Zakázané uvolnenie
Idiot
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho