorskej zmluvy04.12.2012
Za plnenie odohratie predstavenia
378/2012Dejvické diavadlo PrahaZelená 1084/15a, Praha3 177,46 €autorskej zmluvy04.12.2012
Za plnenie odohratie predstavenia "Festival ASTORKA 2012"
379/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727049,62 €25/200806.12.2012
Za plnenie tel.popl.
380/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.12.2012
Za plnenie tel.popl.
381/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201106.12.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
382/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200906.12.2012
Za plnenie administratívne práce
383/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200906.12.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
384/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava3668145811 491,20 €04/200906.12.2012
Za plnenie technické zabezpečenie
385/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469113,60 €22/200407.12.2012
Za plnenie tel.popl.
386/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €27/201010.12.2012
Za plnenie vodné, stočné, spotr. el. energie, tel. popl.
387/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201210.12.2012
Za plnenie nájom nebyt. priestorov
388/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281298,78 €47/200710.12.2012
Za plnenie spotreba el. energie- nedpolatok
389/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava357475011 351,20 €68/201211.12.2012
Za plnenie preprava Myjava
390/2012SoreaOdborárske nám.3, Bratislava31339204254,60 €57/201211.12.2012
Za plnenie ubytovanie
391/2012Slovanet a.s.Záhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.12.2012
Za plnenie internet
392/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200713.12.2012
Za plnenie energetické služby
393/2012VigszinházPannónia 1, 1136 Budapest1 965,60 €autorskej zmluvy14.12.2012
Za plnenie odohratie predstavenia "Festival ASTORKA 2012"
394/2012VemaPrievozská 14/A, BA3135537444,40 €ponuky14.12.2012
Za plnenie školenie
395/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava35850698119,45 €48/200417.12.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
396/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513350,40 €70/201217.12.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
397/2012Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469129,00 €75/201218.12.2012
Za plnenie predplatné časopisu SaD
398/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615378,00 €49/201218.12.2012
Za plnenie tel.popl.
399/2012Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615418,40 €49/201218.12.2012
Za plnenie spotreba el.
400/2012AllianzDostojevského rad 4, BA00151700378,64 €55/200419.12.2012
Za plnenie poistenie zodpovednosti za škodu
401/2012AllianzDostojevského rad 4, BA001517001 231,42 €55/200419.12.2012
Za plnenie poistenie HM
402/2012PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, Bratislava35688513250,80 €70/201220.12.2012
Za plnenie tlač mes. prog.
403/2012Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, Bratislava30843901318,00 €48/200821.12.2012
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
404/2012Juraj KiliánSládkovičova 857/5, BA42263743100,00 €76/201221.12.2012
Za plnenie videozáznam skúšky
405/2012Oľga BokrošováDomovina 9, Šenkvice43176372900,00 €41/200821.12.2012
Za plnenie spracovanie učtovníctva
406/2012Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469118,50 €39/200321.12.2012
Za plnenie výstrižková služba
407/2012Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200927.12.2012
Za plnenie administratívne práce
408/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €03/200327.12.2012
Za plnenie vedenie agendy, servis osvetl. zvuk
409/2012THC s.r.o.Kovácsova 401, Bratislava366814587 965,84 €04/200927.12.2012
Za plnenie dodávka služieb
410/2012AutodoctorKôstková 331/17, BA460416812 096,12 €52/201227.12.2012
Za plnenie oprava auta
411/2012Margušová Anna- AntiMargoDudvážska 5108/15, BA4014049180,00 €autorskej zmluvy31.12.2012
Za plnenie maskérske práce
412/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava356972701,00 €25/200831.12.2012
Za plnenie nakup telefon
413/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava3576346958,48 €32/200231.12.2012
Za plnenie tel.popl.
414/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469243,24 €27/200031.12.2012
Za plnenie tel.popl.
415/2012Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200731.12.2012
Za plnenie energetické služby
416/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727062,05 €25/200831.12.2012
Za plnenie tel.popl.
417/2012Orange a.s.Prievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200831.12.2012
Za plnenie tel.popl.
418/2012Sorea s.r.o.Odborárske nám.3, Bratislava31339204254,60 €73/201231.12.2012
Za plnenie ubytovanie
419/2012Ivanič JozefDudvážska 19, BA345585352 847,00 €66/201231.12.2012
Za plnenie dekorácia Idiot
420/2012PrescontOdeská 68, BA116796542 912,40 €65/201231.12.2012
Za plnenie dekorácia Idiot
421/2012Duras JozefKaradžičova 11, Ba320171912 910,00 €67/201231.12.2012
Za plnenie dekorácia Idiot
422/2012Xlinebus, s.r.o.Prídavkova 16, Bratislava35747501111,18 €77/201231.12.2012
Za plnenie preprava
423/2012Voxel,s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201131.12.2012
Za plnenie aktualizácia int. stránky
424/2012Slovak telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469148,73 €22/200431.12.2012
Za plnenie tel.popl.
425/2012Ticketportal SK, s.r.o.Radlinského 6, Bratislava3585069871,63 €48/200431.12.2012
Za plnenie poplatky za využ. siete ticketportal
426/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 697,97 €licenčná zmluva31.12.2012
Za plnenie licenčné odmeny
427/2012LitaMozartova 9, Bratislava004201661 020,59 €licenčná zmluva31.12.2012
Za plnenie licenčné odmeny
428/2012ZSE Energia, a.sČulenova 6, Bratislava36677281849,86 €47/200731.12.2012
Za plnenie spotreba el. energie- nedpolatok
429/2012NV designSlepá 3, Bratislava31349030510,60 €60/201231.12.2012
Za plnenie tlač PF 2013
430/2012NV designSlepá 3, Bratislava313490301 945,20 €64/201231.12.2012
Za plnenie graf. návrh, tlač plagátu, bulletinov, IDIOT
431/2012Huray PeterNová 620/8, Lozorno34386769600,00 €42/201231.12.2012
Za plnenie odstránenie závad po kontrole
432/2012Huray PeterNová 620/8, Lozorno343867691 200,00 €42/201231.12.2012
Za plnenie vykonanie revízie
433/2012SozaRastislavova 3, Bratislava00178454427,20 €autorskej zmluvy31.12.2012
Za plnenie autorské poplatky
434/2012LitaMozartova 9, Bratislava00420166553,68 €licenčná zmluva31.12.2012
Za plnenie licenčné odmeny
435/2012Poradca podnikateľaM. Rázusa 23A, Žilina3159250311,30 €ponuky31.12.2012
Za plnenie vyúčtovanie predpl. FS 2012
436/2012SoreaOdborárske nám.3, Bratislava31339204254,60 €73/201231.12.2012
Za plnenie ubytovanie
437/2012Aura pontVeslařský ostrov, Praha800,17 €autorskej zmluvy31.12.2012
Za plnenie autorské poplatky
438/2012Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, Bratislava44249454120,00 €autorskej zmluvy31.12.2012
Za plnenie maskérske práce
1/2013Pre sent, s.ro.Súťažná 10, Ba35688513223,20 €70/201207.01.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
2/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/1207.01.2013
Za plnenie nájomné
3/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €27/201007.01.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
4/2013SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/200909.01.2013
Za plnenie nájomné sklad
5/2013Slovanet Záhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200816.01.2013
Za plnenie internet
6/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava 35791829354,35 €01/201316.01.2013
Za plnenie hyg.potreby
7/2013ŠEVT a.s.Plynárenská, 6, 82109 Bratislava31331131183,19 €02/201318.01.2013
Za plnenie kancelárske potreby
8/2013Drahoš Fashion s.r.o.H. Meličkovej 28, 84105 Bratislava438112484 473,60 €69/201218.01.2013
Za plnenie kostýmy "IDIOT"
9/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201225.01.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
10/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454147,00 €autorská zmluva28.01.2013
Za plnenie maskérske práce
11/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454400,00 €autorská zmluva28.01.2013
Za plnenie maskérske práce
12/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346948,55 €32/200228.01.2013
Za plnenie tel. poplatky
13/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469224,12 €27/200028.01.2013
Za plnenie tel. poplatky
14/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €70/201229.01.2013
Za plnenie plagáty
15/2013SOREA s.r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava313392041 082,05 €78/201230.01.2013
Za plnenie ubytovanie
16/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901304,00 €48/0801.02.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
17/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €70/201204.02.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
18/2013Ecopress a.s.Seberíniho 1, 82007 Bratislava31333524186,75 €74/201205.02.2013
Za plnenie predplatné Hospodárske noviny 2012, predplatné Hospodárske noviny 2014
19/2013Mgr. Juraj TeluchOsuského 164/26, 85103 Bratislava46737481250,00 €03/201305.02.2013
Za plnenie fotografické služby
20/2013MAX TRADE SK s,r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice46895809900,00 €1201305.02.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
21/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201205.02.2013
Za plnenie nájomné
22/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201205.02.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
23/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,08 €25/200806.02.2013
Za plnenie tel. poplatky
24/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200806.02.2013
Za plnenie tel. poplatky
25/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200906.02.2013
Za plnenie administratívne práce
26/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814589 765,60 €04/200906.02.2013
Za plnenie dodávka služieb
27/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €03/200906.02.2013
Za plnenie vedenie agendy
28/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814584 980,00 €04/200906.02.2013
Za plnenie dodávka služieb
29/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469109,28 €22/200407.02.2013
Za plnenie tel. poplatky
30/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201207.02.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
31/2013Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, 82015 Bratislava313286956 837,60 €04/201308.02.2013
Za plnenie Nákup SL 2000 ks, poplatok SL, predaj SL, príspevok zo SF
32/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava366772811 401,18 €47/200712.02.2013
Za plnenie nedoplatok el. energia
33/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200813.02.2013
Za plnenie internet
34/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0715.02.2013
Za plnenie energ. služby
35/2013SEPOS Srnová MáriaPluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €3/201315.02.2013
Za plnenie služby
36/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201218.02.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
37/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107358506984,22 €48/200419.02.2013
Za plnenie poplatky za služby
38/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698214,73 €48/200419.02.2013
Za plnenie poplatky za služby
72/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454307,00 €zmluva o diele25.03.2013
Za plnenie maskérske práce
73/2013Panopticum film Mgr. art. Juraj KiliánJelačičova 32, 8210842263743200,00 €80/1225.03.2013
Za plnenie záznam inscenácie, upútavka
39/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava35791829365,63 €05/201320.02.2013
Za plnenie čistiace prostriedky
40/2013EMROCK s.r.o.Vlčková 24, 81105 Bratislava35831065600,00 €79/201226.02.2013
Za plnenie propagačné predmety "IDIOT"
41/2013Poradca podnikateľa s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina3159250312,06 €ponuky26.02.2013
Za plnenie vyúčtovanie predplatného
42/2013MAX TRADE SK s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice46895809900,00 €1201328.02.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
43/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346954,48 €32/200228.02.2013
Za plnenie tel. poplatky
44/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469239,12 €27/200028.02.2013
Za plnenie tel. poplatky
45/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €70/201228.02.2013
Za plnenie plagáty
46/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €70/201201.03.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
47/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201201.03.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
48/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454307,00 €autorská zmluva04.03.2013
Za plnenie maskérske práce
49/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901450,00 €02/201304.03.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
50/2013SEPOS -efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €03/201305.03.2013
Za plnenie služby
51/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727030,98 €25/200805.03.2013
Za plnenie tel. poplatky
52/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200805.03.2013
Za plnenie tel. poplatky
53/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava3579182975,74 €06/201306.03.2013
Za plnenie hyg.potreby
54/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201206.03.2013
Za plnenie nájomné
55/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201206.03.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
56/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469104,58 €22/200407.03.2013
Za plnenie tel. poplatky
57/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava3579182960,20 €06/201308.03.2013
Za plnenie pap. utierky
58/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200907.03.2013
Za plnenie administratívne práce
59/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €03/200907.03.2013
Za plnenie dodávka služieb
60/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 984,80 €04/200907.03.2013
Za plnenie dodávka služieb
61/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166859,98 €16/201311.03.2013
Za plnenie licenčné odmeny
62/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0712.03.2013
Za plnenie energ. služby
63/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069819,79 €48/200412.03.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
64/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506984,86 €48/200412.03.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
65/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava36677281984,52 €47/200712.03.2013
Za plnenie nedoplatok el. energia
66/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200813.03.2013
Za plnenie internet
67/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506983,54 €48/200415.03.2013
Za plnenie služby
68/2013Interlux Lighting s.r.o.Tomášikova 30, 82101 Bratislava35804751115,80 €10/201315.03.2013
Za plnenie žiarovky
69/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201215.03.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
70/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506984,08 €48/200419.03.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
71/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698265,91 €48/200420.03.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
74/2013SEPOS -efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €03/201326.03.2013
Za plnenie služby
75/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901344,00 €02/201326.03.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
76/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €71/201227.03.2013
Za plnenie plagáty
77/2013MAX TRADE SK s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1201331.03.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
78/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506986,62 €48/200402.04.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
79/2013Sobeta s.r.o.Vajnorská 108, 83104 Bratislava31362745465,47 €9/201302.04.2013
Za plnenie rámovanie, laminovanie
80/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0702.04.2013
Za plnenie energ. služby
81/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €55/201203.04.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
82/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200903.04.2013
Za plnenie administratívne práce
83/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €03/200903.04.2013
Za plnenie dodávka služieb
84/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469240,13 €45/200904.04.2013
Za plnenie tel. poplatky
85/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346954,74 €44/200904.04.2013
Za plnenie tel. poplatky
86/2013SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/200904.04.2013
Za plnenie nájomné sklad
87/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814588 602,80 €04/200904.04.2013
Za plnenie techn. zabezpečenie
88/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201204.04.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
89/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201204.04.2013
Za plnenie nájomné
90/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,66 €25/200808.04.2013
Za plnenie tel. poplatky
91/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,62 €26/200808.04.2013
Za plnenie tel. poplatky
92/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201209.04.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
93/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346992,47 €22/200409.04.2013
Za plnenie tel. poplatky
94/2013XLINEBUS s.r.o. Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501962,28 €12/201310.04.2013
Za plnenie preprava
95/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava36677281946,74 €47/200710.04.2013
Za plnenie nedoplatok el. energia
96/2013NaV Design spol. sr.o.Slepá 3, 81101 Bratislava313490301 459,20 €8/201310.04.2013
Za plnenie bulletiny, plagáty
97/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200812.04.2013
Za plnenie internet
98/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201215.04.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
99/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469124,40 €15/201216.04.2013
Za plnenie výstrižky
100/2013Poradca podnikateľa s.r.o.Národná 18, 01001 Žilina3159250350,00 €ponuky17.04.2013
Za plnenie Zbierka zákonov 2013
101/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454200,00 €zmluva o diele17.04.2013
Za plnenie maskérske práce
102/2013SOZA Rastislavova 3, 8210300178454120,00 €50/200817.04.2013
Za plnenie odmena za licenciu
103/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069897,69 €48/200417.04.2013
Za plnenie poplatky za služby
104/2013ŠEVT a.s.Plynárenská, 6, 82109 Bratislava31331131513,50 €13/201318.04.2013
Za plnenie kancelárske potreby
105/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava35791829525,66 €14/201318.04.2013
Za plnenie nákup
106/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 100,81 €19.04.2013
Za plnenie licenčné odmeny
107/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 472,24 €24.04.2013
Za plnenie licenčné odmeny
108/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €71/201224.04.2013
Za plnenie plagáty
109/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454170,00 €autorská zmluva02.05.2013
Za plnenie maskérske práce
110/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901468,00 €02/201302.05.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
111/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €55/201202.05.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
112/2013Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, 82015 Bratislava313286956 837,60 €03.05.2013
Za plnenie Nákup SL 2000 ks, poplatok SL, predaj SL, príspevok zo SF
113/2013MAX TRADE SK s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1/201303.05.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
114/2013SOZARastislavova 3, 821030017845442,00 €03.05.2013
Za plnenie autorská odmena
115/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346944,15 €32/200203.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
116/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469238,06 €27/200003.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
117/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200906.05.2013
Za plnenie administratívne práce
118/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €04/200906.05.2013
Za plnenie poplatky za služby
119/2013SOZARastislavova 3, 8210300178454337,20 €06.05.2013
Za plnenie autorská odmena
120/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201207.05.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
121/2013SEPOS -efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €3/201307.05.2013
Za plnenie služby
122/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506983,35 €48/200409.05.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
123/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346984,53 €22/200409.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
124/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727033,24 €25/200809.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
125/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200809.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
126/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145813 570,08 €04/200909.05.2013
Za plnenie dodávka služieb
127/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506984,32 €48/200410.05.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
128/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 770,42 €15/201310.05.2013
Za plnenie preprava
129/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 226,16 €15/201310.05.2013
Za plnenie preprava
130/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201210.05.2013
Za plnenie nájomné
131/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201210.05.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
132/2013Fotofinish s.r.o.Sibírska 38, 83102 Bratislava3668455497,94 €13.05.2013
Za plnenie maskérske práce
133/2013Fotofinish s.r.o.Sibírska 38, 83102 Bratislava3668455497,94 €13.05.2013
Za plnenie maskérske práce
134/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava35823551611,49 €44/200515.05.2013
Za plnenie nedoplatok el. energia
135/2013Mediatel s.r.o.Pri starej prachárni 14, 83000 Bratislava35859415172,80 €3/200815.05.2013
Za plnenie obnova 3D návštevy
136/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200815.05.2013
Za plnenie internet
137/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201215.05.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
138/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069892,12 €48/200416.05.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
139/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506980,82 €48/200416.05.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
140/2013Interlux Lighting s.r.o.Tomášikova 30, 82101 Bratislava358047511 072,56 €11/201320.05.2013
Za plnenie nákup
141/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501315,00 €17/201322.05.2013
Za plnenie preprava osôb
142/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501945,00 €18/201322.05.2013
Za plnenie preprava dekorácií, preprava osôb
143/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0723.05.2013
Za plnenie energ. služby
144/2013Poradca podnikateľa s.r.o.Národná 18, 01001 Žilina3159250350,00 €ponuky23.05.2013
Za plnenie predplatné 2. predd. Zbierka zákonov
145/2013Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha00174866205,83 €23.05.2013
Za plnenie autorské poplatky
146/2013Exekútorský úrad JUDr. Švecová Ingrid Seifertova 17, 13000 Praha68404441163,74 €23.05.2013
Za plnenie náklady exekúcie
147/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €71/201228.05.2013
Za plnenie plagáty
148/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346960,01 €32/200229.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
149/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469264,58 €27/200029.05.2013
Za plnenie tel. poplatky
150/2013MAX TRADE SK s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1/201303.06.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
151/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615-2 550,24 €dobropis03.06.2013
Za plnenie dobropis
152/2013Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha00174866690,75 €autorská zmluva03.06.2013
Za plnenie licenčné odmeny
153/2013Mgr. Juraj TeluchOsuského 164/26, 85103 Bratislava46737481100,00 €21/2013 zo dňa 24.5.201303.06.2013
Za plnenie fotografické služby
154/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901340,00 €2/2013 z 2.1.201303.06.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
155/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €55/201204.06.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
156/2013ORANGE a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava3569727031,07 €25/200807.06.2013
Za plnenie tel. poplatky
157/2013ORANGE a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava3569727020,00 €26/200807.06.2013
Za plnenie tel. poplatky
158/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469102,89 €22/200407.06.2013
Za plnenie tel. poplatky
160/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €04/200907.06.2013
Za plnenie vedenie agendy
161/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 573,92 €04/200907.06.2013
Za plnenie techn. služby
159/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200907.06.2013
Za plnenie administratívne práce
162/2013Interlux Lighting s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475012 629,70 €19/201311.06.2013
Za plnenie preprava osôb
163/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava35823551224,69 €47/200711.06.2013
Za plnenie dodávka el. energie
164/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200812.06.2013
Za plnenie internet
165/2013Panopticum film Mgr. art. Juraj KiliánJelačičova 32, 8210842263743200,00 €22/201312.06.2013
Za plnenie video-dokumentácia, upútavka, video-farmáty na DVD
166/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201213.06.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
167/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava3579182958,97 €24/201314.06.2013
Za plnenie tonery
168/2013SEPOS -efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €3/201314.06.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
169/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069865,22 €48/200417.06.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
170/2013Zahumenský Vladimír Ing.Wolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0718.06.2013
Za plnenie energ. služby
171/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava3579182937,94 €25/201318.06.2013
Za plnenie tonery
172/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava350020001 342,21 €licenčná zmluva 52/201318.06.2013
Za plnenie autorská odmena
173/2013Dobrovoľnícky hasičský zbor 1/3Bohrova, 85105 Bratislava30843901216,00 €2/2013 z 2.1.201319.06.2013
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
174/2013GG TABAK a.s.Prístavná 1, 82109 Bratislava357914,63 €24/201321.06.2013
Za plnenie tonery
175/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201226.06.2013
Za plnenie prevádzkové náklady
176/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201226.06.2013
Za plnenie nájomné
177/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166102,24 €licenčná zmluva 89/201227.06.2013
Za plnenie autorské poplatky
178/2013Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €02/200928.06.2013
Za plnenie administratívne práce
179/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €04/200928.06.2013
Za plnenie vedenie agendy, servis osv. zvuk
180/2013Curtis BrownHaymarket 28-29, London SW1Y4SP600,00 €licenčná zmluva 01.07.2013
Za plnenie Kamene vo vrecku
181/2013SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/200901.07.2013
Za plnenie nájomné sklad
183/2013Zahumenský Vladimír Ing.Wolkrova 27, 8510141537726129,46 €19/0701.07.2013
Za plnenie energ. služby
184/2013PRE SENT, s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava3568851355,80 €55/201202.07.2013
Za plnenie prenájom reklamných plôch
185/2013MAX TRADE SK s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1/201302.07.2013
Za plnenie spracovanie účtovníctva
186/2013THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 901,52 €04/200903.07.2013
Za plnenie dodávka služieb
187/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469253,73 €27/200003.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
188/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346968,41 €32/200203.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
189/2013VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava35948451132,00 €72/201208.07.2013
Za plnenie aktualizácia internetovej stránky
190/2013SEPOS -efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €3/201309.07.2013
Za plnenie služby
182/2013Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha00174866560,82 €licenčná zmluva01.07.2013
Za plnenie autorské poplatky
191/2013Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava4424945440,00 €autorská zmluva09.07.2013
Za plnenie maskérske práce
192/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200810.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
193/2013ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,04 €25/200810.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
194/2013ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava35823551238,49 €47/200710.07.2013
Za plnenie spotreba el.energie nedoplatok
195/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346982,94 €22/200410.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
196/2013Poradca s.r.o.Pri Celulozke 40, 01001 Žilina3637127129,40 €ponuky10.07.2013
Za plnenie predplatné 2014
197/2013Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069883,79 €48/200411.07.2013
Za plnenie poplatky za využitie siete
198/2013SOZARastislavova 3, 8210300178454336,00 €72/201312.07.2013
Za plnenie autorksé odmeny
199/2013SlovanetZáhranícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200815.07.2013
Za plnenie internet
200/2013Autoservis Dubovský Jaroslav Roľnícka 36, 83107 Bratislava301597921 314,55 €28/201317.07.2013
Za plnenie oprava auta
201/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469121,50 €15/201218.07.2013
Za plnenie výstrižky
202/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 380,12 €20/201318.07.2013
Za plnenie preprava dekorácií, preprava osôb
203/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475012 685,60 €23/201318.07.2013
Za plnenie preprava zájazd Praha
204/2013XLINEBUS s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475015 233,26 €26/201318.07.2013
Za plnenie preprava dekorácií, preprava osôb
205/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201218.07.2013
Za plnenie nájomné
206/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava001646151 238,64 €49/201218.07.2013
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prev. nákladz, revízie, spotrebná elektrina, tel. poplatky, voda, stočné
207/2013VIGI s.r.o.Staré Grunty 84104 Bratislava46773916500,00 €27/201319.07.2013
Za plnenie preklad
208/2013Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha00174866674,10 €licenčná zmluva22.07.2013
Za plnenie autorské poplatky
209/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166965,22 €licenčná zmluva24.07.2013
Za plnenie licenčné odmeny
210/2013LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166808,13 €licenčná zmluva24.07.2013
Za plnenie licenčné odmeny
211/2013Poradca podnikateľa s.r.o.Národná 18, 01001 Žilina3159250360,00 €ponuky29.07.2013
Za plnenie zbierka zákonov 2013 3.predd.
212/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469280,07 €27/200029.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
213/2013Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346936,30 €27/200029.07.2013
Za plnenie tel. poplatky
214/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €12/201301.08.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
215/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €72/201206.08.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
216/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €3/201306.08.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
217/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346964,13 €22/200407.08.2013
Za plnenie tel. popl.
218/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727054,06 €25/200807.08.2013
Za plnenie tel. popl.
219/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.08.2013
Za plnenie tel. popl.
220/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281-231,09 €47/200708.08.2013
Za plnenie el. energia- dobropis
221/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201212.08.2013
Za plnenie nájomné
222/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201212.08.2013
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
223/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200712.08.2013
Za plnenie energetické služby
224/2013Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava3133113164,75 €29/201312.08.2013
Za plnenie tonery
225/2013SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.08.2013
Za plnenie internet
226/2013Poradca podnikateľaMartina Rázusa 23/a, Žilina31592503112,86 €na základe ponuky14.08.2013
Za plnenie zbierka zákonov 2014
227/2013LitaMozartova 9, Bratislava0042016621,60 €autorskej zmluvy21.08.2013
Za plnenie bank. popl. za licenciu
228/2013LitaMozartova 9, Bratislava0042016664,85 €autorskej zmluvy21.08.2013
Za plnenie licenčná odmena
229/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201662 069,75 €autorskej zmluvy21.08.2013
Za plnenie tantiémy
230/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €71/201226.08.2013
Za plnenie plagáty
231/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €70/201226.08.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
232/2013GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829233,23 €31/201302.09.2013
Za plnenie čistiace prostr.
233/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469197,54 €27/200002.09.2013
Za plnenie tel. popl.
234/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346935,59 €32/200202.09.2013
Za plnenie tel. popl.
235/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €55/201203.09.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
236/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020002 000,00 €02/200903.09.2013
Za plnenie admin. práce
237/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814581 633,12 €04/200903.09.2013
Za plnenie vedenie agendy
238/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201303.09.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
239/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201205.09.2013
Za plnenie nájomné
240/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201205.09.2013
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
241/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727044,34 €25/200809.09.2013
Za plnenie tel. popl.
242/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200809.09.2013
Za plnenie tel. popl.
243/2013Slovak telekomZáhradnícka 151, Bratislava3576346963,55 €22/200409.09.2013
Za plnenie tel. popl.
244/2013Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286955 470,08 €33/201310.09.2013
Za plnenie stravné lístky
245/2013Sky4U, s.r.oGrosslingova 11, Bratislava357613426 639,13 €35/201310.09.2013
Za plnenie letenky
246/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €3/201310.09.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
247/2013Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava358606984,70 €48/200410.09.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
248/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281-260,84 €47/200710.09.2013
Za plnenie el. energia- dobropis
249/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €88/201111.09.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
250/2013SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.09.2013
Za plnenie internet
251/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200716.09.2013
Za plnenie energetické služby
252/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513462,00 €70/201217.09.2013
Za plnenie mes.program
253/2013AllianzDostojevského rad 4, Bratislava00151700358,48 €55/200418.09.2013
Za plnenie PZP 2013-2014
254/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €71/201225.09.2013
Za plnenie plagáty
255/2013Juraj Kilián- Panopticum FilmJelačičova 22, Ba42263743300,00 €39/201326.09.2013
Za plnenie projekcia do div. hry Moja mama
256/2013Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901434,00 €2/201327.09.2013
Za plnenie protipožiarne služby
257/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469188,72 €27/200001.10.2013
Za plnenie tel. popl.
258/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346943,51 €32/200201.10.2013
Za plnenie tel. popl.
259/2013VemaPrievozská 14, Bratislava3135537460,00 €na základe ponuky01.10.2013
Za plnenie seminár
260/2013Poradca podnikateľaMartina Rázusa 23/a, Žilina3159250380,00 €na základe ponuky01.10.2013
Za plnenie zbierka zákonov
261/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200701.10.2013
Za plnenie energetické služby
262/2013Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131350,58 €45/201301.10.2013
Za plnenie kanc. potreby
263/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513279,00 €71/201201.10.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
264/2013Slzy a úsmevMickiewiczova 2, Bratislava35743786332,00 €46/200902.10.2013
Za plnenie prenájom nebyt. priestorov
265/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201202.10.2013
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
266/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201202.10.2013
Za plnenie nájomné
267/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €41/201302.10.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
268/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201302.10.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
269/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200903.10.2013
Za plnenie admin. práce
270/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200903.10.2013
Za plnenie vedenie agendy
271/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145815 027,60 €04/200903.10.2013
Za plnenie technické služby
272/2013Vysoká škola muzických umeníVentúrska 3, Bratislava00397431300,00 €47/201304.10.2013
Za plnenie kostýmy
273/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727035,29 €25/200808.10.2013
Za plnenie tel. popl.
274/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200808.10.2013
Za plnenie tel. popl.
275/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava3667728174,78 €47/200708.10.2013
Za plnenie el. energia- nedoplatok
276/2013Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804160,00 €autorskej zmluvy09.10.2013
Za plnenie maskérske práce
277/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €72/201209.10.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
278/2013Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131126,45 €34/201310.10.2013
Za plnenie hyg. potreby+ spotr.tovar
279/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201310.10.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
280/2013Brandex, s.r.oTrnavská 6/C, Bratislava35789280625,15 €44/201311.10.2013
Za plnenie tričká Festival
281/2013SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.10.2013
Za plnenie internet
282/2013Dejvické divadlo Zelená 15/a, Praha271578064 186,23 €autorskej zmluvy15.10.2013
Za plnenie odohratie divadelného predstavenia- Festival
283/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €70/201217.10.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
284/2013Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava35850698221,48 €48/200418.10.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
285/2013Antalová AnnaRužový háj 34, Dunajská streda36899470130,00 €37/201318.10.2013
Za plnenie tlmočenie
286/2013U nikitskich vorotNikitskhaja , Moskva2 000,00 €autorskej zmluvy18.10.2013
Za plnenie odohratie divadelného predstavenia- Festival
287/2013Breier PavolJurigovo nám. 15, Bratislava1 000,00 €43/201321.10.2013
Za plnenie fotografie Festival
288/2013Hamlet productionJungmannova 9, Praha257312622 371,28 €autorskej zmluvy21.10.2013
Za plnenie odohratie divadelného predstavenia- Festival
289/2013Šigo, s.r.oŽupné nám. 7, Bratislava44459556198,54 €40/201322.10.2013
Za plnenie prenájom priestorov- Festival
290/2013Penzión Čierna PaniKuzmányho 24, Martin3049847381,50 €46/201322.10.2013
Za plnenie ubytovanie- Festival
291/2013FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy25.10.2013
Za plnenie honorár
292/2013FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy25.10.2013
Za plnenie honorár
293/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814584 849,80 €04/200929.10.2013
Za plnenie dodavka tech. služieb- Festival
294/2013GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829368,15 €52/201329.10.2013
Za plnenie čistiace prostr.
295/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814581 189,20 €04/200929.10.2013
Za plnenie dodavka tech. služieb- Praha
296/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200929.10.2013
Za plnenie vedenie agendy
297/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200929.10.2013
Za plnenie admin. práce
298/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €70/201229.10.2013
Za plnenie plagáty
299/2013Sorea, s.r.o.Odborárske nám. 3, Bratislava31339204857,00 €32/201330.10.2013
Za plnenie ubytovanie- Festival
300/2013Sorea, s.r.o.Odborárske nám. 3, Bratislava313392041 793,35 €32/201330.10.2013
Za plnenie ubytovanie- Festival
301/2013Sorea, s.r.o.Odborárske nám. 3, Bratislava31339204254,60 €32/201330.10.2013
Za plnenie ubytovanie- Festival
302/2013Sorea, s.r.o.Odborárske nám. 3, Bratislava313392041 125,95 €32/201330.10.2013
Za plnenie ubytovanie- Festival
303/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469266,62 €27/200031.10.2013
Za plnenie tel. popl.
304/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346973,07 €32/200231.10.2013
Za plnenie tel. popl.
305/2013VigszinházPannónia 1, Budapest1 902,19 €autorskej zmluvy31.10.2013
Za plnenie odohratie divadelného predstavenia- Festival
306/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €01/201304.11.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
307/2013AZBUKA, s.r.o.Rajecká 10, Bratislava36614360240,00 €36/201304.11.2013
Za plnenie tlmočenie
308/2013Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901544,00 €02/201304.11.2013
Za plnenie protipožiarne služby
309/2013X linebusPrídavková 16, Ba357475014 216,10 €42/201304.11.2013
Za plnenie preprava Praha
310/2013X linebusPrídavková 16, Ba35747501699,42 €48/201304.11.2013
Za plnenie preprava Viedeň
311/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €55/201205.11.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
312/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727033,64 €25/200806.11.2013
Za plnenie tel. popl.
313/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.11.2013
Za plnenie tel. popl.
314/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469119,85 €15/201206.11.2013
Za plnenie výstrižková činnosť
315/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201206.11.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
316/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201207.11.2013
Za plnenie nájomné
317/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201207.11.2013
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
318/2013Štefan Prelovský- PrescontOdeská 68, Bratislava116796542 520,00 €55/201308.11.2013
Za plnenie dekorácia "kométa" - časť
319/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €72/201208.11.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
320/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava3594845175,00 €49/201308.11.2013
Za plnenie servis PC
321/2013Harmónia- Martin HupkaMamateyova 14, Bratislava3514446750,00 €57/201311.11.2013
Za plnenie ladenie klavíra
322/2013Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804360,00 €autorskej zmluvy11.11.2013
Za plnenie maskérske práce
323/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200711.11.2013
Za plnenie energetické služby
324/2013NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030717,60 €38/201311.11.2013
Za plnenie plagáty Festival
325/2013NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030882,00 €30/201311.11.2013
Za plnenie bulletiny Moja mama..
326/2013NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030444,00 €50/201311.11.2013
Za plnenie dotlač bulletinov Na koho..
327/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201661 130,74 €autorskej zmluvy11.11.2013
Za plnenie licenčná odmena
328/2013VigszinházPannónia 1, Budapest121,45 €11.11.2013
Za plnenie poplatky
329/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281304,48 €47/200712.11.2013
Za plnenie el. energia- nedoplatok
330/2013Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286953 782,46 €58/201313.11.2013
Za plnenie stravné lístky
331/2013SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.11.2013
Za plnenie internet
332/2013SOZARastislavova 3, Bratislava00178454112,80 €autorskej zmluvy14.11.2013
Za plnenie autorské odmeny
333/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €70/201215.11.2013
Za plnenie príprava a tlač letákov
334/2013Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava35850698151,91 €48/200418.11.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
335/2013AllianzDostojevského rad 4, Bratislava00151700691,45 €poistnej zmluvy19.11.2013
Za plnenie poistenie auta 2013/2014
336/2013SOZARastislavova 3, Bratislava0017845470,21 €autorskej zmluvy20.11.2013
Za plnenie autorské odmeny
337/2013SOZARastislavova 3, Bratislava0017845473,92 €autorskej zmluvy20.11.2013
Za plnenie autorské odmeny
338/2013Frock, s.r.o.Drieńová 40, Bratislava31321640501,60 €54/201321.11.2013
Za plnenie kostýmy "kométa"
339/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814586 906,00 €04/200922.11.2013
Za plnenie dodavka tech. služieb
340/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346988,61 €22/200422.11.2013
Za plnenie tel. popl.
341/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava357634694,02 €22/200422.11.2013
Za plnenie tel. popl.
342/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469120,49 €22/200422.11.2013
Za plnenie tel. popl.
343/2013AL-TOP Železničná 663, Lozorno40158691150,00 €60/201325.11.2013
Za plnenie čižmy
344/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €71/201226.11.2013
Za plnenie plagáty
345/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469638,86 €27/200028.11.2013
Za plnenie tel. popl.
346/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346950,81 €32/200228.11.2013
Za plnenie tel. popl.
347/2013Autodoctor BA- Peter ŠvarcKôstková 17, Bratislava460416811 060,30 €53/201328.11.2013
Za plnenie oprava auta
348/2013Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901354,00 €02/201329.11.2013
Za plnenie protipožiarne služby
349/2013Breier PavolJurigovo nám. 15, Bratislava300,00 €43/201329.11.2013
Za plnenie fotografie Festival
350/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513279,00 €55/201202.12.2013
Za plnenie prenájom inf. plôch
351/2013Michal HvoreckýŠancova 57, Bratislava40249778900,00 €autorskej zmluvy02.12.2013
Za plnenie umelecký preklad
352/2013Petit PressLazaretská 12, Bratislava35790253171,00 €ponuky03.12.2013
Za plnenie predplatne SME týždeň
353/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201204.12.2013
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
354/2013Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201204.12.2013
Za plnenie nájomné
355/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201304.12.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
356/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201661 584,00 €autorskej zmluvy05.12.2013
Za plnenie licenčná odmena
357/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727031,06 €25/200806.12.2013
Za plnenie tel. popl.
358/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.12.2013
Za plnenie tel. popl.
359/2013SLovenská poštaUzbecká 4, Bratislava36631124292,54 €ponuky06.12.2013
Za plnenie predplatne Pravda, Nový čas
360/2013Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804400,00 €autorskej zmluvy06.12.2013
Za plnenie maskérske práce
361/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469107,05 €22/200409.12.2013
Za plnenie tel. popl.
362/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469129,00 €ponuky09.12.2013
Za plnenie predplatné SaD 2014
363/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281479,87 €47/200709.12.2013
Za plnenie el. energia- nedoplatok
364/2013Novinski, s.r.o. Dostojevského rad 13, Bratislava359259572 200,00 €autorskej zmluvy09.12.2013
Za plnenie hudba Kométa
365/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200909.12.2013
Za plnenie admin. práce
366/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava35002000816,56 €04/200909.12.2013
Za plnenie vedenie agendy
367/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145812 607,20 €04/200909.12.2013
Za plnenie technické služby
368/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458472,80 €04/200909.12.2013
Za plnenie technické služby
369/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200710.12.2013
Za plnenie energetické služby
370/2013GG tabakPrístavná 1, Bratislava3579182937,94 €63/201311.12.2013
Za plnenie papierové utierky
371/2013GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829102,89 €63/201312.12.2013
Za plnenie papierové utierky
372/2013SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.12.2013
Za plnenie internet
373/2013LitaMozartova 9, Bratislava00420166264,00 €autorskej zmluvy12.12.2013
Za plnenie autorské odmeny- dobropis
374/2013LitaMozartova 9, Bratislava00420166970,58 €autorskej zmluvy12.12.2013
Za plnenie autorské odmeny- dobropis
375/2013Jozef IvaničVážska 19, Bratislava345585354 530,00 €65/201312.12.2013
Za plnenie výkryty, konštrukcia
376/2013Duras JozefKaradžičova 11, Bratislava32071191930,00 €66/201312.12.2013
Za plnenie schody "kométa"
377/2013Aura pontVeslařský ostrov 62, Praha00174866273,22 €autorskej zmluvy13.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
378/2013Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava35850698110,35 €48/200413.12.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
379/2013VemaPrievozská 14, Bratislava3135537484,00 €na základe ponuky16.12.2013
Za plnenie oprava, doplnkové výkazy
380/2013X linebusPrídavková 16, Ba357475011 347,90 €61/201316.12.2013
Za plnenie preprava Myjava
381/2013AllianzDostojevského rad 4, Bratislava00151700378,64 €poistnej zmluvy16.12.2013
Za plnenie poistenie zodpovednosti
382/2013AllianzDostojevského rad 4, Bratislava001517001 231,42 €poistnej zmluvy16.12.2013
Za plnenie poistenie hnutelných vecí
383/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €70/201217.12.2013
Za plnenie mes.program
384/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201667,20 €autorskej zmluvy18.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
385/2013LitaMozartova 9, Bratislava00420166111,12 €autorskej zmluvy18.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
386/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201661 235,38 €autorskej zmluvy18.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
387/2013LitaMozartova 9, Bratislava004201661 348,63 €autorskej zmluvy18.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
388/2013Dolný LubomírŠancová 31, Bratislava41690648200,00 €autorskej zmluvy19.12.2013
Za plnenie hudba- spolupráca Kométa
389/2013Hotelová akadémiaMikovíniho 1, Bratislava 31780466887,50 €59/201319.12.2013
Za plnenie občerstvenie premiéra
390/2013Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901412,00 €2/201320.12.2013
Za plnenie protipožiarne služby
391/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201320.12.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
392/2013Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201320.12.2013
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
393/2013Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava3585069810,42 €48/200420.12.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
394/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €72/201220.12.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
395/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200920.12.2013
Za plnenie vedenie agendy
396/2013Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131287,92 €67/201320.12.2013
Za plnenie tonery
397/2013Aura pontVeslařský ostrov 62, Praha0017486615,00 €autorskej zmluvy20.12.2013
Za plnenie autorské odmeny
398/2013NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030810,00 €56/201323.12.2013
Za plnenie bulletiny Kométa
399/2013NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030312,00 €62/201323.12.2013
Za plnenie PF 2014
400/2013Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200923.12.2013
Za plnenie admin. práce
401/2013THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814585 388,24 €04/200923.12.2013
Za plnenie technické služby
402/2013Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €01/201331.12.2013
Za plnenie spracovanie učtovníctva
403/2013FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy31.12.2013
Za plnenie honorár
404/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469257,27 €27/200031.12.2013
Za plnenie tel. popl.
405/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346959,14 €32/200231.12.2013
Za plnenie tel. popl.
406/2013Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava3585069842,18 €48/200431.12.2013
Za plnenie poplatok za využitie siete
407/2013DiliaKrátkeho 1, 190 00 Praha 997,00 €autorskej zmluvy31.12.2013
Za plnenie autorský honorár
408/2013Aura pontRadlická 99, 150 00 Praha 500174866290,37 €autorskej zmluvy31.12.2013
Za plnenie autorské honoráre
409/2013Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200731.12.2013
Za plnenie energetické služby
410/2013Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €68/201331.12.2013
Za plnenie plagáty
411/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727032,47 €25/200831.12.2013
Za plnenie tel. popl.
412/2013Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200831.12.2013
Za plnenie tel. popl.
413/2013Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346963,14 €22/200431.12.2013
Za plnenie tel. popl.
414/2013Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804330,00 €autorskej zmluvy31.12.2013
Za plnenie maskérske práce
415/2013ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281782,28 €47/200731.12.2013
Za plnenie el. energia- nedoplatok
416/2013Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €72/201231.12.2013
Za plnenie aktualizácia int. stránky
417/2013SOZARastislavova 3, Bratislava00178454322,80 €licenčná zmluva31.12.2013
Za plnenie licenčná odmena
418/2013LitaMozartova 9, Bratislava00420166724,55 €licenčná zmluva31.12.2013
Za plnenie licenčná odmena
419/2013Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469122,40 €15/201231.12.2013
Za plnenie výstrižková činnosť
1/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €1/201407.01.2014
Za plnenie prenájom inf. plôch
2/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201208.01.2014
Za plnenie nájomné
3/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201208.01.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
4/2014Slzy a úsmevMickiewiczova 2, Bratislava35743786332,00 €46/200909.01.2014
Za plnenie prenájom
5/2014FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy09.01.2014
Za plnenie honorár
6/2014GG tabakPrístavná 1, Bratislava35791829519,41 €4/201410.01.2014
Za plnenie drobný nákup
7/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200813.01.2014
Za plnenie internet
8/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €69/201314.01.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
9/2014Danubia service a.s.Rožňavská 30, 821 0431397549102,74 €3/201415.01.2014
Za plnenie oprava auta
10/2014Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131863,36 €5/201416.01.2014
Za plnenie kanc. potreby
11/2014LitaMozartova 9, Bratislava0042016693,14 €autorskej zmluvy23.01.2014
Za plnenie tantiémy
12/2014Danubia service a.s.Rožňavská 30, 821 04313975493 045,40 €6/201424.01.2014
Za plnenie oprava auta
13/2014LitaMozartova 9, Bratislava00420166192,00 €autorskej zmluvy24.01.2014
Za plnenie licenčná odmena
14/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €69/201328.01.2014
Za plnenie plagáty
15/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469197,11 €27/200029.01.2014
Za plnenie tel. popl.
16/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346943,91 €32/200229.01.2014
Za plnenie tel. popl.
17/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901438,00 €2/201303.02.2014
Za plnenie asistenčné služby
18/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €1/201403.02.2014
Za plnenie prenájom inf. plôch
19/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava358506980,82 €48/200404.02.2014
Za plnenie poplatky
20/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201304.02.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
21/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200904.02.2014
Za plnenie služby
22/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200904.02.2014
Za plnenie dodávka služieb
23/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145812,00 €04/200904.02.2014
Za plnenie dodávka služieb
24/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804200,00 €autorskej zmluvy05.02.2014
Za plnenie maskérske práce
25/2014Ecopress a.s.Seberiniho 1, 820 0731333524195,92 €11/201406.02.2014
Za plnenie Hospodárske noviny
26/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727030,98 €25/200806.02.2014
Za plnenie tel. popl.
27/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.02.2014
Za plnenie tel. popl.
28/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346965,98 €22/200407.02.2014
Za plnenie tel. popl.
29/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030661,44 €56/201307.02.2014
Za plnenie návrh a tlač plagátu Kométa
30/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030405,84 €64/201307.02.2014
Za plnenie tlač plagátu Burke
31/2014Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €3/201307.02.2014
Za plnenie služby
32/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030582,96 €30/201307.02.2014
Za plnenie návrh a tlač plagátu Moja mama
33/2014Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €70/201310.02.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
34/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201210.02.2014
Za plnenie nájomné
35/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201210.02.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
36/2014Mada studioBárdošova 12, 831014718423045,00 €12/201410.02.2014
Za plnenie tlač
37/2014Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286954,00 €13/201411.02.2014
Za plnenie stravné lístky
38/2014Juraj Kilián- Panopticum FilmJelačičova 22, Ba42263743200,00 €7/201411.02.2014
Za plnenie video dokumentácia Kométa
39/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.02.2014
Za plnenie internet
40/2014Koloria s.r.o.Syslia 40, 8210531331751227,75 €14/201414.02.2014
Za plnenie materiál na šitie kostýmov Láska na Kryme
41/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €69/201314.02.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
42/2014Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 27, Bratislava35850698206,40 €48/200417.02.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
43/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281668,37 €47/200718.02.2014
Za plnenie el. energia- nedoplatok
44/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200719.02.2014
Za plnenie energetické služby
45/2014Koloria s.r.o.Syslia 40313317511 943,18 €14/201419.02.2014
Za plnenie materiál na šitie kostýmov Láska na Kryme
46/2014Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 811 014424945440,00 €autorskej zmluvy20.02.2014
Za plnenie maskérske práce
47/2014Poradca podnikateľaNárodná 18, 010013159250368,13 €ponuky21.02.2014
Za plnenie zbierka zákonov
48/2014VemaPrievozská 14, Bratislava3135537464,80 €ponuky27.02.2014
Za plnenie modul ŠP
49/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901620,00 €02/201303.03.2014
Za plnenie protipožiarne služby
50/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €68/201303.03.2014
Za plnenie plagáty
51/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €1/201403.03.2014
Za plnenie prenájom inf. plôch
52/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804320,00 €autorskej zmluvy04.03.2014
Za plnenie maskérske práce
53/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469284,62 €27/200004.03.2014
Za plnenie tel. popl.
54/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346943,42 €32/200204.03.2014
Za plnenie tel. popl.
55/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201404.03.2014
Za plnenie nájomné
56/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201204.03.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
57/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava0016461570,00 €04.03.2014
Za plnenie prevádzkové nákl., prenájom sály
58/2014Štefan Prelovský- PrescontOdeská 68, Bratislava116796542 880,00 €15/201405.03.2014
Za plnenie dekorácie Láska na Kryme
59/2014Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451348,00 €10/201406.03.2014
Za plnenie audit IT
60/2014Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €70/201306.03.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
61/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €01/201306.03.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
62/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727031,57 €25/200807.03.2014
Za plnenie tel. popl.
63/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.03.2014
Za plnenie tel. popl.
64/2014LitaMozartova 9, Bratislava004201661 261,96 €autorskej zmluvy07.03.2014
Za plnenie licenčná odmena
65/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346970,54 €32/200207.03.2014
Za plnenie tel. popl.
66/2014Art Job, s.r.oVrakunská 41 Ba47508183120,00 €autorskej zmluvy10.03.2014
Za plnenie honorár
67/2014FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy10.03.2014
Za plnenie honorár
58/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281590,14 €47/200711.03.2014
Za plnenie el. energia
69/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200712.03.2014
Za plnenie energetické služby
70/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.03.2014
Za plnenie internet
71/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200912.03.2014
Za plnenie služby
72/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200912.03.2014
Za plnenie dodávka služieb
73/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145813 200,00 €04/200912.03.2014
Za plnenie dodávka služieb
74/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava3585069818,85 €48/200417.03.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
75/2014Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava35850698176,44 €48/200417.03.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
76/2014Koloria s.r.o.Syslia 40, 82105Bratislava31331751-295,49 €14/201417.03.2014
Za plnenie dobropis
77/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €69/201318.03.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
78/2014PrelcompČernyševského 9, 85101 Bratislava322164831 956,00 €22/201419.03.2014
Za plnenie kulisy Láska na Kryme
79/2014Mada studioBárdošova 12, 831014718423097,50 €23/201420.03.2014
Za plnenie tlač plagátov
80/2014LitaMozartova 9, Bratislava004201661 160,01 €autorskej zmluvy20.03.2014
Za plnenie licenčná odmena
81/2014X linebusPrídavková 16, Ba35747501324,00 €8/201424.03.2014
Za plnenie preprava
82/2014X linebusPrídavková 16, Ba35747501642,72 €16/201424.03.2014
Za plnenie preprava Trenčín
83/2014Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131209,94 €27/201425.03.2014
Za plnenie drobný nákup, tonery
84/2014Koloria s.r.o.Syslia 40, 82105Bratislava31331751125,04 €14/201425.03.2014
Za plnenie nákup do hry
85/2014Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €3/201325.03.2014
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
86/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €68/201326.03.2014
Za plnenie tlač plagátov
87/2014GGT a.s.Prístavná 1, Bratislava35791829485,51 €29/201427.03.2014
Za plnenie dr.nákup
88/2014Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286956 837,60 €31/201428.03.2014
Za plnenie stravné lístky
89/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469206,17 €27/200031.03.2014
Za plnenie tel. popl.
90/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346960,26 €32/200231.03.2014
Za plnenie tel. popl.
91/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava358506984,54 €48/200431.03.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
92/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200931.03.2014
Za plnenie admin. práce
93/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200931.03.2014
Za plnenie vedenie agendy
94/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145811 290,80 €04/200931.03.2014
Za plnenie dodávka služieb
95/2014Poradca sroPri celulózke 40, Žilina3637127129,40 €na základe ponuky01.04.2014
Za plnenie predplatné poradca 2014
96/2014Drahoš - Fashion s.r.o.H.Meličkovej 28, 84105438112484 654,80 €18/201401.04.2014
Za plnenie kostýmy "Láska na kryme"
97/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901692,00 €02/201301.04.2014
Za plnenie protipožiarne služby
98/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513279,00 €01/201401.04.2014
Za plnenie prenájom rekl. plôch
99/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €01/201301.04.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
100/2014LitaMozartova 9, Bratislava00420166143,10 €autorskej zmluvy03.04.2014
Za plnenie licenčná odmena
101/2014Aura pontRadlická 99, 150 00 Praha 500174866665,50 €licenčná zmluva03.04.2014
Za plnenie licenčná odmena
102/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030661,44 €17/201403.04.2014
Za plnenie plagáty Kamene..
103/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030998,40 €17/201403.04.2014
Za plnenie bulletiny Kamene
104/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030444,00 €2/201403.04.2014
Za plnenie bulletiny Čudne....
105/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030560,40 €01/201403.04.2014
Za plnenie bulletiny Mesiac..
106/2014Partkhotel HolešoviceVeltržní 150/20, Praha 7893,27 €28/201404.04.2014
Za plnenie ubytovanie
107/2014Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €22/201004.04.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
108/2014Voxel, s.r.o.Nám. Harničiarov 29, Bratislava35948451723,17 €21/201404.04.2014
Za plnenie údržba pc, antivírus
109/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804250,00 €autorskej zmluvy07.04.2014
Za plnenie maskérske práce
110/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727031,16 €25/200808.04.2014
Za plnenie tel. popl.
111/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200808.04.2014
Za plnenie tel. popl.
112/2014Slzy a úsmevMickiewiczova 2, Bratislava35743786332,00 €46/200908.04.2014
Za plnenie prenájom
113/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346969,28 €22/200409.04.2014
Za plnenie tel. popl.
114/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava36677281335,12 €47/200710.04.2014
Za plnenie el. energia- nedoplatok
115/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201210.04.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
116/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201210.04.2014
Za plnenie nájomné
117/2014Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201311.04.2014
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
118/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200814.04.2014
Za plnenie internet
119/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava35850698185,49 €48/200415.04.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
120/2014Frock, s.r.o.Drieńová 40, Bratislava313216404 567,20 €19/201415.04.2014
Za plnenie kostýmy Láska na Kryme
121/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200715.04.2014
Za plnenie energetické služby
122/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €69/201316.04.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
123/2014Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131583,13 €30/201417.04.2014
Za plnenie kanc. potreby
124/2014LitaMozartova 9, Bratislava004201661 242,42 €autorskej zmluvy17.04.2014
Za plnenie licenčná odmena
125/2014Poradca podnikateľaNárodná 18, 01001 Žilina31592503-59,17 €ponuky17.04.2014
Za plnenie dobropis zbierka zakonov 2014
126/2014SOZARastislavova 3, Bratislava00178454457,20 €autorskej zmluvy23.04.2014
Za plnenie autorské odmeny
127/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030846,00 €34/201424.04.2014
Za plnenie bulletiny Laska na kryme
128/2014GGT a.s.Prístavná 1, Bratislava3579182937,94 €36/201428.04.2014
Za plnenie papierové utierky
129/2014Maťusová - LunaresŠafarikova 22, Pezinok4664637060,00 €26/201428.04.2014
Za plnenie prepis textu
130/2014Tomáš ŠimonDneperská 2, Bratislava406965113 240,00 €24/201428.04.2014
Za plnenie výroba kulís
131/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €68/201330.04.2014
Za plnenie tlač plagátov
132/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469239,00 €27/200030.04.2014
Za plnenie tel. popl.
133/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346948,14 €32/200230.04.2014
Za plnenie tel. popl.
134/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513223,20 €01/201405.05.2014
Za plnenie prenájom rekl. plôch
135/2014Juraj TelúchOsuského 26, BA46737481100,00 €33/201405.05.2014
Za plnenie fotografické služby
136/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901368,00 €02/201305.05.2014
Za plnenie protipožiarne služby
137/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201205.05.2014
Za plnenie nájomné
138/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201205.05.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
139/2014Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469118,10 €15/201205.05.2014
Za plnenie výstrižková činnosť
140/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386804480,00 €autorskej zmluvy06.05.2014
Za plnenie maskérske práce
141/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346982,03 €22/200407.05.2014
Za plnenie tel. popl.
142/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346931,00 €25/200807.05.2014
Za plnenie tel. popl.
143/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.05.2014
Za plnenie tel. popl.
144/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200907.05.2014
Za plnenie admin. práce
145/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200907.05.2014
Za plnenie vedenie agendy
146/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201309.05.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
147/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475012 255,70 €35/201409.05.2014
Za plnenie preprava
148/2014Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 811 0144249454210,00 €autorskej zmluvy09.05.2014
Za plnenie maskérske práce
149/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava366772811 178,94 €47/200709.05.2014
Za plnenie el. energia
150/2014Voxel, s.r.o.Wolkrova 27, Bratislava35948451132,00 €70/201312.05.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
151/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200812.05.2014
Za plnenie internet
152/2014Juraj Kilián- Panopticum FilmJelačičova 22, Ba42263743200,00 €38/201412.05.2014
Za plnenie záznam inscenácie
153/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814585 456,40 €04/200913.05.2014
Za plnenie dodávka služieb
154/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava366814589 250,80 €04/200913.05.2014
Za plnenie dodávka služieb
155/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030825,60 €37/201413.05.2014
Za plnenie dotlač bull. Idiot
156/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200713.05.2014
Za plnenie energetické služby
157/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513350,40 €69/201315.05.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
158/2014Sepos efektPluhova 10, Bratislava46213082330,00 €03/201316.05.2014
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
159/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava35850698110,86 €48/200416.05.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
160/2014LitaMozartova 9, Bratislava00420166744,65 €autorskej zmluvy22.05.2014
Za plnenie licenčná odmena
161/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513250,80 €68/201326.05.2014
Za plnenie tlač plagátov
162/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava3576514325,00 €41/201430.05.2014
Za plnenie servis PC
163/2014Aura pontRadlická 99, 150 00 Praha 5110,27 €autorskej zmluvy30.05.2014
Za plnenie autorské odmeny
164/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386894160,00 €autorskej zmluvy02.06.2014
Za plnenie maskérske práce
165/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201302.06.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
166/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615-2 710,88 €49/201202.06.2014
Za plnenie prevádzkové nákl. nebyt. priestorov - dobropis
167/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901518,00 €02/201302.06.2014
Za plnenie protipožiarne služby
168/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475011 226,16 €39/201402.06.2014
Za plnenie preprava Trenčín
169/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469205,75 €27/200002.06.2014
Za plnenie tel. popl.
170/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346948,19 €32/200202.06.2014
Za plnenie tel. popl.
171/2014Pre sent, s.r.oSúťažná 10, Bratislava35688513279,00 €1/201402.06.2014
Za plnenie prenájom rekl. plôch
172/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475011 290,70 €40/201404.06.2014
Za plnenie preprava Zlín
173/2014Voxel, s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €70/201304.06.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
174/2014LitaMozartova 9, Bratislava0042016610,80 €autorskej zmluvy04.06.2014
Za plnenie tantiémy
175/2014LitaMozartova 9, Bratislava0042016629,48 €autorskej zmluvy04.06.2014
Za plnenie doplatok dane "Na koho.."
176/2014Wittgruber VladimírFrantiškánske nám. 7, 811 014424945480,00 €autorskej zmluvy04.06.2014
Za plnenie maskérske práce
177/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475012 889,90 €42/201404.06.2014
Za plnenie preprava Praha
178/2014Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava3133113142,82 €46/201405.06.2014
Za plnenie tonery
179/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201205.06.2014
Za plnenie nájomné
180/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201205.06.2014
Za plnenie prevádzkové nákl.
181/2014Art Job, s.r.oVrakunská 41 Ba47508183120,00 €autorskej zmluvy06.06.2014
Za plnenie honorár
182/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727030,98 €25/200806.06.2014
Za plnenie tel. popl.
183/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200806.06.2014
Za plnenie tel. popl.
184/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200906.06.2014
Za plnenie admin. práce
185/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200906.06.2014
Za plnenie vedenie agendy
186/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145814 495,04 €04/200906.06.2014
Za plnenie dodávka služieb
187/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346972,92 €22/200409.06.2014
Za plnenie tel. popl.
188/2014Mediatel s.r.o.Pri starej pracharni14, Bratislava35859415172,80 €09.06.2014
Za plnenie obnova 3D návštevy
189/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava366772811 238,98 €47/200710.06.2014
Za plnenie el. energia
190/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200811.06.2014
Za plnenie internet
191/2014Edenred Slovakia, s.r.oKaradžičova 8, Bratislava313286953 438,60 €47/201411.06.2014
Za plnenie stravné lístky
192/2014Juraj Kilián- Panopticum FilmJelačičova 22, Ba42263743400,00 €35/201411.06.2014
Za plnenie video dokumentácia
193/2014Ticketportal SKRadlinského 6, Bratislava35850698109,80 €48/200413.06.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
194/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200713.06.2014
Za plnenie energetické služby
195/2014Sepos efektPluhova 10, Bratislava46213082330,00 €3/201316.06.2014
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
196/2014LitaMozartova 9, Bratislava004201661 317,19 €autorskej zmluvy18.06.2014
Za plnenie licenčná odmena
197/2014Dobrovoľný hasičský zborBohrova 11, Bratislava30843901470,00 €2/201324.06.2014
Za plnenie protipožiarne služby
198/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475011 831,74 €45/201425.06.2014
Za plnenie preprava Žilina
199/2014Slzy a úsmevMickiewiczova 2, Bratislava35743786332,00 €46/200901.07.2014
Za plnenie nájom nebyt. sklad. priestorov
200/2014Magdaléna PodhornáMartinengova 28, Bratislava47386894360,00 €autorskej zmluvy01.07.2014
Za plnenie maskérske práce
201/2014NV design, s.r.oSlepá 3, Bratislava31349030714,96 €34/201401.07.2014
Za plnenie tlač plagátov
202/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava35763469206,90 €27/200001.07.2014
Za plnenie tel. popl.
203/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346959,22 €32/200201.07.2014
Za plnenie tel. popl.
204/2014Juraj Kilián- Panopticum FilmJelačičova 22, Ba42263743200,00 €48/201401.07.2014
Za plnenie záznam inscenácie
205/2014AUTO ROTOS-ROZBORARačianska 184/B, Bratislava3591851911 899,00 €02.07.2014
Za plnenie nákup os. automobilu
206/2014Sepos efektPluhova 49, Bratislava46213082330,00 €03/201303.07.2014
Za plnenie BOZP, PO, CO služby
207/2014Voxel, s.r.o.Nám. Hraničiarov 29, Bratislava35948451132,00 €70/201303.07.2014
Za plnenie aktualizácia int. stránky
208/2014Ladislav LambertPúpavova 29, Bratislava32169990111,40 €49/201403.07.2014
Za plnenie preprava
209/2014X linebusPrídavková 16, Ba357475014 046,82 €50/201404.07.2014
Za plnenie preprava
210/2014Max Trade SK, s.r.o.Domovina 9, 900 81 Šenkvice468958091 080,00 €1/201304.07.2014
Za plnenie spracovanie učtovníctva
211/2014Mrekaj TomášPalisády 42, Bratislava350020001 000,00 €02/200904.07.2014
Za plnenie admin. práce
212/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava36681458816,56 €04/200904.07.2014
Za plnenie vedenie agendy
213/2014THC, s.r.oKovácsova 401, Bratislava3668145813 267,92 €04/200904.07.2014
Za plnenie dodávka služieb
214/2014CURTIS BROWN Group Ltd.Haymarket 28-29, London SW1Y4SP100,00 €licenčná zmluva07.07.2014
Za plnenie licencia Kamene
215/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727031,12 €25/200807.07.2014
Za plnenie tel. popl.
216/2014Orange, a.sPrievozská 6, Bratislava3569727020,00 €26/200807.07.2014
Za plnenie tel. popl.
217/2014Ševt, as.Plynárenská 6, Bratislava31331131462,65 €51/201407.07.2014
Za plnenie drobný nákup, tonery
218/2014ZSE EnergiaČulenova 6, Bratislava366771 188,50 €47/200708.07.2014
Za plnenie spotr. el. energie
219/2014Tiketportal SK, s.r.oRadlinského 6, Bratislava35850698172,70 €48/200409.07.2014
Za plnenie poplatok za využitie siete
220/2014Slovak telekomKaradžičova 10, Bratislava3576346975,30 €22/200409.07.2014
Za plnenie tel. popl.
221/2014FotofinishSibírska 38, Bratislava3668455497,94 €autorskej zmluvy09.07.2014
Za plnenie honorár Kovár
222/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava00164615938,34 €49/201210.07.2014
Za plnenie nájomné
223/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, Bratislava001646151 238,64 €49/201210.07.2014
Za plnenie voda, stočné, spotr. el. en, tel popl.
224/2014SlovanetZáhradnícka 151, Bratislava35765143187,21 €31/200811.07.2014
Za plnenie internet
225/2014AllianzDostojevského rad 4, Bratislava0015170090,37 €poistnej zmluvy15.07.2014
Za plnenie havarijné poistenie
226/2014AllianzDostojevského rad 4, Bratislava00151700116,29 €poistnej zmluvy15.07.2014
Za plnenie PZP 2014, 2015
227/2014SOZARastislavova 3, Bratislava00178454218,40 €licenčná zmluva17.07.2014
Za plnenie autorské odmeny
228/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, Bratislava41537726129,46 €19/200718.07.2014
Za plnenie energetické služby
229/2014Aura pontRadlická 99, 150 00 Praha 500174866189,91 €autorskej zmluvy18.07.2014
Za plnenie autorské poplatky
230/2014LitaMozartova 9, Bratislava004201661 176,83 €autorskej zmluvy18.07.2014
Za plnenie licenčná odmena
231/2014Divadelný ústavJakubovo nám. 12, Bratislava0016469119,45 €15/201221.07.2014
Za plnenie výstrižková činnosť
232/14Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava357634691 146,22 €27/0001.08.2014
Za plnenie telefonické poplatky
233/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346943,26 €32/0201.08.2014
Za plnenie telefonické poplatky
234/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201304.08.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
235/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0705.08.2014
Za plnenie energetické poradenstvo
236/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,06 €25/0806.08.2014
Za plnenie telefonické poplatky
237/14ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0806.08.2014
Za plnenie telefonické poplatky
238/14Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201206.08.2014
Za plnenie nájomné
239/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201206.08.2014
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
240/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091/1306.08.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
241/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346948,41 €22/0411.08.2014
Za plnenie telefonické poplatky
242/2014ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 36677281766,45 €47/0711.08.2014
Za plnenie spotreba el. energie
243/2014Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 13637127129,40 €ponuky11.08.2014
Za plnenie predplatné 2015
244/2014SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0813.08.2014
Za plnenie internet
245/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200914.08.2014
Za plnenie administratívne práce
246/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200914.08.2014
Za plnenie vedenie agendy
247/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082330,00 €3/201318.08.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
248/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201302.09.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
249/2014Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 13637127129,40 €ponuky02.09.2014
Za plnenie predplatné 2015
250/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1/1302.09.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
251/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469208,04 €27/0003.09.2014
Za plnenie telefonické poplatky
252/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346931,99 €32/0203.09.2014
Za plnenie telefonické poplatky
253/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €69/1303.09.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
254/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €68/201303.09.2014
Za plnenie tlač plagátu
255/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €1/201404.09.2014
Za plnenie prenájom reklamných plôch
256/2014GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829632,64 €55/1404.09.2014
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
257/2014GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182910,99 €55/1403.09.2014
Za plnenie čistiace prostriedky
258/2014Sobeta s.r.o.Vajnorská 108, 83104 Bratislava31362745372,17 €52/1405.09.2014
Za plnenie rámovanie plagátov
259/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0708.09.2014
Za plnenie energetické poradenstvo
260/2014ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 36677281693,63 €47/0709.09.2014
Za plnenie spotreba el. energie
261/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727034,10 €25/0809.09.2014
Za plnenie telefonické poplatky
262/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0809.09.2014
Za plnenie telefonické poplatky
263/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201210.09.2014
Za plnenie nájomné
264/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201210.09.2014
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
265/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346961,85 €22/0410.09.2014
Za plnenie telefonické poplatky
266/2014AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €poistná zmluva 70064319210.09.2014
Za plnenie havarijné poistenie, havarijné poistenie 2015
267/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200910.09.2014
Za plnenie vedenie agendy
268/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200910.09.2014
Za plnenie administratívne práce
269/2014SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0811.09.2014
Za plnenie internet
270/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201318.09.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
271/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469206,99 €19/0701.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
272/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €68/201301.10.2014
Za plnenie tlač plagátu
273/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0701.10.2014
Za plnenie energetické poradenstvo
274/2014Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901430,00 €2/1301.10.2014
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
275/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201301.10.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
276/2014SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0902.10.2014
Za plnenie prenájom
277/2014Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894240,00 €autorská zmluva 02.10.2014
Za plnenie maskérske práce
278/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €1/201402.10.2014
Za plnenie prenájom informačných plôch
279/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346943,66 €32/0202.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
280/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200902.10.2014
Za plnenie administratívne práce
281/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200902.10.2014
Za plnenie vedenie agendy
282/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145812 590,40 €4/200902.10.2014
Za plnenie dodávka služieb
283/2014ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183120,00 €autorská zmluva 03.10.2014
Za plnenie honorár
284/2014GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182924,66 €66/1403.10.2014
Za plnenie strech folia
285/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 080,00 €1/1303.10.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
286/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201306.10.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
287/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727036,50 €25/0806.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
288/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0806.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
289/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513462,00 €124/201406.10.2014
Za plnenie príprava a tlač programov
290/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €124/201409.10.2014
Za plnenie prenájom informačných plôch
291/2014BRANDEX, s.r.o. Páričkova 18, 82108 Bratislava35789280957,60 €54/1409.10.2014
Za plnenie tričká festival
292/14PromoPrint s.r.o.Narcisova 1, 8210135701293279,84 €57/1409.10.2014
Za plnenie polokošele - potlač, príprava
293/2014SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0813.10.2014
Za plnenie internet
294/2014ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 202,97 €47/0713.10.2014
Za plnenie spotreba el. energie
295/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201213.10.2014
Za plnenie nájomné
296/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201213.10.2014
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
297/2014Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286955 128,20 €70/201415.10.2014
Za plnenie stravné lístky
298/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698395,54 €48/0415.10.2014
Za plnenie využitie siete Ticketportal
299/2014Tomáš ŠimonDneperská 2, 82106 Bratislava406965111 560,00 €60/1416.10.2014
Za plnenie barový pult
300/2014Prescont - Štefan PrelovszkýOdeska 68, 82106 Bratislava116796542 940,00 €61/1416.10.2014
Za plnenie kulisy
301/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €69/1316.10.2014
Za plnenie príprava a tlač programov
302/2014GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182963,35 €71/1417.10.2014
Za plnenie toner
303/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069813,72 €48/0417.10.2014
Za plnenie poplatky za využitie siete
304/2014ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o.Zámocká 38, 81101 Bratislava35846160657,30 €69/1420.10.2014
Za plnenie ubytovanie festival
305/2014LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 138,89 €licenčná zmluva 112/1423.10.2014
Za plnenie licenčné odmeny
306/2014SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454110,40 €autorská zmluva 23.10.2014
Za plnenie autorská odmena za licencie
307/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346974,90 €22/0423.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
308/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506984,08 €48/0423.10.2014
Za plnenie využitie siete Ticketportal
309/2014DIVADLO UNGELT s.r.o.Nový svet 78/5, 11800 Praha289448793 611,41 €88/201424.10.2014
Za plnenie odohratie predstavenia
310/2014Antalová AnnaRužový háj 1369/34, 92901 Dunajská Streda3689947036,00 €44/1427.10.2014
Za plnenie preklad synopsy
311/2014Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava32169990160,20 €49/1427.10.2014
Za plnenie preprava kulís Bratislava
312/2014Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469120,20 €15/1228.10.2014
Za plnenie výstrižková služba
313/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 3594845162,14 €zo zákona 70/201328.10.2014
Za plnenie registrácia domény 2014, registrácia domény 2015
314/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 812340016461570,00 €281/201430.10.2014
Za plnenie prenájom sály
315/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346951,72 €32/0230.10.2014
Za plnenie telefonické poplatky
316/2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469213,67 €19/1303.11.2014
Za plnenie telefonické poplatky
317/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €1/201403.11.2014
Za plnenie prenájom informačných plôch
318/2014ART factory s.r.o.Koreničova 699/2, 81103 Bratislava35922478540,00 €56/1403.11.2014
Za plnenie kostýmy k hre Zakázané uvoľnenie
319/2014MuDr. Eva Fundárková Gorkého 206/1, 81101 Bratislava35909358180,00 €71/1303.11.2014
Za plnenie preventívne prehliadky zamestnancov
320/2014Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901590,00 €2/1303.11.2014
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
321/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €68/201304.11.2014
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač propagačných materiálov
322/2014Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894280,00 €autorská zmluva 04.11.2014
Za plnenie maskérske práce
323/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201305.11.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
324/2014Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475012 159,88 €65/1405.11.2014
Za plnenie preprava
325/2014Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501828,34 €67/1405.11.2014
Za plnenie preprava
326/2014Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475013 104,36 €68/201405.11.2014
Za plnenie preprava
327/2014ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,98 €25/0805.11.2014
Za plnenie telefonické poplatky
328/2014ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0805.11.2014
Za plnenie telefonické poplatky
329/2014KOLORIA s.r.o.Syslia 40, 82105 Bratislava3133175184,24 €74/1405.11.2014
Za plnenie lat. vineta
330/2014SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454279,97 €licenčná zmluva05.11.2014
Za plnenie autorská odmena za licencie
331/2014Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743400,00 €73/1405.11.2014
Za plnenie archivácia fotografií predstavení
332/2014Pavol Breier Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava1 000,00 €72/1405.11.2014
Za plnenie fotografovanie a dokumentácia festivalu
333/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201206.11.2014
Za plnenie prevádzkové náklady
334/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201206.11.2014
Za plnenie nájomné
335/2014GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829384,46 €75/1406.11.2014
Za plnenie čistiace prostriedky
336/2014Vígszinház Nonprofit Kft.Szent István körút 14, 1137 Budapest2 900,00 €zmluva o divadelnom predstavení 06.11.2014
Za plnenie Odohranie predstavenia "Toldi" Festival Astorka 2014
337/2014SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava31339204289,55 €43/201407.11.2014
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
338/2014SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava313392041 521,75 €43/201407.11.2014
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
339/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200907.11.2014
Za plnenie administratívne práce
340/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200907.11.2014
Za plnenie vedenie agendy
341/2014SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454-220,24 €licenčná zmluva07.11.2014
Za plnenie dobropis
342/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1307.11.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
343/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145812 011,04 €4/200910.11.2014
Za plnenie sprostredkovanie tech. služieb
344/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814583 957,60 €4/200910.11.2014
Za plnenie sprostredkovanie tech. služieb
345/2014NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030738,96 €53/1410.11.2014
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač propagačných materiálov
346/2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346987,60 €22/0410.11.2014
Za plnenie telefonické poplatky
347/2014GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182937,94 €77/1411.11.2014
Za plnenie čistiace prostriedky
348/2014ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava 366772811 256,61 €47/0711.11.2014
Za plnenie dodanie tovaru a služieb
349/2014ŽEVRAJ s.r.o.Jakubovo nám. 10, 81109 Bratislava47809337650,00 €62/1411.11.2014
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač propagačných materiálov
350/2014ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava31331131484,28 €76/1412.11.2014
Za plnenie tonery
351/2014Drahoš - Fashion s.r.o.H. Meličkovej 28, 84105 Bratislava438112482 952,60 €59/1413.11.2014
Za plnenie kostýmy k hre Einsteinova žena
352/2014SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0813.11.2014
Za plnenie internet
353/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0714.11.2014
Za plnenie energetické poradenstvo
354/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201318.11.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
355/2014LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166679,83 €licenčná zmluva 127/1418.11.2014
Za plnenie licenčné odmeny
356/2014FROCK spol. s r.o.Drieňova 40, 82102 Bratislava31321640816,00 €58/1418.11.2014
Za plnenie kostýmy k hre Einsteinova žena
357/2014DILIA Krátkeho 1, 19003 Praha 965401875 253,18 €tantiémy za honorár Festival Astorka 201418.11.2014
Za plnenie divadelné predstavenie "Na útěku"
358/2014Lubuski Teatr 65-048 Zielona Góra Al. Niepodleglości 3/51 419,04 €autorská zmluva 19.11.2014
Za plnenie honorár za odohrané predstavenie Festival Astorka 2014
359/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €69/1319.11.2014
Za plnenie príprava a tlač letákov
360/2014DILIA Krátkeho 1, 19003 Praha 965401875 83,64 €tantiémy za honorár Festival Astorka 201419.11.2014
Za plnenie poplatky festival
361/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698206,34 €48/0420.11.2014
Za plnenie poplatky za využitie siete
362/2014Tlačová agentúra SRLamačská cesta 3, 84105 Bratislava3132041490,00 €ponuka20.11.2014
Za plnenie školenie
363/2014Vígszinház Nonprofit Kft.Szent István körút 14, 1137 Budapest45,50 €tantiémy za honorár Festival Astorka 201424.11.2014
Za plnenie tantiémy
364/2014Duras JozefKaradžičova 11, 81103 Bratislava320711912 320,00 €61a/1424.11.2014
Za plnenie scénické prvky
365/2014Ivanič Jozef Vážska 19, 821047 Bratislava2 620,00 €61c/201424.11.2014
Za plnenie výroba dekorácie do "Einsteinova žena"
366/2014PrelcompČernysevského 9, 85101 Bratislava322164831 630,00 €61b/201424.11.2014
Za plnenie výroba dekorácie do "Einsteinova žena"
367/2014Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 5autorská zmluva 25.11.2014
Za plnenie autorská odmena za licencie
368/2014NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030898,56 €63/2014 25.11.2014
Za plnenie tlač bulletinov "Einsteinova žena"
369/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €68/201326.11.2014
Za plnenie tlač programu na december 2014
370/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1301.12.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
371/2014Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901488,00 €2/1301.12.2014
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
372/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506986,05 €48/0401.12.2014
Za plnenie poplatky za využitie siete
373/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469232,55 €27/0001.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
374/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346944,21 €32/0201.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
375/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €1/201402.12.2014
Za plnenie prenájom informačných plôch
376/2014SKy 4 U s.r.o.Grosslingova 11, 81109 Bratislava357613427 248,64 €80/1403.12.2014
Za plnenie letenky
377/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201304.12.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
378/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,24 €25/0804.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
379/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0804.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
380/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201205.12.2014
Za plnenie nájomné
381/2014Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201205.12.2014
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
382/2014Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894480,00 €autorská zmluva 05.12.2014
Za plnenie maskérske práce
383/2014Petit Press a.s.Dostojevského rad 1, 81808 Bratislava35790253na základe ponuky05.12.2014
Za plnenie predplatné 2015 SME Týždeň
384/2014Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica36631124306,66 €na základe ponuky08.12.2014
Za plnenie predplatné 2015 Pravda, Nový čas
385/2014Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286953 369,83 €81/201408.12.2014
Za plnenie stravné lístky
386/2014ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 320,76 €47/0709.12.2014
Za plnenie spotreba el. energie
387/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0709.12.2014
Za plnenie energetické poradenstvo
388/2014Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346970,48 €22/0410.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
389/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200910.12.2014
Za plnenie administratívne práce
390/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145814 306,40 €4/200910.12.2014
Za plnenie dodávka služieb
391/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200910.12.2014
Za plnenie vedenie agendy
392/2014AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €55/200410.12.2014
Za plnenie havarijné poistenie 2015
393/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201311.12.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
394/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698185,70 €48/0415.12.2014
Za plnenie poplatky za využitie siete
395/2014AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava001517001 231,42 €55/200415.12.2014
Za plnenie poistenie HV
396/2014AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700378,64 €55/200415.12.2014
Za plnenie poistenie zodpovednosti za škody
397/2014Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava3216999070,40 €78/201416.12.2014
Za plnenie preprava
398/2014Wittgruber Vladimír Františkánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454500,00 €autorská zmluva 16.12.2014
Za plnenie výroba masiek do inscenácie "Eisteinova žena"
399/2014Wittgruber Vladimír Františkánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454160,00 €autorská zmluva 16.12.2014
Za plnenie maskérske práce
400/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201416.12.2014
Za plnenie príprava a tlač plagátov
401/2014SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0817.12.2014
Za plnenie internet
402/2014NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030828,00 €63/2014 18.12.2014
Za plnenie tlač plagátu
403/2014Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894200,00 €autorská zmluva 19.12.2014
Za plnenie maskérske práce
404/2014Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469129,00 €15/1219.12.2014
Za plnenie predplatne Svet a Divadlo 1-6/2015
405/2014BB PRINT s.r.o.Miletičova 3/A 3572568160,00 €83/1419.12.2014
Za plnenie vizitky
406/2014PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €68/201319.12.2014
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač plagátu január 2015
407/2014Dejvické divadloZelená 1084/15A, 16000 Praha 6271578064 194,62 €autorská zmluva 23.12.2014
Za plnenie odohranie predstavenia "Ucpanej systém" Festival Astorka 2015
408/2014Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 383,00 €79/201423.12.2014
Za plnenie preprava zájazd Myjava
409/2014Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901444,00 €2/1323.12.2014
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
410/2014ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava356972701,00 €25/0829.12.2014
Za plnenie splátka mob. telefónu
411/2014ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava313311311 480,50 €87/201429.12.2014
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
412/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1331.12.2014
Za plnenie spracovanie účtovníctva
413/2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469229,90 €27/0031.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
414/2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346959,63 €32/0231.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
415/2014Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346981,46 €22/0431.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
416/2014DILIA Krátkeho 1, 19003 Praha 919,08 €autorská zmluva 31.12.2014
Za plnenie autorský hononár pre D. Špinara za 11-12/2014 "Zakázané uvoľnenie"
417/2014ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,79 €25/0831.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
418/2014ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727025,50 €41/0731.12.2014
Za plnenie telefonické poplatky
419/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €44/0631.12.2014
Za plnenie vedenie agendy december 2014
420/2014Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €45/0831.12.2014
Za plnenie administratívne práce
421/2014THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 544,64 €44/0631.12.2014
Za plnenie techn. služby
422/2014Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 5411,26 €autorská zmluva 31.12.2014
Za plnenie autorské poplatky
423/2014Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0731.12.2014
Za plnenie energetické služby december 2014
424/2014Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469120,35 €15/1231.12.2014
Za plnenie výstrižková služba
425/2014SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201331.12.2014
Za plnenie bezpečnostné služby
426/2014VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €70/201331.12.2014
Za plnenie aktualizácia web stránky
427/2014Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698165,01 €48/0431.12.2014
Za plnenie využitie siete Ticketportal
428/2014LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166822,13 €44/0731.12.2014
Za plnenie licenčné odmeny
429/2014SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454266,40 €50/200831.12.2014
Za plnenie licenčné odmeny
430/2014LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 132,33 €44/0731.12.2014
Za plnenie licenčné odmeny
01/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €1/201407.01.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
02/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201209.01.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
03/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201209.01.2015
Za plnenie prenájom
04/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €1/201014.01.2015
Za plnenie príprava a tlač programov
05/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0820.01.2015
Za plnenie internet
06/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 372,03 €47/0720.01.2015
Za plnenie spotreba el. energie
07/2015SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0916.01.2015
Za plnenie nájomné skladových priestorov
08/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743200,00 €2/201523.01.2015
Za plnenie video-dokumentácia predstavenia "Zakázané uvoľnenie"
09/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069823,48 €48/0423.01.2015
Za plnenie využitie siete Ticketportal
10/2015Interlux Lighting spol. s r. o.Tomášikova 30, 82101 Bratislava35804751405,49 €1/1507.01.2015
Za plnenie nákup žiaroviek
11/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €1/201027.01.2015
Za plnenie tlač plagátu
12/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €45/0830.01.2015
Za plnenie administratívne práce
13/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €44/0630.01.2015
Za plnenie vedenie agendy
14/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346959,93 €22/0430.01.2015
Za plnenie telefonické poplatky
15/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469165,90 €22/0430.01.2015
Za plnenie telefonické poplatky
16/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901434,00 €2/1302.02.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
17/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €55/201202.02.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
18/2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286955 128,20 €5/1504.02.2015
Za plnenie stravné lístky
19/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069817,71 €48/0404.02.2015
Za plnenie poplatky za zrušené predstavenie
20/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727030,98 €25/0805.02.2015
Za plnenie telefonické poplatky
21/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €41/0705.02.2015
Za plnenie telefonické poplatky
22/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1309.02.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
23/2015MAFRA Slovakia, a.s.Nobelova 34, 83609 Bratislava31333524198,29 €88/1431.12.2014
Za plnenie Hospodárske noviny pre rok 2015 a 2016
24/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506987,78 €48/0409.02.2015
Za plnenie poplatky za zrušené predstavenie
25/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506983,67 €48/0409.02.2015
Za plnenie poplatky za zrušené predstavenie
26/2015Wittgruber Vladimír Františkánske nám. 7, 81101 Bratislava4424945467,00 €autorská zmluva 09.02.2015
Za plnenie maskérske práce
27/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €89/1409.02.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
28/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451288,00 €90/1409.02.2015
Za plnenie inštalácia
29/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346967,93 €22/0409.02.2015
Za plnenie telefonické poplatky
30/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894240,00 €autorská zmluva 10.02.2015
Za plnenie maskérske práce
31/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €32/0910.02.2015
Za plnenie nájomné
32/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €32/0910.02.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
33/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 773,91 €47/0710.02.2015
Za plnenie spotreba el. energie
34/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201312.02.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
35/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201412.02.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
36/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698294,67 €48/0412.02.2015
Za plnenie poplatky za využitie siete
37/2015GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829540,16 €91/1416.02.2015
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
38/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0717.02.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
39/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/0818.02.2015
Za plnenie internet
40/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 500,41 €44/0720.02.2015
Za plnenie licenčné odmeny
41/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814589 524,40 €4/200920.02.2015
Za plnenie dodávka služieb
42/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1423.02.2015
Za plnenie tlač plagátu
44/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501620,00 €3/201525.02.2015
Za plnenie preprava
45/2015Wittgruber Vladimír Františkánske nám. 7, 81101 Bratislava4424945440,00 €autorská zmluva 27.02.2015
Za plnenie maskérske práce
46/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €1/201002.03.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
47/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901434,00 €48/200802.03.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
48/2015ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183144,00 €autorský honorár02.03.2015
Za plnenie umelecký výkon
49/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469364,06 €45/200903.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
50/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346952,12 €44/200903.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
51/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,50 €25/0805.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
52/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0805.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
53/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894170,00 €autorská zmluva 05.03.2015
Za plnenie maskérske práce
54/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346979,90 €22/0410.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
55/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 647,34 €47/0710.03.2015
Za plnenie spotreba el. energie
56/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €89/1410.03.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
57/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0710.03.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
58/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201211.03.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
59/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201211.03.2015
Za plnenie nájomné
60/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1311.03.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
61/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €poistná zmluva 70064319212.03.2015
Za plnenie havarijné poistenie 2015
62/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201416.03.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
63/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451318,48 €8/1516.03.2015
Za plnenie licencia ESET, aktualizácia
64/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €45/0817.03.2015
Za plnenie administratívne práce
65/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 321,20 €44/0617.03.2015
Za plnenie dodávka služieb
66/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €44/0617.03.2015
Za plnenie vedenie agendy
67/2015NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030510,00 €4/1517.03.2015
Za plnenie tlač pozvánok 25. výročie
68/2015NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030661,44 €82/201417.03.2015
Za plnenie návrh a tlač PF 2015
69/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35765143187,21 €31/200818.03.2015
Za plnenie internet
70/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 029,83 €autorská zmluva 20.03.2015
Za plnenie licenčné odmeny
71/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698242,00 €48/0423.03.2015
Za plnenie poplatky za využitie siete
72/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501827,88 €7/201523.03.2015
Za plnenie preprava
73/2015Prescont - Štefan PrelovszkýOdeská 68, 82106 Bratislava116796544 980,00 €10/1524.03.2015
Za plnenie výroba podlahy do incenácie "Jama deravá"
74/2015ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183144,00 €autorský honorár26.03.2015
Za plnenie umelecký výkon
75/2015HAUERLAND s.r.o.Matúšova 56, 811 04 Bratislava35777885 162,00 €9/201531.03.2015
Za plnenie LDPE taška
76/2015Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678440,00 €autorská zmluva 31.03.2015
Za plnenie maskérske práce
77/2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286955 128,20 €18/201531.03.2015
Za plnenie stravné lístky
78/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469136,98 €45/200931.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
79/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346950,10 €44/200931.03.2015
Za plnenie telefonické poplatky
80/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1431.03.2015
Za plnenie tlač plagátu
81/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901496,00 €2/1301.04.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
82/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894120,00 €autorská zmluva 01.04.2015
Za plnenie maskérske práce
83/2015SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0901.04.2015
Za plnenie prenájom sklad. priestorov
84/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €42/201402.04.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
85/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0707.04.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
86/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1007.04.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
87/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1308.04.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
88/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200908.04.2015
Za plnenie administratívne práce
89/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €45/0808.04.2015
Za plnenie vedenie agendy
90/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346960,22 €22/0409.04.2015
Za plnenie telefonické poplatky
91/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,22 €25/0809.04.2015
Za plnenie telefonické poplatky
92/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,34 €26/0809.04.2015
Za plnenie telefonické poplatky
93/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145816 385,04 €44/0609.04.2015
Za plnenie techn. služby
94/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava422637432 050,00 €11/1510.04.2015
Za plnenie propagačné materiály k 25.výročiu založenia DAK´90
95/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698271,49 €48/0413.04.2015
Za plnenie využitie siete
96/2015Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava3216999062,40 €15/1513.04.2015
Za plnenie preprava
97/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743200,00 €14/1513.04.2015
Za plnenie fotografovanie a dokumentácia 25. výročia založenia DAK´90
98/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €14/1513.04.2015
Za plnenie video-dokumentácia 25. výročia DAK´90
99/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743400,00 €14/1513.04.2015
Za plnenie grafické návrhy hodín - 25. výročie DAK´90
100/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201214.04.2015
Za plnenie nájomné
101/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201214.04.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
102/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 488,11 €47/0714.04.2015
Za plnenie spotreba el. energie
103/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201416.04.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
104/2015Agentúra JUH Račianska 79, 83102 Bratislava13981269180,00 €21/1517.04.2015
Za plnenie fotografie k 25. výročiu DAK´90 na projekciu
105/2015Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469120,05 €15/1217.04.2015
Za plnenie výstrižková služba
106/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200817.04.2015
Za plnenie internet
107/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166778,93 €44/0720.04.2015
Za plnenie licenčné odmeny
108/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700116,29 €55/200420.04.2015
Za plnenie PZP 2015, PZP 2016
109/2015Sobeta s.r.o.Vajnorská 108, 83104 Bratislava31362745103,10 €22/201520.04.2015
Za plnenie kašírovanie, laminovanie
110/2015Pavol Breier Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava200,00 €17/201520.04.2015
Za plnenie fotografovanie a DVD 25. výročia založenia DAK´90
111/2015 GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829401,18 €24/1521.04.2015
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
112/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454129,60 €50/200821.04.2015
Za plnenie použitie hudby
113/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201322.04.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
114/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201322.04.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
115/2015GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182924,53 €26/1523.04.2015
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
116/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454362,40 €50/200823.04.2015
Za plnenie autorská odmena za licencie
117/2015Viktor FilakovskýPri trati 5, 82106 Bratislava321120501 950,00 €13/1527.04.2015
Za plnenie dekorácia - scéna do inscenácie "Jama deravá"
118/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1428.04.2015
Za plnenie tlač plagátu
119/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346945,47 €32/0229.04.2015
Za plnenie telefonické poplatky
120/2015ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183144,00 €autorský honorár30.04.2015
Za plnenie umelecký výkon
121/2015LAM2011 s.r.o.M.C.Sklodowskej 2, 85104 Bratislava466091136 500,00 €Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania04.05.2015
Za plnenie umelecké hosťovanie
122/2015 Ing.arch.Pavol AndraškoLetná 9, 90042 Dunajská Lužná374672042 800,00 €autorská zmluva 04.05.2015
Za plnenie scénografia "Jama deravá"
123/2015Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678200,00 €autorská zmluva 04.05.2015
Za plnenie návrh masiek
124/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469103,73 €50/200704.05.2015
Za plnenie telefonické poplatky
125/2015Nová scénaŽivnostenská 1, 81214 Bratislava00164861159,53 €27/1504.05.2015
Za plnenie úprava kostýmov
126/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1304.05.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
127/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894320,00 €autorská zmluva 05.05.2015
Za plnenie maskérske práce
128/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901492,00 €2/1305.05.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
129/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €85/1405.05.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
130/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166164,60 €44/0705.05.2015
Za plnenie poplatok za zájazd do USA
131/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1006.05.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
132/2015Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava3216999033,60 €25/1506.05.2015
Za plnenie preprava kulís
133/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,22 €25/0806.05.2015
Za plnenie telefonické poplatky
134/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/0806.05.2015
Za plnenie telefonické poplatky
135/2015Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346958,61 €22/0411.05.2015
Za plnenie telefonické poplatky
136/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201211.05.2015
Za plnenie nájomné
137/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201211.05.2015
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
138/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145815 712,80 €4/200912.05.2015
Za plnenie dodávka služieb
139/2015Jozef IvaničVážska 19, 821047 Bratislava345585351 620,00 €19/1512.05.2015
Za plnenie výroba a úprava kulís
140/2015Tomáš ŠimonDneperská 2, 82106 Bratislava406965111 190,00 €20/1512.05.2015
Za plnenie kulisy do inscenácie "Jama deravá"
141/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0712.05.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
142/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 437,61 €44/0512.05.2015
Za plnenie spotreba el. energie
143/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200912.05.2015
Za plnenie administratívne práce
144/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200912.05.2015
Za plnenie vedenie agendy
145/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166-277,34 €44/0714.05.2015
Za plnenie DOBROPIS - čiastková záloha na tantiémy
146/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166-1 423,80 €44/0714.05.2015
Za plnenie DOBROPIS - čiastková záloha na tantiémy
147/2015Showcatle s.r.o.Pečnianska 21, 85101 Bratislava367353612 221,92 €16/201515.05.2015
Za plnenie zhotovenie svetelných efektov do hry "Jama deravá"
148/2015ELEKTRON - Marián FridrichGercenova 2, 85101 Bratislava415426731 850,00 €28/1515.05.2015
Za plnenie inštalácia LED osvetlenia a programovanie DMX pultu
149/2015Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 500174866583,20 €autorská zmluva 15.05.2015
Za plnenie autorské poplatky
150/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698187,49 €48/0415.05.2015
Za plnenie využitie siete
151/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201415.05.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
152/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/0818.05.2015
Za plnenie internet
153/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166527,51 €autorská zmluva 18.05.2015
Za plnenie licenčné odmeny
154/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166284,80 €autorská zmluva 18.05.2015
Za plnenie licenčné odmeny
155/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201319.05.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
156/2015COPY OFFICERádiová 39, 82104 Bratislava3137787445,60 €30/1521.05.2015
Za plnenie servis kopírky
157/2015NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030702,00 €12/1526.05.2015
Za plnenie propagácia
158/2015NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030630,00 €23/1526.05.2015
Za plnenie bulletiny pre inscenáciu "Jama deravá"
159/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1426.05.2015
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač propagačných materiálov
160/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615-5 209,82 €49/201228.05.2015
Za plnenie PREPLATOK - prevádzkové náklady za rok 2014
161/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346992,00 €45/200901.06.2015
Za plnenie telefonické poplatky
162/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346942,65 €44/200901.06.2015
Za plnenie telefonické poplatky
163/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901474,00 €2/1301.06.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
164/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894320,00 €autorská zmluva 01.06.2015
Za plnenie maskérske práce
165/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €42/201401.06.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
166/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200902.06.2015
Za plnenie administratívne práce
167/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200902.06.2015
Za plnenie vedenie agendy
168/2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286954 814,04 €32/201502.06.2015
Za plnenie stravné lístky
169/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1003.06.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
170/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0703.06.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
171/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814585 228,40 €4/200904.06.2015
Za plnenie techn. služby
172/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814586 505,20 €4/200904.06.2015
Za plnenie techn. služby
173/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,66 €25/0805.06.2015
Za plnenie telefonické poplatky
174/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0805.06.2015
Za plnenie telefonické poplatky
175/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1308.06.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
176/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201208.06.2015
Za plnenie nájomné
177/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201208.06.2015
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
178/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €55/200408.06.2015
Za plnenie poistenie vozidla
179/2015Curtis BrownHaymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y4SP600,00 €autorská zmluva 09.06.2015
Za plnenie autorské poplatky
180/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 133,35 €47/0709.06.2015
Za plnenie spotreba el. energie
181/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346961,48 €22/0410.06.2015
Za plnenie telefonické poplatky
182/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698201,85 €48/0411.06.2015
Za plnenie využitie siete
183/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava31331131582,24 €33/201512.06.2015
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
184/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475013 330,08 €29/1515.06.2015
Za plnenie preprava zájazd
185/2015Eva Kranich - LindaSkuteckého 496, 90061 Gajary13957678240,00 €autorská zmluva 17.06.2015
Za plnenie maskérske práce
186/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/0817.06.2015
Za plnenie internet
187/2015Eva Kranich - LindaSkuteckého 496, 90061 Gajary13957678320,00 €autorská zmluva 19.06.2015
Za plnenie maskérske práce
188/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166996,76 €44/0722.06.2015
Za plnenie licenčné odmeny
189/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901394,00 €2/1324.06.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
190/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201324.06.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
191/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 584,00 €44/0701.07.2015
Za plnenie licenčné odmeny
192/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346945,74 €44/200901.07.2015
Za plnenie telefonické poplatky
193/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346992,42 €45/200901.07.2015
Za plnenie telefonické poplatky
194/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0702.07.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
195/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 608,00 €4/200902.07.2015
Za plnenie techn. služby
196/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200902.07.2015
Za plnenie vedenie agendy
197/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200902.07.2015
Za plnenie administratívne práce
198/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201202.07.2015
Za plnenie nájomné
199/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201202.07.2015
Za plnenie OLO, deratizácia a dezinfekcia, ostatné prevádz. náklady, revízie, spotreba elektriny, tel. poplatky, voda, stočné
200/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894120,00 €autorská zmluva 02.07.2015
Za plnenie maskérske práce
201/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1003.07.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
202/2015Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava3216999033,00 €31/1507.07.2015
Za plnenie preprava
203/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727031,19 €25/0808.07.2015
Za plnenie telefonické poplatky
204/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0808.07.2015
Za plnenie telefonické poplatky
205/2015Kvety.skKriváň 351, 96204 Kriváň3664171556,66 €34/1508.07.2015
Za plnenie kondolenčná kytica
206/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201310.07.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
207/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346967,04 €22/0410.07.2015
Za plnenie telefonické poplatky
208/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698233,86 €48/0410.07.2015
Za plnenie využitie siete
209/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 141,29 €47/0710.07.2015
Za plnenie spotreba el. energie
210/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1310.07.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
211/2015SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0910.07.2015
Za plnenie nájomné skladových priestorov
212/2015Mediatel spol. s r. o.Miletičova 21 , 82108 Bratislava35859415172,80 €35/1517.07.2015
Za plnenie obnovenie 3D návštevy
213/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava000042016683,85 €44/0717.07.2015
Za plnenie licenčné odmeny
214/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166888,43 €44/0717.07.2015
Za plnenie licenčné odmeny
215/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454273,60 €50/200817.07.2015
Za plnenie licenčné odmeny
216/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/0821.07.2015
Za plnenie internet
217/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201303.08.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
218/2015Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469119,30 €15/1203.08.2015
Za plnenie výstrižková služba
219/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346935,44 €44/200903.08.2015
Za plnenie telefonické poplatky
220/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346995,64 €45/200903.08.2015
Za plnenie telefonické poplatky
221/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201203.08.2015
Za plnenie nájomné
222/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201203.08.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
223/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166238,63 €44/0706.08.2015
Za plnenie licenčné odmeny
224/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346946,78 €22/0406.08.2015
Za plnenie telefonické poplatky
225/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,92 €25/0806.08.2015
Za plnenie telefonické poplatky
226/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727022,87 €26/0806.08.2015
Za plnenie telefonické poplatky
227/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200910.08.2015
Za plnenie administratívne práce
228/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €44/0610.08.2015
Za plnenie vedenie agendy
229/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1010.08.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
230/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 36677281716,39 €47/0711.08.2015
Za plnenie spotreba el. energie
231/2015Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 500174866783,50 €autorská zmluva 13.08.2015
Za plnenie autorské poplatky
232/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava3595461231/200813.08.2015
Za plnenie internet
233/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0718.08.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
234/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1319.08.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
235/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1425.08.2015
Za plnenie príprava a tlač plagátov
236/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201425.08.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
237/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201203.09.2015
Za plnenie nájomné
238/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201203.09.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
239/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469107,44 €45/200903.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
240/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346932,36 €44/200903.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
241/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1003.09.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
242/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €42/201404.09.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
244/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0804.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
245/2015Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 5001748662 076,98 €autorská zmluva 07.09.2015
Za plnenie licenčné odmeny
246/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201307.09.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
247/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 36677281724,69 €47/0707.09.2015
Za plnenie spotreba el. energie
248/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346937,16 €22/0409.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
249/2015GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829255,18 €39/1509.09.2015
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
250/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava000042016621,66 €44/0710.09.2015
Za plnenie tantiémy
251/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0710.09.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
252/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €55/200410.09.2015
Za plnenie havarijné poistenie
253/2015GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829174,79 €40/201510.09.2015
Za plnenie nákup čistiacich prostriedkov
254/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513462,00 €84/1417.09.2015
Za plnenie program za oktober a Festival ASTORKA 2015
255/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/0818.09.2015
Za plnenie internet
256/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200921.09.2015
Za plnenie vedenie agendy
257/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200921.09.2015
Za plnenie administratívne práce
258/2015Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady47802171560,00 €37/201523.09.2015
Za plnenie tepovanie kobercov a kresiel
259/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1328.09.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
260/2015Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678460,00 €autorská zmluva 30.09.2015
Za plnenie maskérske práce
261/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1430.09.2015
Za plnenie plagát A1
262/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346996,73 €45/200930.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
263/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346948,38 €44/200930.09.2015
Za plnenie telefonické poplatky
264/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475012 097,24 €41/201530.09.2015
Za plnenie preprava
265/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava31331131288,59 €44/1530.09.2015
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
266/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901292,00 €2/1301.10.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
267/2015KOLORIA s.r.o.Syslia 40, 82105 Bratislava31331751192,77 €45/1501.10.2015
Za plnenie časti kostýmov k hre Višňový sad
268/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €42/201401.10.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
269/2015ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183144,00 €autorská zmluva 02.10.2015
Za plnenie umelecký výkon
270/2015SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0902.10.2015
Za plnenie nájomné skladových priestorov
271/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1005.10.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
272/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200905.10.2015
Za plnenie vedenie agendy
273/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200905.10.2015
Za plnenie administratívne práce
274/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201205.10.2015
Za plnenie nájomné
275/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201205.10.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
276/2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286954 470,18 €50/1506.10.2015
Za plnenie stravné lístky
277/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava35002000100,00 €45/0807.10.2015
Za plnenie techn. - org. služby
278/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1307.10.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
279/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145812 387,84 €4/200907.10.2015
Za plnenie technické služby
280/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513334,80 €42/201407.10.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
281/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894280,00 €autorská zmluva 08.10.2015
Za plnenie maskérske práce
282/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0708.10.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
283/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727036,55 €25/0808.10.2015
Za plnenie telefonické poplatky
284/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0808.10.2015
Za plnenie telefonické poplatky
285/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506988,26 €48/0408.10.2015
Za plnenie využitie siete
286/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069822,84 €48/0408.10.2015
Za plnenie využitie siete
287/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069816,20 €48/0408.10.2015
Za plnenie využitie siete
288/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506983,65 €48/0408.10.2015
Za plnenie využitie siete
289/2015FROCK spol. s r.o.Drieňova 40, 82102 Bratislava313216401 023,60 €42/201508.10.2015
Za plnenie vyhotovenie kostymov do hry Višňový sad
290/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346960,13 €22/0409.10.2015
Za plnenie telefonické poplatky
291/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 36677281964,53 €64/200413.10.2015
Za plnenie spotreba el. energie
292/2015Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469118,40 €15/1214.10.2015
Za plnenie výstrižková služba
293/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200814.10.2015
Za plnenie internet
294/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201314.10.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
295/2015Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743200,00 €49/1514.10.2015
Za plnenie fotografovanie a dokumentácia "Rozlúčka s Milanom Veselým"
296/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698617,62 €48/0415.10.2015
Za plnenie využitie siete
297/2015NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030912,00 €48/1515.10.2015
Za plnenie tlač plagátu Festival ASTORKA 11
298/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201419.10.2015
Za plnenie mesačný program
299/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454120,60 €50/200820.10.2015
Za plnenie licenčné odmeny
300/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166959,45 €44/0721.10.2015
Za plnenie licenčné odmeny
301/2015PromoPrint s.r.o.Narcisova 1, 8210135701293144,84 €46/201521.10.2015
Za plnenie príprava a potlač tričiek - FA 11
302/2015BRANDEX, s.r.o. Páričkova 18, 82108 Bratislava0035789280980,40 €47/201521.10.2015
Za plnenie tričká festival
303/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069810,32 €48/0426.10.2015
Za plnenie využitie siete
304/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506985,18 €48/0426.10.2015
Za plnenie využitie siete
305/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 3594845162,14 €22/1026.10.2015
Za plnenie Registrácia a správa domény
306/2015NationalPenBldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth, Ireland197,74 €43/201526.10.2015
Za plnenie propagačné materiály na Festival Astorka 11
307/2015GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829371,34 €55/1527.10.2015
Za plnenie čistiace prostriedky
308/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1427.10.2015
Za plnenie plagát A1
309/2015Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 500174866102,92 €autorská zmluva 28.10.2015
Za plnenie autorská odmena za licencie
310/2015Anna AntalováRužový háj 1369/34, 92901 Dunajská Streda36899470130,00 €38/201529.10.2015
Za plnenie tlmočenie na Festival ASTORKA 11
311/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506987,44 €48/0429.10.2015
Za plnenie využitie siete
312/2015Vít SázavskýNušlova 2, 15800 Praha 13112171111 237,35 €11/201502.11.2015
Za plnenie sprostredkovanie programu FA 11
313/2015Zuzana PeschlováVišňovská 21, 83101 Bratislava43103103120,00 €autorská zmluva 02.11.2015
Za plnenie maskérske práce
314/2015Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678560,00 €autorská zmluva 02.11.2015
Za plnenie maskérske práce
315/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava0017845499,00 €50/200802.11.2015
Za plnenie licenčné odmeny
316/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava0017845443,20 €50/200802.11.2015
Za plnenie licenčné odmeny
317/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346944,87 €44/200902.11.2015
Za plnenie telefonické poplatky
318/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346995,14 €45/200902.11.2015
Za plnenie telefonické poplatky
319/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894160,00 €autorská zmluva 02.11.2015
Za plnenie maskérske práce
320/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901642,00 €2/1302.11.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
321/2015Vígszinház Nonprofit Kft.Szent István körút 14, 1137 Budapest4 200,00 €autorský honorár02.11.2015
Za plnenie sprostredkovanie programu FA 11
322/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €42/201402.11.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
323/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1305.11.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
324/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201205.11.2015
Za plnenie nájomné
325/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201205.11.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
326/2015ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183264,00 €autorská zmluva 06.11.2015
Za plnenie umelecký výkon
327/2015ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727030,00 €25/0806.11.2015
Za plnenie telefonické poplatky
328/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0806.11.2015
Za plnenie telefonické poplatky
329/2015SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava313392041 407,85 €36/1506.11.2015
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
330/2015SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava31339204613,10 €36/1506.11.2015
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
331/2015SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava31339204225,90 €36/1506.11.2015
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
332/2015SOREA, spol. s r.o.Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava31339204668,75 €36/1506.11.2015
Za plnenie ubytovanie zahraničných hostí
333/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346970,72 €22/0409.11.2015
Za plnenie telefonické poplatky
334/2015Divadlo Na zábradlíAnenské náměstí 5, 11533 Praha 1000643942 583,22 €autorský honorár09.11.2015
Za plnenie sprostredkovanie programu FA 11
335/2015Divadlo Na zábradlíAnenské náměstí 5, 11533 Praha 1000643941 508,43 €autorský honorár09.11.2015
Za plnenie náklady spojené s odohraním predstavenia
336/2015SKy 4 U s.r.o.Grosslingova 11, 81109 Bratislava357613423 071,08 €59/1509.11.2015
Za plnenie letenky
337/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 238,26 €64/200410.11.2015
Za plnenie spotreba el. energie
338/2015Pavol Breier Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava1 000,00 €51/1510.11.2015
Za plnenie fotografovanie a dokumentácia festivalu FA 11
339/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200910.11.2015
Za plnenie vedenie agendy
340/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814583 957,60 €45/200910.11.2015
Za plnenie techn. služby - FA 11
341/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145811 481,60 €45/0810.11.2015
Za plnenie technické služby
342/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0710.11.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
343/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200910.11.2015
Za plnenie administratívne práce
344/2015SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava4808438autorská zmluva 11.11.2015
Za plnenie umelecký výkon
345/2015Prescont - Štefan PrelovszkýOdeská 68, 82106 Bratislava116796542 280,00 €52/1512.11.2015
Za plnenie výroba a úprava kulís
346/2015Jozef IvaničVážska 19, 821047 Bratislava3 250,00 €53/1512.11.2015
Za plnenie výroba a úprava kulís
347/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201313.11.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
348/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201413.11.2015
Za plnenie mesačný program
349/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200813.11.2015
Za plnenie internet
350/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698450,48 €48/0413.11.2015
Za plnenie využitie siete
351/2015Divadlo Vigszinház Nonprofit Kft.Szent István körút 14, 1137 Budapest83,72 €autorský honorár16.11.2015
Za plnenie poplatky za predstavenie
352/2015SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454-29,70 €50/200816.11.2015
Za plnenie licenčné odmeny - dobropis
353/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069817,98 €48/0416.11.2015
Za plnenie využitie siete
354/2015Auto RotosRačianska 184/B, 831 54 Bratislava35918519229,27 €60/1516.11.2015
Za plnenie prehliadka služobného auta
355/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1018.11.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
356/2015Švandovo divadloŠtefánikova 57, 15000 Praha0006432723,22 €12/201519.11.2015
Za plnenie tantiémy
357/2015Dejvické divadloZelená 1084/15A, 16000 Praha 6271578063 068,74 €13/201520.11.2015
Za plnenie sprostredkovanie programu FA 11
358/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 176,99 €44/0723.11.2015
Za plnenie licenčné odmeny
359/2015VESNA n.o.Smolenická 14, 851 05 Bratislava4573915338,00 €64/1523.11.2015
Za plnenie poplatok za účasť na seminári
360/2015Ivana ĎurkáčováNiťová 3, 82108 Bratislava478607581 228,40 €56/1525.11.2015
Za plnenie návrh na grafickú úpravu a tlač propagačných materiálov
361/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1425.11.2015
Za plnenie plagát A1
362/2015Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica36631124309,41 €54/1525.11.2015
Za plnenie predplatné 2015
363/2015Divadlo Na zábradlíAnenské náměstí 5, 11533 Praha 100064394123,50 €autorský honorár25.11.2015
Za plnenie náklady spojené s odohraním predstavenia
364/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166-649,32 €44/0730.11.2015
Za plnenie vrátenie záloh
365/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894290,00 €autorská zmluva 30.11.2015
Za plnenie maskérske práce
366/2015Zuzana PeschlováVišňovská 21, 83101 Bratislava43103103530,00 €autorská zmluva 30.11.2015
Za plnenie maskérske práce
367/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901586,00 €2/1330.11.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
368/2015Petit Press a.s.Dostojevského rad 1, 81808 Bratislava35790253195,00 €65/1530.11.2015
Za plnenie predplatné 2016
369/2015Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0701.12.2015
Za plnenie energetické poradenstvo
370/2015Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678680,00 €autorská zmluva 01.12.2015
Za plnenie maskérske práce
371/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €42/201401.12.2015
Za plnenie prenájom informačných plôch
372/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346996,73 €45/200902.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
373/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346935,89 €44/200902.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
374/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201203.12.2015
Za plnenie nájomné
375/2015Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201203.12.2015
Za plnenie prevádzkové náklady
376/2014MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1303.12.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
377/2015Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286953 782,46 €68/201504.12.2015
Za plnenie stravné lístky
378/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166130,08 €44/0704.12.2015
Za plnenie licenčné odmeny
379/2015GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829508,88 €66/1504.12.2015
Za plnenie čistiace prostriedky
380/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0807.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
381/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,00 €25/0807.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
382/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346952,14 €22/0407.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
383/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 374,87 €47/0708.12.2015
Za plnenie spotreba el. energie
384/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200908.12.2015
Za plnenie administratívne práce
385/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814586 689,04 €4/200908.12.2015
Za plnenie techn. služby
386/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200908.12.2015
Za plnenie vedenie agendy
387/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814587 257,60 €4/200908.12.2015
Za plnenie technické služby - Višňový sad - 11/2015
388/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €55/200409.12.2015
Za plnenie havarijné poistenie
389/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501963,72 €61/1511.12.2015
Za plnenie preprava Senica
390/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201311.12.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
391/2015SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200814.12.2015
Za plnenie internet
392/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698207,38 €48/0414.12.2015
Za plnenie využitie siete
393/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €84/201415.12.2015
Za plnenie príprava a tlač letákov
394/2015PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €86/1415.12.2015
Za plnenie plagát A1
395/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 024,44 €63/201516.12.2015
Za plnenie preprava Myjava
396/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 281,06 €62/1516.12.2015
Za plnenie preprava Trenčín
397/2015Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475013 513,18 €57/1516.12.2015
Za plnenie preprava Praha
398/2015VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1016.12.2015
Za plnenie aktualizácia web stránky
399/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700378,64 €55/200416.12.2015
Za plnenie poistenie zodpovednosti za škody
400/2015AllianzDostojevského rad 4, 81574 Bratislava001517001 231,42 €55/200416.12.2015
Za plnenie poistenie HV
401/2015Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901310,00 €2/1321.12.2015
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
402/2015Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469129,00 €69/1521.12.2015
Za plnenie predplatné SaD 2016
403/2015LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166468,35 €44/0728.12.2015
Za plnenie licenčné odmeny
404/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346946,18 €44/200931.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
407/2015Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava3585069890,27 €48/0431.12.2015
Za plnenie využitie siete
406/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346993,71 €45/200931.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
405/2015Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894250,00 €autorská zmluva 31.12.2015
Za plnenie maskérske práce
408/2015MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1331.12.2015
Za plnenie spracovanie účtovníctva
409/2015SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201331.12.2015
Za plnenie bezpečnostné služby
410/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava366814588 405,28 €4/200931.12.2015
Za plnenie technické služby
411/2015THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200931.12.2015
Za plnenie vedenie agendy
412/2015Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200931.12.2015
Za plnenie administratívne práce
414/2015Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346962,10 €22/0431.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
415/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,00 €25/0831.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
416/2015ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/0831.12.2015
Za plnenie telefonické poplatky
417/2015Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469121,10 €15/1231.12.2015
Za plnenie výstrižková služba
418/2015Eva Kranich - LindaSkuteckého 496, Gajary 9006113957678610,00 €autorská zmluva 31.12.2015
Za plnenie maskérske práce
419/2015ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366772811 445,83 €64/200431.12.2015
Za plnenie spotreba el. energie
420/2015SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava4808438100,00 €autorská zmluva 31.12.2015
Za plnenie umelecký výkon
421/2015SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava4808438100,00 €autorská zmluva 31.12.2015
Za plnenie umelecký výkon
422/2015Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 500174866765,34 €autorská zmluva 31.12.2015
Za plnenie autorské poplatky
1/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201212.01.2016
Za plnenie nájomné
2/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201212.01.2016
Za plnenie prevádzkové náklady
3/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €33/201513.01.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch
4/2016SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200813.01.2016
Za plnenie internet
5/2016SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/0914.01.2016
Za plnenie nájomné skladových priestorov
6/2016SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava4808438100,00 €autorská zmluva 14.01.2016
Za plnenie umelecký výkon
7/2016SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava4808438100,00 €autorská zmluva 14.01.2016
Za plnenie umelecký výkon
8/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201515.01.2016
Za plnenie príprava a tlač programov
09/2016OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava36192384560,99 €2/201619.01.2016
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
10/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166870,23 €44/0719.01.2016
Za plnenie licenčné odmeny
11/2016SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454405,00 €50/200825.01.2016
Za plnenie licenčné odmeny
12/2016Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava3216999050,40 €3/201627.01.2016
Za plnenie preprava kulís Bratislava
13/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €67/201528.01.2016
Za plnenie grafický návrh a výroba plagátu
14/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1028.01.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky
15/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901260,00 €2/1301.02.2016
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby
16/2016NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava31349030684,00 €23/1501.02.2016
Za plnenie grafický návrh a výroba plagátu "Jama deravá"
17/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201202.02.2016
Za plnenie prevádzkové náklady
18/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201202.02.2016
Za plnenie nájomné
19/2016Podhorná MagdalénaMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894210,00 €autorská zmluva 02.02.2016
Za plnenie maskérske práce
20/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €33/201502.02.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch
21/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €67/201502.02.2016
Za plnenie príprava a tlač plagátov
22/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501875,16 €5/201602.02.2016
Za plnenie preprava
23/2016Eva Kranich - LindaSkuteckého 496, Gajary 9006113957678600,00 €autorská zmluva 02.02.2016
Za plnenie maskérske práce
24/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346938,71 €44/200903.02.2016
Za plnenie telefonické poplatky
25/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava35763469106,84 €45/200903.02.2016
Za plnenie telefonické poplatky
26/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/1008.02.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky
27/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/1308.02.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva
28/2016Lambert LadislavPúpavova 29, 84104 Bratislava32169990223,52 €6/201608.02.2016
Za plnenie preprava kulís Bratislava - Nitra
29/2016Zuzana PeschlováVišňová 21, 83101 Bratislava4310310380,00 €autorská zmluva 08.02.2016
Za plnenie maskérske práce
30/2016Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286954 620,00 €8/201608.02.2016
Za plnenie stravné lístky
31/2016NOVINSKI s.r.oDostojevského rad 13, 811 09 Bratislava35925957180,00 €autorská zmluva 08.02.2016
Za plnenie použitie hudby
32/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava0067835020,00 €26/200808.02.2016
Za plnenie telefonické poplatky
33/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,46 €25/0808.02.2016
Za plnenie telefonické poplatky
34/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346954,47 €22/0409.02.2016
Za plnenie telefonické poplatky
35/2016ZSE Energia a.s.Čuleňova 6, 81647 Bratislava 366814581 668,54 €64/200409.02.2016
Za plnenie spotreba el. energie
36/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/0709.02.2016
Za plnenie energetické poradenstvo
37/2016MAFRA Slovakia, a.s.Nobelova 34, 83609 Bratislava31333524199,00 €12/1609.02.2016
Za plnenie predplatné 2016
38/2016Ivana DurkáčováNiťová 3, 82108 Bratislava47860758152,00 €71/1509.02.2016
Za plnenie fotografie a graf. úprava pre PF 2016
39/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145810 087,20 €4/200909.02.2016
Za plnenie technické služby
40/2016Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200909.02.2016
Za plnenie administratívne práce
41/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200909.02.2016
Za plnenie vedenie agendy
42/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501448,32 €70/201610.02.2016
Za plnenie preprava
43/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698249,49 €48/0411.02.2016
Za plnenie využitie siete
44/2016SlovanetZáhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200815.02.2016
Za plnenie internet
45/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €70/201516.02.2016
Za plnenie príprava a tlač programov
46/2016ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183220,00 €autorská zmluva 18.02.2016
Za plnenie odmena pre umelca za umelecký výkon
47/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000678350228,98 €hospodárska zmluva18.02.2016
Za plnenie licenčné odmeny za mesiac január 2016
48/2016Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady47802171339,50 €objednávka č.4/201624.02.2016
Za plnenie preprava kulís Tajov
49/2016GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829381,06 €objednávka č.13/201626.02.2016
Za plnenie hygienické potreby
50/2016GGT a.s.Prístavná 1, 821093579182972,58 €objednávka č.14/201626.02.2016
Za plnenie hygienické potreby
51/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901600,00 €hospodárska zmluva26.02.2016
Za plnenie asistenčné služby za mesiac február 2016
53/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €33/201501.03.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch od 24.2.2016 do 29.3.2016
54/2016Magdaléna PodhornáMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894120,00 €autorská zmluva 01.03.2016
Za plnenie maskérske práce za február 2016
55/2016Linda GregáňováBeňadického 14, 851 06 Bratislava45386994150,00 €autorská zmluva 01.03.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac február 2016
56/2016Eva Kranich - LindaSkuteckého 496, 90061 Gajary13957678780,00 €autorská zmluva 01.03.2016
Za plnenie maskérske práce za február 2016 + príprava
57/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346999,38 €45/200902.03.2016
Za plnenie mobilné služby za mesiac február 2016
58/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346944,71 €44/200902.03.2016
Za plnenie mobilné služby za mesiac február 2016
59/2016Tomáš MrekajPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200903.03.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac február 2016
60/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200903.03.2016
Za plnenie vedenie agendy a servisné opravy zvukového a svetelného pracoviska
61/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145814 850,24 €4/200903.03.2016
Za plnenie dodávka služieb technického personálu za mesiac február 2016
62/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201204.03.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za mesiac marec 2016
63/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201204.03.2016
Za plnenie nájomné za marec 2016
64/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhová 10 831 03 Bratislava46213082343,00 €3/201304.03.2016
Za plnenie bezpečnostné služby, PO,CO a PZS za február 2016
65/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200707.03.2016
Za plnenie energetické služby za február 2016
66/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,00 €25/200807.03.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
67/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727020,00 €26/200807.03.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
68/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201308.03.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za február 2016
69/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 811 07 Bratislava358506981,63 €48/200408.03.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal
70/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 584,00 €44/200708.03.2016
Za plnenie záloha na tantiémy: S.Mrozek -Láska na Kryme
71/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346953,72 €22/200408.03.2016
Za plnenie služby pevnej siete
72/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava366772811 280,51 €64/200409.03.2016
Za plnenie dodávka služieb - elektrická energia
73/2016Allianz, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €55/200409.03.2016
Za plnenie poistenie vozidla
74/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 81107 Bratislava35850698392,95 €48/200410.03.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal
75/2016Vladimír WittgruberFrantiškánske nám. 7, 81101 Bratislava44249454168,00 €72/201511.03.2016
Za plnenie maskérske práce pri TV zázname
76/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475011 549,44 €15/201614.03.2016
Za plnenie preprava osôb Bratislava -Prievidza a späť
77/2016Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200814.03.2016
Za plnenie internet za marec 2016
78/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €72/201515.03.2016
Za plnenie príprava a tlač programu na apríl 2016
79/2016AKOŽE s.r.o.Jakubovo nám. 10, 81109 Bratislava47445718500,00 €autorská zmluva 17.03.2016
Za plnenie účinkovanie herečky
80/2016SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava48084638100,00 €autorská zmluva 18.03.2016
Za plnenie umelecký výkon
81/2016SAGGA PLUS s.r.o.Zadunajská cesta 3, 85101 Bratislava48084638100,00 €autorská zmluva 18.03.2016
Za plnenie umelecký výkon
82/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201621.03.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky
83/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €67/201522.03.2016
Za plnenie grafický návrh a tlač plagátov apríl 2016
84/2016Magdaléna PodhornáMartinengova 4880/28, 81102 Bratislava47386894200,00 €autorská zmluva 24.03.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac marec 2016
85/2016Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286955 128,20 €20/201624.03.2016
Za plnenie stravné lístky
86/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 001,84 €44/200724.03.2016
Za plnenie licenčné odmeny
87/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 811 07 Bratislava358506981,51 €48/200429.03.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal
88/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,00 €4/200901.04.2016
Za plnenie agenda a servis zvukového a svetelného pracoviska
89/2016Tomáš MrekajPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200901.04.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac marec 2016
90/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901558,00 €2/201301.04.2016
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby za mesiac marec 2016
91/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346942,94 €44/200901.04.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
92/2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava3576346996,91 €44/200901.04.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
93/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava31331131127,84 €21/201604.04.2016
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
94/2016Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678520,00 €autorská zmluva 04.04.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac marec 2016
95/2016Linda GregáňováBeňadická 14, 851 08 Bratislava45386994340,00 €autorská zmluva 04.04.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac marec 2016
96/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava00678350223,20 €3/201604.04.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch
97/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201005.04.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky marec 2016
98/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451190,08 €22/201005.04.2016
Za plnenie ročná licencia ESET a jeho aktualizácia
99/2016BB PRINT s.r.o.Miletičova 3/A , 82108 Bratislava357256813 101,54 €11/201605.04.2016
Za plnenie tlač vstupeniek
100/2016Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady4780217167,20 €16/201605.04.2016
Za plnenie odvoz kulís do zberného dvora
101/2016DILIA Krátkeho 1, 19003 Praha 965401875 59,42 €autorská zmluva 06.04.2016
Za plnenie licenčná odmena za predstavenia január - apríl 2016
102/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234 Bratislava00164615938,34 €49/201206.04.2016
Za plnenie nájomné za apríl 2016
103/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201206.04.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za mesiac apríl 2016
104/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727030,00 €25/200806.04.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
105/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200806.04.2016
Za plnenie mobilné služby za marec 2016
106/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506983,79 €48/200407.04.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal
107/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava0067835063,38 €22/200407.04.2016
Za plnenie služby pevnej siete
108/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201308.04.2016
Za plnenie služby BOZP, PO,CO a PZS za mesiac marec 2016
109/2016SLZY A ÚSMEV spol. s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/200911.04.2016
Za plnenie nájomné
110/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201312.04.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za marec 2016
111/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501322,40 €18/201612.04.2016
Za plnenie preprava osôb Bratislava-Swechat a späť
112/2016Slovanet, a.s.Zahradnícka 15135954612187,21 €31/200813.04.2016
Za plnenie internet za apríl 2016
113/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava366772811 215,16 €64/200412.04.2016
Za plnenie elektrická energia za marec 2016
114/2016Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200713.04.2016
Za plnenie energetické služby za marec 2016
115/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145812 160,80 €4/200913.04.2016
Za plnenie služby technického oersonálu
116/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698334,39 €48/200415.04.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal za marec 2016
117/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava358506986,10 €48/200415.04.2016
Za plnenie využitie siete
118/2016Divadelný ústavJakubovo nám. 12, 81357 Bratislava0016469118,10 €15/201218.04.2016
Za plnenie bibliografické služby za 1-3/2016
119/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €67/201518.04.2016
Za plnenie tlač programových materiálov
120/2016Allianz a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700123,27 €55/200420.04.2016
Za plnenie poistenie vozidla
121/2016Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €19/201620.04.2016
Za plnenie záznam z predstavenia "Višňový sad", výroba DVD
122/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00004201661 004,31 €44/200722.04.2016
Za plnenie licenčné odmeny
123/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €67/201525.04.2016
Za plnenie tlač programových plagátov na máj 2016
124/2016Pavol Breier Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava200,00 €10/201628.04.2016
Za plnenie fotografie a CD derniéry "Tolstoj a peniaze"
125/2016Pavol Breier Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava200,00 €9/201628.04.2016
Za plnenie fotografie a CD "Na koho to slovo padne"
126/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469746,31 €22/200429.04.2016
Za plnenie mobilné služby za apríl 2016
127/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346934,87 €22/200429.04.2016
Za plnenie mobilné služby za apríl 2016
128/2016ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508183220,00 €autorská zmluva 02.05.2016
Za plnenie umelecký výkon
129/2016Linda GregáňováBeňadická 14, 851 08 Bratislava45386994240,00 €75/201602.05.2016
Za plnenie maskérske práce za masiac apríl 2016
130/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901539,00 €2/201302.05.2016
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby za mesiac apríl 2016
131/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513279,00 €33/201502.05.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch za máj 2016
132/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201003.05.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky apríl 2016
133/2016Unique art, s.r.o.Martinengova 4880/28, 81102 Bratislava50223534360,00 €23/201604.05.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac apríl 2016
134/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200905.05.2016
Za plnenie agenda a servisné opravy - svetlo, zvuk
135/2016Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200905.05.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac apríl 2016
136/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145813 717,20 €4/200905.05.2016
Za plnenie služby technického personálu za mesiac apríl 2016
137/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava35697270132,26 €25/200806.05.2016
Za plnenie pevný internet
138/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727032,09 €25/200806.05.2016
Za plnenie mobilné služby za apríl 2016
139/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200806.05.2016
Za plnenie mobilné služby za apríl 2016
140/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201209.05.2016
Za plnenie nájomné za máj 2016
141/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201209.05.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za máj 2016
142/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200710.05.2016
Za plnenie energetické služby za apríl 2016
143/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava36677281988,50 €64/200410.05.2016
Za plnenie elektrická energia
144/2016KOLORIA s.r.o.Syslia 40, 82105 Bratislava31331751446,72 €25/201610.05.2016
Za plnenie materiál na šitie kostýmov do hry "Život je taký"
145/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346960,88 €44/200410.05.2016
Za plnenie služby pevnej siete za mesiac apríl 2016
146/2016GGT a.s.Prístavná 1, 8210935791829371,17 €27/201610.05.2016
Za plnenie hygienické a čistiace potreby
147/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava31331131424,00 €28/201611.05.2016
Za plnenie kancelárske potreby, tonery
148/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513350,40 €67/201612.05.2016
Za plnenie príprava a tlač programu na jún 2016
149/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615-5 363,51 €49/201212.05.2016
Za plnenie preplatok prevádzkových nákladov za rok 2015
150/2016Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678440,00 €76/201513.05.2016
Za plnenie maskérske práce za masiac apríl 2016
151/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 81107 Bratislava35850698412,70 €48/200413.05.2016
Za plnenie využitie siete za mesiac apríl 2016
152/2016Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200813.05.2016
Za plnenie internet za máj 2016
153/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201313.05.2016
Za plnenie služby BOZP, PO,CO a PZS za mesiac apríl 2016
154/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 81107 Bratislava358506981,51 €48/200416.05.2016
Za plnenie využitie siete Ticket portal za zrušené predstavenie dňa 14.5.2016
155/2016Aura pont s.r.o.Radlická 99, 15000 Praha 50017486675,00 €licenčná zmluva17.05.2016
Za plnenie agentúrny honorár
156/2016Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava313286955 128,20 €29/201619.05.2016
Za plnenie stravné lístky
157/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166729,25 €44/200725.05.2016
Za plnenie licenčné odmeny za mesiac apríl 2016
158/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166329,16 €44/200727.05.2016
Za plnenie jednorazová odmena za hosťovanie v USA
159/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901600,00 €2/201331.05.2016
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby za máj 2016
160/2016ArtJob s.ro.Vrakunská 41, 82106 Bratislava47508138264,00 €autorská zmluva 30.05.2016
Za plnenie odmena pre umelca za umelecký výkon
161/2016Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678970,00 €76/201631.05.2016
Za plnenie maskérske práce za masiac máj 2016
162/2016Linda GregáňováBeňadická 14, 851 08 Bratislava45386994200,00 €75/201531.05.2016
Za plnenie maskérske práce za masiac máj 2016
163/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469101,52 €1/201531.05.2016
Za plnenie mobilné služby za máj 2016
164/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346935,12 €31/201431.05.2016
Za plnenie mobilné služby za máj 2016
165/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €67/201531.05.2016
Za plnenie grafický návrh a tlač plagátov jún 2016
166/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava00678350126,97 €10/201631.05.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 - divadlo
167/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513223,20 €33/201501.06.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch za mesiac jún 2016
168/2016KOLORIA s.r.o.Syslia 40, 82105 Bratislava3133175145,24 €25/201602.06.2016
Za plnenie nákup materiálu na šitie kostýmov do hry "Život je taký"
169/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201302.06.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za apríl 2016
170/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201302.06.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za máj 2016
171/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 81107 Bratislava358506989,61 €48/200403.06.2016
Za plnenie využitie siete Ticket portal za zrušené predstavenie dňa 3.6.2016
172/2016Drahoš - Fashion s.r.o.Hany Meličkovej 28, 841 05 Bratislava438112482 244,00 €24/201603.06.2016
Za plnenie zhotovenie kostýmov do hry "Život je taký"
173/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201006.06.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky máj 2016
174/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727027,02 €10/201607.06.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za jún 2016 - divadlo
175/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727021,97 €11/201607.06.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za jún 2016 - divadlo
176/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727030,22 €41/201407.06.2016
Za plnenie mobilné služby jún 2016
177/2016ORANGE a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava3569727021,08 €26/200807.06.2016
Za plnenie mobilné služby za máj 2016
178/2016Unique art, s.r.o.Martinengova 4880/28, 81102 Bratislava50223534240,00 €23/201607.06.2016
Za plnenie maskérske práce za mesiac máj 2016
179/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 27, 81107 Bratislava35850698335,63 €48/200408.06.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal
180/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava35747501807,84 €30/201608.06.2016
Za plnenie preprava osôb a dekorácií Bratislava - Nitra a späť
181/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346953,03 €22/201408.06.2016
Za plnenie telefonické poplatky
182/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava366772811 042,52 €64/200408.06.2016
Za plnenie elektrická energia - nedoplatok
183/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200709.06.2016
Za plnenie energetické služby za máj 2016
184/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201309.06.2016
Za plnenie bezpečnostné služby za máj 2016
185/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201209.06.2016
Za plnenie nájomné za jún 2016
186/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201209.06.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za jún 2016
187/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145814 275,68 €4/200909.06.2016
Za plnenie služby technického personálu za mesiac máj 2016
188/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200909.06.2016
Za plnenie vedenie agendy a servisné opravy za máj 2016
189/2016Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady4780217158,80 €34/201609.06.2016
Za plnenie odvoz vyradených vecí do Ružinova
190/2016Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady4780217166,36 €34/201609.06.2016
Za plnenie preprava inscenácie "Život je taký"
191/2016Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200909.06.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac máj 2016
192/2016NV DESIGN, spol. s r.o.Slepá 3, 81101 Bratislava313490301 314,00 €22/201613.06.2016
Za plnenie grafický návrh a tlač plagátov "Život je taký"
193/2016Allianz a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,37 €31/201513.06.2016
Za plnenie poistenie vozidla 2016
194/2016Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 82108 Bratislava35954612187,21 €31/200821.06.2016
Za plnenie internet za jún 2016
195/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166984,99 €licenčná zmluva21.06.2016
Za plnenie licenčné odmeny za mesiac máj 2016
196/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava00420166274,55 €licenčná zmluva21.06.2016
Za plnenie záloha na tantiémy: T.Bernhard: Pred odchodom na odpočinok
197/2016Dobrovoľný hasičský zbor 1/3Bohrova 11, 85105 Bratislava30843901573,00 €48/200821.06.2016
Za plnenie protipožiarne asistenčné služby za jún 2016
198/2016Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €26/201622.06.2016
Za plnenie záznam z verejnej generálky "Život je taký"
199/2016Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €26/201622.06.2016
Za plnenie záznam z premiéry "Život je taký"
200/2016Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €26/201622.06.2016
Za plnenie záznam z predstavenia "Gazdova krv", výroba 2 ks DVD
201/2016Panopticum Film - Mgr.art. Juraj Kilián, ArtD.Jelačičova 22, 82108 Bratislava42263743150,00 €26/201622.06.2016
Za plnenie záznam z predstavenia "Jama deravá" aktualizácia
202/2016Eva Kranich - LindaZavadská 22, 83104 Bratislava13957678940,00 €76/201627.06.2016
Za plnenie maskérske práce na mesiac jún 2016
203/2016Linda GregáňováBeňadická 14, 851 08 Bratislava45386994260,00 €75/201627.06.2016
Za plnenie maskérske práce na mesiac jún 2016
204/2016Laura MrázováĽudovíta Fullu 30, 841 03 Bratislava47768673140,00 €33/201627.06.2016
Za plnenie maskérske práce na mesiac jún 2016
205/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469103,62 €14/201229.06.2016
Za plnenie mobilné služby za jún 2016
206/2016PRELCOMP - Prelovský OttoČernysevského 9, 85101 Bratislava32216483915,00 €32/201629.06.2016
Za plnenie výroby a úprava dekorácií do hry "Život je taký"
207/2016Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €2/200929.06.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac jún 2016
208/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200929.06.2016
Za plnenie vedenie agendy a servisné opravy za jún 2016
209/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava3668145812 370,08 €4/200929.06.2016
Za plnenie služby technického personálu za mesiac jún 2016
210/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346929,11 €31/201430.06.2016
Za plnenie služby mobilnej siete za jún 2016
211/2016Ticketportal SK s.r.o.Radlinského 6, 81107 Bratislava35850698285,54 €48/200401.07.2016
Za plnenie využitie siete Ticketportal za jún 2016
212/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201304.07.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za jún 2016
213/2016Xlinebus s.r.o.Prídavkova 16, 84106 Bratislava357475012 837,94 €31/201606.07.2016
Za plnenie preprava osôb a kulís BA -Revúca -Martin a späť
214/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346950,18 €22/200406.07.2016
Za plnenie služby pevnej siete za jún 2016
215/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200707.07.2016
Za plnenie energetické služby za jún 2016
216/2016SLZY A ÚSMEV s.r.o.Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava35743786332,00 €46/200907.07.2016
Za plnenie nájomné skladových priestorov za 3.Q 2016
217/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,97 €10/201608.07.2016
Za plnenie pevný internet za jún 2016
218/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,97 €11/201608.07.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za jún 2016 - divadlo
218/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,97 €11/201608.07.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za jún 2016 - divadlo
219/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727030,00 €41/201408.07.2016
Za plnenie služby mobilnej siete za jún 2016
220/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,10 €57/201208.07.2016
Za plnenie mobilné služby za jún 2016
221/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201011.07.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky jún 2016
222/2016Slovanet, a.s.Zahradnícka 15135954612187,21 €17/201613.07.2016
Za plnenie mobilný internet -paušál za júl 2016
223/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201314.07.2016
Za plnenie bezpečnostné služby za jún 2016
224/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava366772811 066,31 €64/201615.07.2016
Za plnenie elektrická energia - nedoplatok
225/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201215.07.2016
Za plnenie nájomné za júl 2016
226/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201215.07.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za júl 2016
227/2016SEPOS - efekt s.r.o.Pluhova 49, 83103 Bratislava46213082343,00 €3/201315.07.2016
Za plnenie bezpečnostné služby za júl 2016
228/2016Mediatel spol. s r. o.Pri starej prachárni 14, 830 00 Bratislava35859415172,80 €14/201625.07.2016
Za plnenie obnova 3D návštevy divadla
229/2016Jaroslav GuštafíkŠkolská 8, 90201 Vinosady47802171121,80 €34/201625.07.2016
Za plnenie odvoz vyraqdených vecí do zberného dvora
230/2016SOZA Rastislavova 3, 82103 Bratislava00178454596,40 €SOZA25.07.2016
Za plnenie autorská odmena za licencie
231/2016LITAMozartova 9, 81530 Bratislava0000420166946,24 €LITA25.07.2016
Za plnenie licenčné odmeny za mesiac jún 2016
232/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346931,43 €20/201601.08.2016
Za plnenie mobilné služby za júl 2016
233/2016Ing. Vladimír ZáhumenskýWolkrova 27, 85101 Bratislava 41537726129,46 €19/200702.08.2016
Za plnenie energetické služby za júl 2016
234/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava35763469128,45 €14/201202.08.2016
Za plnenie mobilné služby za júl 2016
235/2016ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 810 00 Bratislava36677281704,96 €64/200408.08.2016
Za plnenie elektrická energia - nedoplatok
236/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727020,00 €26/200808.08.2016
Za plnenie mobilné služby zaaugustl 2016
237/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,97 €11/201608.08.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za august 2016
238/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727021,97 €10/201608.08.2016
Za plnenie pevný internet DSL 20 za august 2016 - divadlo
239/2016ORANGE a.s.Prievozská 6, 82109 Bratislava3569727031,88 €41/201408.08.2016
Za plnenie mobilné služby za august 2016
240/2016VOXEL s.r.o.Nám. hraničiarov 29, 85103 Bratislava 35948451132,00 €22/201008.08.2016
Za plnenie aktualizácia web stránky júl 2016
241/2016Mrekaj TomášPalisády 42, 81106 Bratislava350020001 000,00 €4/200909.08.2016
Za plnenie administratívne práce za mesiac júl 2016
242/2016THC s.r.o.Kovácsová 401, 85110 Bratislava36681458816,56 €4/200909.08.2016
Za plnenie vedenie agendy a servisné opravy za júl 2016
243/2016Slovak Telekom a.s.Karadžičova 10, 82513 Bratislava3576346941,95 €22/200415.08.2016
Za plnenie služby pevnej siete za júl 2016
244/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 8123400164615938,34 €49/201215.08.2016
Za plnenie nájomné za august 2016
245/2016Národné osvetové centrumNám. SNP 12, 81234001646151 238,64 €49/201215.08.2016
Za plnenie prevádzkové náklady za august 2016
246/2016MAX TRADE s.r.o.Domovina 9, 90081 Šenkvice468958091 200,00 €1/201315.08.2016
Za plnenie spracovanie účtovníctva za júl 2016
247/2016Slovanet, a.s.Zahradnícka 15135954612149,02 €17/201617.08.2016
Za plnenie internet - paušál za júl 2016
248/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513250,80 €33/201522.08.2016
Za plnenie grafický návrh a tlač plagátov september 2016
249/2016PRE SENT s.r.o.Súťažná 10, 82108 Bratislava35688513111,60 €70/201522.08.2016
Za plnenie prenájom informačných plôch za mesiac august 2016
Ľutujeme, ale zadanému filtru nevyhovuje žiadna položka!